Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Maandag, 3 augustus 2020 : Ik ben er weer helemaal klaar voor. De vorige stamboom werd als een en zestigste boom toe gevoegd aan het alsmaar groeiende Dreumelse stambomenbos. Overigens, en daar ben ik maar wat trots op, is deze 62e de allerlaatste akte van een persoon, die nog in 1913 in Dreumel werd geboren. Een feestelijke akte, niet alleen toen ze werd geboren en beide ouders hun uitzinnige vreugde niet op konden over deze geboorte. Maar nu ook, omdat het de afsluiting betekent van het jaar 1913, althans wat Dreumelse geboorteakten betreft. Jan van Leur was de eerste, hij werd op 4 januari 1913 geboren.

En Johanna Geertruida van der Sluijs is de laatste, van dit jaar. Zij wordt op 28 december 1913 geboren, om negen uur in de ochtend van deze zondag. Vader Jan Johannes van der Sluijs moest dus nog een nachtje wachten voor hij deze geboorte op het Dreumelse gemeentehuis kon gaan melden, waarna de secretaris op maandag, 29 december 1913, deze akte inschreef, zodat die gegevens bewaard zouden blijven voor personen zoals ik.

Uiteraard staan de namen van haar ouders ook op deze akte. Vader Jan Johannes van der Sluijs en moeder Geertruida Verhoeven. Ze stappen in het huwelijksbootje op 25 november 1903, te Dreumel.

Ietwat uitzonderlijke akte, althans voor wat de locatie betreft, die ze voor dit feest hebben verkozen. Vader van der Sluijs wordt namelijk in Ophemert geboren en moeders Verhoeven in Leeuwen. Dat wordt weer even zoeken. Jan Johannes is 24 als hij trouwt, en zou dus rond 1879 geboren moeten zijn. Dat klopt, hij wordt op 4 mei 1879 geboren.

En Geertruida Verhoeven wordt op 16 februari 1874 geboren, in Leeuwen, gemeente Wamel.

Een import Dreumelnaar en Dreumelnares. Maar aangezien Jan Johannes van der Sluijs te Dreumel overlijdt op 17 juli 1960, heeft hij toch minstens, vanaf hun trouwen (en toen woonden ze al in Dreumel) 57 jaren in Dreumel gewoond. En Geertruida, die ook te Dreumel overlijdt en wel op 22 april 1922, minstens (en eigenlijk slechts) 19 jaren. Ze is dan pas 48 jaren jong!!

Enigszins eigenaardig is nog wel dat ze vanaf de geboorte van Johanna Geertruida in 1913 tot en met 1918 geen kinderen meer hebben gekregen, die ook in Dreumel geboren werden. Wellicht nog nà 1918, of in een andere gemeente, maar daar heb ik geen gegevens van. En ook op de website van Open Archieven wordt daarover niets additioneels meer gemeld. (Zelfs niet de geboorte van Johanna Geertruida in 1913, terwijl dat al openbare data zou behoren te zijn, nà 100 jaar niet-openbaar geweest te zijn wegens privacy wetgeving.

Dit zijn de akten die in de persoonlijke dossiers van de ouders staan.

DA = DoodAkte. AG = Aangifte Geboorte.

Mijns inziens de hoogste tijd om maar eens met de stamboom te beginnen. Ik ga er een zo uitgebreid mogelijke boom van proberen te maken. Dat verdient de laatste persoon, die in 1913 in Dreumel werd geboren, wel !!

Bloedhete zondag, 9 augustus 2020, 37 graden buitentemperatuur en wederom een hitte record gebroken. Nog nooit eerder waren deze augustus dagen zo achterlijk heet als in dit jaar. Wedden, dat we ze volgend jaar wéér gaan verbreken ??!! Net als al die gletschers, die overal ter wereld breken !! Net als veel teveel mensen, die schijt hebben aan corona en met alle regels breken !! We breken veel teveel en herstellen te weinig en veel te langzaam!!

Goh, best veel werk gehad aan deze uitgebreide stamboom. Maar ik had het van tevoren al gemeld. De allerlaatste persoon die in 1913 in Dreumel wordt geboren verdient een specialere stamboom dan de vorige. Op voorwaarde dat je er ook daadwerkelijk iets specialers van kunt maken en ik denk dat me dat gelukt is. Hetgeen overigens meteen als nadeel heeft dat het Powerpoint bestand, waar ik deze stambomen allemaal in samen stel, deze keer zo omvangrijk is geworden dat ik er zelf niet eens een PDF bestand van blijk te kunnen maken. Blijkbaar ‘not enough memory’. Een error melding die ik zéér zelden tegen kom, maar nu dus weer. Ik heb wat hulp in geroepen van anderen, om er alsnog een PDF bestand van te kunnen maken en als dat lukt, verwerk ik die uiteraard weer zoals gewoonlijk. Lukt dat niet, dat zal ik moeten proberen het ‘image’-bestand (maar liefst 62 Mb) te uploaden in mijn website verhaal. Maar ik wacht eerst nog even af wat derden nog voor me kunnen betekenen voor wat de PDF bestand betreft.

Ondertussen moet je zeer behoedzaam om gaan met het samen stellen van een stamboom. Niet alles in één bestand samen brengen en opslaan. Maar telkens, als je weer een deel hebt toe gevoegd, dat deel apart op slaan. Zodat je, als er iets fout mocht gaan, terug kunt vallen op een eerdere versie. Van deze stamboom heb ik veel versies gesaved, juist vanwege de omvang. Maar liefst 14 versies en versie V16 is dan de definitieve en laatste versie, naar aanleiding waarvan dan de afbeelding wordt samen gesteld.

Hier in ieder geval de afbeelding van deze stamboom, die vooral omvangrijk werd door alle akten die er bij heb kunnen plaatsen. Dat vraagt veel ruimte èn bestandsgrootte!

Ik heb met veel moeite toch een PDF bestand kunnen genereren, maar wel met een kleinere resolutie van deze afbeelding. Maar beter lukt niet. Wellicht heeft iemand nog nuttige suggesties hoe je van grote bestanden PDF's kunt malen. Een betere computer kopen is geen optie !

En … last but surely not least … de alphabetische namenlijst met alle in 1913 in Dreumel geboren personen, zoals die ook samen gesteld wordt door de gemeentelijk secretaris, bij het afsluiten van dat jaar. Zeer waarschijnlijk in een geheel andere layout, maar in principe is deze lijst hetzelfde. Zo’n compleet register wordt (destijds) altijd in tweevoud uitgevoerd. Eén compleet exemplaar blijft in de gemeente waar al deze personen werden geboren en een kopie van hetzelfde register wordt opgestuurd naar het landelijk registratiecentrum. Die aan de hand van alle registers die ze uit alle gemeenten van Nederland ontvangen, accurate bevolkings statistieken kunnen opstellen en bij houden.

◄ Napoleon Bonaparte, die aan het begin van de 19e eeuw (1811) het initiatief heeft genomen voor de oprichting van een Burgerlijke Stand, kon op die manier jaarlijks bij houden welke jonge mannen opgeroepen moesten worden om militair te worden in zijn leger.

*) Opmerkelijk : Ten slotte introduceerde Napoleon in veel door hem belegerde landen het rechts rijden op wegen, in plaats van het links rijden dat tot die tijd gebruikelijk was. In Nederland werd rechts rijden vanaf de Franse inval in 1795 de standaardnorm, hoewel Rotterdam links rijden pas in 1917 afschafte. In Groot-Brittannië, dat niet door de Fransen werd veroverd, rijdt men tot op de dag van vandaag links.

TERUG NAAR BOVEN.