Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst


In het eerdere verhaal, waarin ik geprobeerd heb om het complete nalatenschap document weer te geven en te ‘vertalen’, verschijnen heel veel personen, waarvan we tot nu toe alleen maar hun namen kennen. Zoals die beschreven worden in dat document. Ik heb geprobeerd daar wat meer informatie over in te winnen, waarvan hieronder het resultaat. Het onmiddellijk opdoemende probleem is al wel dat er nauwelijks data worden genoemd in het notariële document en het dus niet altijd met absolute zekerheid gesteld kan worden dat de verkozen data juist zijn. Maar niet geprobeerd is nooit gelukt!

Hendrika Christina Braam wordt geboren op 11 maart 1882 te Weurt. Haar vader heet Bartholomeus Braam en haar moeder Wilhelmina Aleida Burgers. Hendrika Christina is een zuster van Johannes Theodorus Braam. En ook van Johanna Hendrika Theodora Braam, die weer getrouwd is met Jan Johannes van Wijk voorkomend in de notariële akte no. 254, als erven.

De persoon waar ze later mee gaat trouwen, te weten Wilhelmus Andreas Neijenhuizen, wordt te Angeren geboren, op 6 augustus 1875. Zijn ouders heten Theodorus Neijenhuizen en Anna Maria Tersteeg.

Wilhelmus Andreas Neijenhuizen en Hendrika Christina Braam trouwen te Bemmel, op 25 juni 1908.

Hun kinderen, geboren worden en overlijden ...

Hendrika Christina Braam is en dochter van ...