Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

 

Antonius Ernestus Langenhorst wordt op 24 maart 1893 in Dreumel geboren. Zoon van Johannes Langenhorst en Cornelia Berdina Verschuren. Vader Johannes is bepaald geen allochtone Dreumelnaar. 

Hij werd geboren te Harlingen, op (▼) 21 mei 1855. En moeder Cornelia Berdina Verschuren in Dreumel, op (▼) 8 mei 1860.

Ik heb gezocht naar bronnen waar ik meer te weten zou kunnen komen over zuster Hermine van Welie, maar tevergeefs. Van Wilma van Oss kreeg ik desgevraagd de informatie dat zij de jongste zus is van Alardus van Welie, die in de 2e wereldoorlog door de Duitsers wordt dood geschoten tussen Dreumel en Heerewaarden en samen op pad was met Anton Janssen, die nog steeds spoorloos is. Het zou dan kunnen gaan over Hermina Theodora Johanna van Welie, die op 22 april 1925 in Dreumel wordt geboren en op 24 juli 1950 intreedt bij de zusters Franciscane(sse)n.

AKTE No.1: Josephus Clemens Franciscus Martens wordt, als ik het goed lees, “gevonden”. Geen enkele indicatie wààr hij -anders dan binnen de gemeentegrenzen van Dreumel- gevonden werd en dus blijft dat voor altijd geheim. Hij wordt dood aangetroffen, neem ik aan en de Wachtmeester van de Rijkspolitie doet (daarvan uit eigen wetenschap kennis dragend) aangifte van deze vondst. De overledene zou volgens deze akte op 2 januari 1950 zijn overleden. Maar als hij dood werd ‘gevonden’, dan kun je toch niet met zekerheid zeggen dat hij ook op die dag is overleden. Blijkbaar wist die wachtmeester het een en ander over deze persoon, want de akte wordt volledig ingevuld, zonder omissies. De overledene wordt in Beers geboren. Eens kijken of ik zijn geboorteakte kan vinden. 

Het vroegste document dat het Gelders Archief prijs geeft is de huwelijksakte tussen hem en Hendrika Wilhelmina Maria Arts. Mooi, dan kunnen we ook de bijlagen opspeuren. Maar eerst de trouwakte. Ze trouwen op 28 april 1908. In Wijchen.

Gelukkig, Familysearch is up-to-dater dan het Gelders Archief. Hier is hun trouwakte.

En ook de huwelijksbijlagen worden volledig door FS weer gegeven. Prachtig !!

Josephus Clemens Franciscus Martens is dus in Beers geboren op 14 oktober 1874. En Hendrika Wilhelmina Maria Arts, in Wijchen, op 23 februari 1881. Nu nog hun geboorteakten zoeken & vinden.

Het echtpaar Martens-Arts kreeg 4 kinderen, waarvan er eentje levenloos werd geboren.

Een niet Dreumelnaar, die als overleden(e) wordt bijgeschreven in het Dreumels register, maar die verder geen banden met Dreumel lijkt te hebben, is door bovenstaande gegevens iets bekender geworden. En gelukkig geen totaal onbekende gebleven.

AKTE No.2 : Weliswaar staat de handtekening van secretaris van Rossum nog steeds onder de akten –tot nu toe-, maar die akten worden nu toch door iemand anders geschreven. Het handschrift van van Rossum is beter leesbaar dan van degene die ze nu schrijft. Op de vorige akte kon ik niet goed bepalen wat de achternaam was van de aangever, hetgeen toch een belangrijke gegeven is, of zou behoren te zijn, op een akte van overlijden. Wie heeft degene die ze nu schrijft geleerd om aan de rechterpoot van de ‘n’ een stevige haal naar beneden toe te voegen? Ik kan het gelukkig nog wel lezen, maar toch … van Rossum schreef duidelijker. 

Deze akte wordt ingeschreven omwille van het overlijden van Maria Gerlag, die op 29 januari 1950 in Dreumel overlijdt. Twee en zeventig jaren oud is ze geworden en ze wordt, ook in Dreumel, 

geboren (▼) op 13 oktober 1877. 

Ook haar toekomstige echtgenoot, Johannes Hendrikus van Lent wordt daar geboren, op (▼) 28 mei 1878. 

Het zal weinigen dan ook verbazen dat ze ook in Dreumel trouwen, op 24 mei 1905. 

Ze kregen 5 kinderen. (AG = Aangifte Geboorte ; DA = DoodAkte).

AKTE No.3 : Zijn echtgenoote, Johanna van Oorsouw, overlijdt al op 21 mei 1941. Terwijl datzelfde hààr echtgenoot, Johannes van Doornik, overkomt op 21 februari 1950. 

Hij wordt in Dreumel geboren op (▼) 20 april 1881. Johanna van Oorsouw op (▼) 18 juli 1883.

AKTE No.4 : Van en voor Johanna van Barneveld. Ongetrouwd gebleven gedurende haar hele lange leven, dat zowaar 86 jaren duurde. Ze werd in Dreumel geboren op 7 april 1863. Dochter van Johannes van Barneveld en Gosewina van Beers.

Op de huwelijksakte, d.d. 4 februari 1858, van Johannes van Barneveld en zijn vrouw wordt haar, in plaats van Gosewina, de voornaam Geertrui toe bedacht.

Wellicht een paar krantenberichten ('if any') uit het jaar van overlijden van Gosewina van Beers ... 1819.

U kunt dit artikel en veel andere, minstens zo interessante, artikelen terug lezen in onderstaand *.PDF-bestand. Het verhaal over dit scheprad begint op blz.12/13.

AKTE No.5 : Grada Jozephina Nijs overlijdt in Tiel, op 22 maart 1950. Te doen gebruikelijk stuurt de Tielse gemeentelijk secretaris weer de wettelijk verplichte documenten naar Dreumel, zodat ze ook daar op de hoogte geraken van haar overlijden en haar overlijden –op 27 maart 1950- kunnen inschrijven in het Dreumelse dodenregister.

Grada Jozephina Nijs wordt in Wamel geboren op 22 maart 1903.

AKTE No.6 : Het eerste en hopelijk laatste levenloos geboren kind in 1950. Kind van Theodorus Alardus Nijtmans en Antonia Maria de Jong, levenloos ter wereld gekomen op 1 april 1950, om half 12 ‘s nachts. 

Het echtpaar Nijtmans-de Jong trouwt op (▼) 27 mei 1930, in Dreumel.

Ze kregen nog een eerder kind, Petrus Johannes Berdinus Nijtmans. Maar hij overlijdt slechts 1 jaar later. Op (▼) 1 mei 1933. Wel erg verdrietig als je dan tot 1949/1950 moet wachten om eindelijk weer zwanger te worden en vervolgens een levenloos kind ter wereld brengt.

Vader Theodorus Alardus Nijtmans, geboren in Dreumel op 22 augustus 1903, was toen overigens al 46 (voorafgaand aan 47 worden in 1950) jaar oud. Zijn vrouw, Antonia Maria de Jong, werd geboren op 4 oktober 1905 en ze was in 1950 dus toch ook al (voorafgaand aan 45 worden in 1950) 44 jaar oud. Toch niet meer de meest gunstige leeftijd om zwanger te geraken en te zijn. 

(Internet: “Voor een vrouw is het biologisch gezien het best om een kind te krijgen tussen 20 en 25 jaar. Dan is een vrouw het meest vruchtbaar en is het lichaam volgroeid. Boven de 30 jaar vermindert de vruchtbaarheid langzaam, vanaf 35 jaar snel en na het veertigste jaar is de kans om zwanger te raken erg klein”.

AKTE No.7 : Ze, Johanna Buunen, is slechts 45 jaren oud mogen worden, voordat ze in Dreumel overleed op 22 april 1950. 

Ze werd oorspronkelijk in Appeltern geboren, op 4 november 1894. Deze scan wordt getoond op de website van het Gelders Archief. Die pen links is om de bladzijde van het register plat te houden, terwijl de scan wordt gemaakt.

AKTE No.8 : Natuurlijk is het altijd slecht en verdrietig om je kind te verliezen. Levenloos geboren kinderen zijn erg, maar een dochter verliezen die inmiddels al 16 jaren deel heeft uit heeft gemaakt van het gezin. Dàt lijkt me echt verschrikkelijk, als je dat als nog levende ouders mee moet maken. Vader Wilhelmus Leonardus van Sommeren meldt zich op 26 april 1950 op het Dreumelse gemeentehuis, om daar aangifte te komen doen van het overlijden van zijn, en Katharina Johanna Maria van Leur’s, dochter, Jacoba Petronella van Sommeren, die op 25 april 1950 overlijdt. De uiterst prangende, maar niet meer te beantwoorden vraag, blijft wat het meisje toch is overkomen waardoor overlijden haar noodlot werd?

16 Jaar jong is ze geworden en dat betekent dat ze rond 1934 geboren zal zijn. Erg làng na de laatste openbare geboorteakten van welke gemeente dan ook, inclusief Dreumel. Wilhelmus Leonardus van Sommeren en Katharina Johanna Maria van Leur trouwen pas op (▼) 23 september1930, en weten we pas van deze dochter, nu ze is overleden (de overlijdensakten van Dreumel zijn openbaar t/m 1960).

Wie weet hoeveel kinderen ze nà 1912 nog gekregen hebben die lang en gelukkig leefden?

Maar omdat de (Dreumelse) huwelijksakten en huwelijksbijlagen openbaar zijn t/m 1932, kan ik nog wel napluizen wanneer bruid en bruidegom werden geboren en waar.

Opmerkelijke krantenberichten, zoveel mogelijk van en over Dreumel …

▲ Vrij weinig, zeg maar gerust niets, over ‘ons’ Dreumel. ▲ 

AKTE No.9 : Kijkt, en leest … dat is een zéér respectabele leeftijd .. Vier en negentig is hij geworden. Nicolaas Veld, die tenslotte op 3 mei 1950 zijn leven beëindigd, in Dreumel. 

Nicolaas Veld was de tweede echtgenoot van Anna Maria van Sommeren. Zij was eerst getrouwd met Wilhelm van Oorsouw, waarmee ze in Dreumel trouwt op 6 mei 1908.

Anna Maria van Sommeren hertrouwt, twee jaar later, met Nicolaas Veld, op 18 februari 1911.

Zij wordt in Dreumel geboren op (▼) 30 maart 1874 en Nicolaas van Veld, ook in Dreumel, op (▼) 20 juli 1855. Best groot leeftijdsverschil! Toen ze trouwden (▲), was Nicolaas van Veld 55 en Anna Maria van Sommeren nog maar 36.

En dan kom ik ineens deze afbeelding weer tegen, nota bane in het persoonlijk dossier van meneer Veld. Ik herinner het me weer. Het was mei 2015, toen geheel plotseling en zonder welke aanleiding dan ook, dit bericht op m’n monitor verscheen en ik totaal niets meer met m’n computer kon. 

Tegen betaling van € 200,= zou ik dan weer de beschikking krijgen over mijn computer. Ik heb niet betaald en gelukkig kon mijn computer leverancier het probleem oplossen en sindsdien heb ik zulks –héél gelukkig- niet meer mee gemaakt. 

Maar heb onlangs wel voor best wel veel geld ‘alles’ op m’n computer laten (her-) installeren en vervangen en verbeteren, zodat ik optimaal denk beschermt te zijn tegen dit soort ransom-ware-aanvallen. 

Maar ja, Hans Brinker stopte ook pas zijn vinger in de dijk, nàdat hij had gemerkt dat de dijk lekte !

Ik ga even kijken wat er in het geboortejaar van Nicolaas Veld -1855- in de kranten aan de orde was.

Hè … niet te geloven … Dat zijn er 117 méér dan in 1950! Dreumel was toen -nog- belangrijk !! 

Ik laat er enkele zien, niet allemaal!

En dat was dat het laatste krantenbericht over Dreumel in de kranten van rampjaar 1855. Ik heb me compleet mee laten slepen in de ellende die destijds geheerst moet hebben, in alle delen van Nederland, getroffen door deze watersnood. 

Keer op keer wordt in deze artikelen duidelijk dat Dreumel het ergst geleden heeft, als gevolg van deze watersnood. Derhalve maar alles weer gegeven wat er in 1855 over werd geschreven. En dat was heel veel. 

AKTE No.10 : Het overlijden van Mina van Rijn wordt bijgeschreven in het dodenregister van de gemeente Dreumel, op 22 mei 1950. Ze is dan echtgenote van Johannes Hendrikus van Baren en ze trouwen op 20 mei 1925. 

Mina van Rijn wordt geboren op (▼) 4 augustus 1894 en 2 jaar eerder, op (▼) 9 juni 1892, Johannes Hendrikus van Baren.

Eventuele kinderen zullen voor heel lange tijd onvermeld blijven. Ook al worden de Dreumelse geboorteakten van 1912 tot en met 1922 eindelijk openbaar, dan zijn er nog steeds geen kinderen, van boven genoemd echtpaar, die in die periode geboren werden. Als alles volgens de regels is verlopen werden eventuele kinderen pas na 1925 geboren.

AKTE No.11 : Drie en zeventig is hij geworden. Gerardus van Leeuwen, die uiteindelijk op 9 juni 1950 in Dreumel overlijdt. Hij ziet voor het eerst het daglicht op (▼) 8 december 1876 en zijn echtgenote –to be- Antonette Wilhelmina Schmidt wordt ook heel gewoon in Dreumel geboren en wel op 14 maart 1884 (▼).

Ze beloofden elkaar voor altijd trouw te blijven ... Till death do us part … op (▼) 24 november 1915. In Dreumel.

Ik weet slechts van één dochter, Augusta Gerarda Maria van Leeuwen. 

Zij overlijdt echter op 16-jarige leeftijd, op 24 september 1935.

AKTE No.12 : Nee, nog niet eerder gehoord van of gelezen over deze achternaam. Toch overlijdt Johannes Bernardus de Lange in Dreumel, op 26 juni 1950. Dus zeker geen autochtone Dreumelnaar, maar wellicht hier naartoe getrokken vanwege oorlogsperikelen en hier blijven ‘hangen’. Geboren in Gorinchem, rond 1950 – 74 = 1876. Even zoeken … 

AKTE No.13 : Door middel van deze twee documentjes (▲) wordt de Dreumelse secretaris van de burgerlijke stand er door zijn Tielse collega van op de hoogte gebracht dat Petrus Stenssen aldaar is overleden, op 7 juli 1950.

Petrus Stenssen wordt in Dreumel geboren, op (▼) 27 juli 1874.

Sorry, even afgeleid door deze speciale Rozendal akte en bijbehorende krantenberichten. 

Ik wilde nog graag enkele zussen en broers van Petrus Stenssen aan u voorstellen. Van vader Johannes Stenssen en moeder Grada Janssen:

AKTE No.14 : Het tweede in 1950 in Dreumel geboren levenloze kind. Van vader Hermanus Johannes Antonius Spit, Wachtmeester Rijkspolitie van beroep, en moeder Johanna Christina van Oijen, zonder beroep. Helaas … meer over deze personen is, althans in mij bekende archieven, niet bekend, ook niet bij het Gelders Archief, waar dit als enige informatie wordt vermeld.

Maar, een zoekopdracht met naam en toenaam in Google, levert wel degelijk additionele informatie op, geheel en al voor rekening van Bron : Tremele.nl. en Stichting Historie Wamel. Veel dank voor deze informatie.

AKTE No.15 : Ze, Wilhelmina Hendrika de Lorijn wordt te Wamel geboren, op 3 december 1876. Drie en zeventig jaren later is ze nog steeds ongetrouwd, wanneer ze overlijdt op 30 augustus 1950. In Dreumel.

AKTE No.16 : 79 Jaren lang heeft hij van zijn leven mogen en kunnen genieten. Maar op 28 augustus 1950 zat het leven erop voor Piet Lagarde, die op die datum overlijdt. Niet in de gemeente waar hij werd geboren en twee keer trouwde, maar in Raamsdonk, in west Noord-Brabant. Wat zou Piet Lagarde in Raamsdonk hebben gedaan op zijn 79-ste? Een uitje ? Lekker er even tussenuit, mogelijk met andere hoog-bejaarden? Geen idee, maar het is dan voor Piet een aanzienlijk minder prettig uitje geworden ! Piet Lagarde werd in Dreumel geboren, op (▼) 24 november 1870.

Toen hij 31 jaar jong was, en Johanna Luijpen 30, besloten ze te trouwen. In Dreumel, op 24 september 1902.

Maar, Johanna Luijpen overlijdt al op 33-jarige leeftijd, op 9 juni 1905. 

Met aanzienlijke waarschijnlijkheid heeft haar overlijden te maken met het proces gedurende, en de gevolgen daarna van, de geboorte van een zoon, Johannes Lambertus. Die, in tegenwoordigheid van geneesheer Hendrikus Johannes Lubberman, wordt geboren, op 9 juni 1905.

Johannes Lambertus wordt op die dag geboren om 18:30 en Johanna Luijpen overlijdt op dezelfde dag, om 19:30.

Wat cru. Een zoon rijker, maar een vrouw armer. Piet moest zich nu om deze zoon bekommeren en ook nog zorgen voor dochter Johanna Maria, die op 13 oktober 1903 werd geboren.

Desondanks heeft Piet Lagarde onverrichterzake gewacht tot 31 augustus, nota bene, 1914, voor hij hertrouwde. Nu met Johanna van Lent, die ook in Dreumel werd geboren, op 2 augustus 1892 en 22 was toen ze met 43-jarige Piet Lagarde trouwde.

Er zijn geen aanwijzingen dat dit huwelijk plotseling moest plaats vinden vanwege een onverwacht zwanger zijnde echtgenoote. En er zijn zelfs geen aanwijzingen dat dit echtpaar zelf nog kinderen heeft voort gebracht, althans niet in Dreumel vóór 1912.

En ook Johanna van Lent overlijdt veel en veel te vroeg in haar leven, op 21 september 1930. Ze is dan nota bene nog maar 38 jaren jong. Nee, Piet Lagarde en zijn kinderen hebben niet veel geluk gehad!

Johannes Lambertus Lagarde, geboren op 9 juni 1905, is dan 25.

Johanna Maria Lagarde, geboren op 13 oktober 1903, is dan bijna 27.

 AKTE No.17 : Vanaf februari 1905 was ze samen geweest met haar echtgenoot, Wilhelmus Kooijmans. 45 Jaren getrouwd waren ze, toen Theodora Catharina Vink overleed op 28 september 1950. Vijf en veertig getrouwde jaren van de totaal 68 jaren dat ze in leven is geweest. Ze werd in Dreumel geboren op (▼) donderdag, 12 januari 1882.

En trouwt in Dreumel met Wilhelmus Kooijmans, op de eerste februari 1905.

5 Kinderen hebben ze in totaal gekregen, waarvan er twee helaas levenloos werden geboren. 

(AG=Aangifte Geboorte ; DA=DoodAkte).

AKTE No.18 : Hendrikus Kooijmans, (78 Jaar) overleden in Dreumel op 30 september 1950, wordt, ook in Dreumel, geboren in Dreumel op (▼) 25 februari 1872.

Een zoon, voort gekomen uit het huwelijk van vader Lambertus Kooijmans en Johanna van Heck. Deze laatste achternaam staat correct op deze akte van overlijden, maar dat is wel eens anders geweest, op andere en eerdere akten. Ik heb daar ooit eens een verhaaltje over geschreven dat toen nog op de website van Tremele werd gepubliceerd (Ouwe Koeien). Ergens in 2012 al. Als u op onderstaande *.PDF klikt, kunt u, indien gewenst, dat verhaal lezen. 

 


*) De afbeelding rechts is géén link, aangezien dit verhaal op de site van Tremele.nl (Ouwe Koeien) geen individuele link heeft mee gekregen.

 

(Geen link)


Ik wil u nog graag voorstellen aan de rest van het gezin, waar Hendrikus deel van uitmaakte. Probleem (maar oplosbaar) is daarbij dat ik ooit akten op een andere manier van bestandsnamen voorzag dan later. Later was, nadat ik er eindelijk achter kwam dat het veel handiger is om akten te kunnen sorteren als ze beginnen met het jaartal waarvan melding wordt gemaakt op elke akte. Gevolgd door de exacte data van de akte. Zoals hieronder bijvoorbeeld, eerste akte … 1862 (18-02). Maar alle voorafgaande (geboorte-)akten hadden bestandsnamen die begonnen met ‘Aangifte geboorte”… en dat bleek niet handig als je ze wilt sorteren. 

Oorspronkelijk zag het persoonlijke dossier van vader Lambertus Kooijmans er zo (▼) uit … en moet ik nu eerst bestandsnamen gaan aanpassen om ze te kunnen sorteren op jaartal. Maar ik kan de bestàànde bestandsnamen niet veranderen, want dan raken alle links in het zeer omvangrijke data-base systeem nutteloos. 

Dus -nu eerst- akten eerst individueel openen, oorspronkelijke bestandsnaam handhaven, maar zelfde akte opslaan met een andere bestandsnaam, die sorteren op datum wèl mogelijk maakt. 

Dus deze akten (X) moet ik nu eerst gaan aanpassen …

De pijltjes geven aan wat de oorspronkelijke bestandsnaam is en welke plaats die bestandsnaam nu in neemt in het aangepaste persoonlijke dossier en waar die bestandsnaam naartoe verhuisde nu de sorteerbare bestandsnaam werd toe gevoegd.

AKTE No.19 : De echtgenote van Johannes Theodorus Janssen, Johanna Gerlag, overlijdt in Dreumel, op 26 oktober 1950.

22900 Dagen eerder werd ze ook in Dreumel geboren, op (▼▼) 13 februari 1888.

Op (▼▼) 22 augustus 1917 trouwt ze, in Dreumel, met Johannes Theodorus Janssen, die in Groesbeek werd geboren, 

op 18 mei 1888. 

Ik kijk nog even op de website van het Gelders Archief en zie daar wat -zéér- opvallends staan ▼:

 AKTE No.20 : Gertruda Maria Antonia is, afgezien van de levenloos geboren twee kinderen, in 1950 de jongst overledene. Ze werd vier maanden voor haar overlijden, op 3 november, 1959 geboren, dus ook in 1950. Ver, heel ver na de -tot nu toe- laatste openbare geboorte-akten en dus geen geboorteakte van haar. 

Als er elke tien jaren … tien vervolg jaren worden geopenbaard volgend op tot hoe ver nu de Dreumelse geboorteakten gaan (2012), dan komen, in theorie, de akten 2013-2022 vrij rond 2022. Die van 2023-2032 … rond 2032. Die van 2033-2042 … rond 2042. En die van 2043-2052 … 2052. Dan zou ik ongeveer precies 100 jaar zijn, eenmaal geboren in 1952 !! 

Bij leven en welzijn! Twee kinderen hebben Hendrikus Cornelis Merx en Allegonda Alberta voort gebracht, maar … niet voor erg lang.

Deze twee personen trouwen met elkaar, op 24 mei 1916, te Dreumel.

Alle kinderen, voort gekomen uit dit echtpaar, werden vanzelfsprekend geboren nà het jaar van dat huwelijk, 1916, en daarom is er geen enkele trouwakte online en openbaar beschikbaar. Maar op de al eerder genoemde site worden ze wel beschreven. Ik heb de eigenaar van die site al diverse keren om toestemming verzocht om gebruik te mogen maken van al deze zeer gedetailleerde gegevens, maar krijg daar tot nu toe geen reactie op. En aangezien het overbekende spreekwoord zegt dat … “Wie zwijgt …  

AKTE No.22 : Probeer je dat eens voor te stellen … weduwe zijn als je zelf nog maar 24 jaren jong bent. Onvoorstelbaar eigenlijk. Het betekent dat je ook nog maar kort geleden in het huwelijk bent getreden. In dit geval de overledene, Johanna van Oijen, die op 21 december 1950 in Dreumel overlijdt en haar echtgenoot Alardus Mattheus van Wichen. Hij is dan nóg sneller na het sluiten van het huwelijk overleden. 

Johanna van Oijen wordt in Wamel geboren op (▼)11 mei 1866 en haar 

                                              echtgenoot Alardus Mattheus van Wichen in Dreumel, op (▼)20 september 1859.

De tekst die ik vlak onder de akte van overlijden van Johanna van Oijen schreef, moet ik onmiddellijk annuleren en herzien. Echter, de reden daartoe was de leeftijd van haar, zoals die op die akte van overlijden wordt weer gegeven. Maar ik heb de secretaris wederom op een ernstige dwaling kunnen betrappen. Ik ben daar niet trots op, want had liever gezien dat dat niet nodig zou zijn geweest.

Maar als Johanna van Oijen werd geboren op 11 mei 1866, was ze overduidelijk niet 24 toen ze in 1950 overleed, maar 84, maar liefst 60 jaren ouder dan vermeld wordt op haar akte van overlijden. De aangever, Lambertus Johannes Antonius van Wijchen, waarvan ik aanvankelijk veronderstelde dat dat haar zwager zou kunnen zijn, blijkt nu hoogst waarschijnlijk haar zoon te zijn geweest.

We kunnen dan ook wel met grote waarschijnlijkheid aannemen dat deze akte van overlijden NIET werd voor gelezen, zoals op de akte wordt verklaard en wettelijk verplicht is (voor hen die niet kunnen lezen). Noch dat deze zoon de akte goed –waarschijnlijk helemaal niet- heeft door gelezen vóór hij tekende, want dan zou deze zeer verkeerde leeftijd toch wel opgevallen zijn , dunkt me.

AKTE No.23 : De op ééna oudste overledene in 1950, deze Antonie van Beers, die overlijdt op eerste kerstdag, 25 december 1950. En dat zonder te trouwen, zijn hele leven lang. Zoon van vader Willem Beers en moeder Johanna Schonenberg. Die hem bepaald niet als enigst kind verwekten. In tegendeel. (Wéér moet ik nu eerst heel veel akten met ‘verkeerde' bestandsnamen gaan aanpassen):

Het aangepaste persoonlijke dossier van Willem van Beers. (AG=Aangifte Geboorte ; DA = DoodAkte).

Nà de nog resterende krantenberichten uit 1950, laat ik u weer mijn alfabetische ‘tafel’ zien, en dan maar weer hopen dat die overeenkomt met die van de Dreumelse secretaris.

Een nogal ongewoon en onverwacht bericht (▲) beëindigt de krantenartikelen die over Dreumel iets te melden hadden, al of niet (totaal niet) relevant. Zo kwam de bij een vliegtuig ongeluk omgekomen Hendrikus Johannes Maria van Leth –laatste krantenartikel hierboven- niet uit Dreumel, maar uit Wamel.

En gelukkig komt dat geheel overeen met het daadwerkelijk aantal overledenen, zoals ook ik registreerde in mijn eigen ‘Tafel’.

Maar … Levloos ?? & Leveloos ?? Van Ooijen met twee o’s ??

En mijn eigen alfabetische tafel over 1950 ziet er als volgt uit:

Ik weet niet wat uw ervaringen zijn met het vullen van een -eigen- website met gegevens, waarvan u veronderstelt dat er meerdere mensen interesse in zouden kunnen hebben. Ik heb er een vaste gewoonte van gemaakt om alles twee tot drie keer te checken als ik denk ergens mee klaar te zijn. Het is dan en daarna nog steeds mogelijk dat er fouten in zitten en niet voor de eerste keer verzoek ik dan ook de vaststeller of vaststelster van een fout of fouten, om me daarover zo spoedig mogelijk te benaderen, zodat ik het kan herstellen. Of, in het foutste geval, gegevens van m'n website kan verwijderen. 

Zo was ik zojuist doende met het voor de tweede keer controleren van alles wat hierboven wordt geschreven en getoond en zie ineens dat een door mij geuploade afbeelding ineens & compleet is verdwenen en vervangen is door een voor mij wildvreemde afbeelding. Deze ...

Mocht u deze vage afbeelding herkennen, ook dat zou ik best graag willen weten waar dit dan is. Wellicht kan ik zo het raadsel oplossen waarom deze foto op mijn persoonlijke website verschijnt. Dank voor uw medewerking in deze.

Tot slot maak ik u er erg graag op opmerkzaam dat Family Search weer nieuwe data en afbeeldingen heeft toe gevoegd aan hun toch al zo omvangrijke database.


TERUG NAAR BOVEN