Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Het is uiteraard geen wet van meden of perzen dat ik altijd een inleidend en toepasselijk verhaal behoor te schrijven voorafgaand aan het verhaal zelf. Zoals nu ook weer! Of direct zou moeten beginnen met de eerste registerbladen van een specifiek jaar, waarin weer mensen in Dreumel overlijden. Ik hoef me ook bepaald niet altijd alleen maar te richten op kranten, waar mogelijk (nauwelijks interessante) berichten over Dreumel in staan. Dat zouden ook zomaar stokoude boeken kunnen zijn, die overigens, net als de kranten, openbaar en beschikbaar zijn op de website van Delpher.nl.

Zie dit boek (▼) , nota bene uit 1781, dat is op de kop af 238 jaren geleden geschreven en gedrukt. Hoe deden ze dat toen, een boek drukken? Nou, met losse letters en letterzetters. Alle individuele letters in de juiste volgorde naast en tegen en onder elkaar aan leggen en dan kon je er inkt op doen en afdrukken onder een pers. En toen ook al watersnood in 1781 nota bene !!

Klik op deze afbeelding om het gehele boekwerk te kunnen lezen èn bewonderen.
@-Watersnood Dreumel 1781.pdf (8.9MB)
Klik op deze afbeelding om het gehele boekwerk te kunnen lezen èn bewonderen.
@-Watersnood Dreumel 1781.pdf (8.9MB)

Maar de crux van deze verhalen zijn en blijven natuurlijk de Dreumelse akten van overlijden van personen èn hun achtergronden. En voor de broodnodige verandering laat ik u deze keer, vóórafgaand aan het hele verhaal, al direct alle bladzijden zien waaruit het 1958 register bestaat.

AKTE No.1 : Nou, dat is gelijk al een heftige. Cornelia Maria Roelofs overlijdt in onze gemeente op 4 januari 1958. Maar wat is ze ver van huis, nadat ze in Amsterdam werd geboren, ergens rond 1877. Amsterdam is mee van de moeilijkste steden om akten te zoeken, althans dat vind ik. Maar ik ga een ernstige poging wagen uiteraard. Volgens WieWasWie is zij trouwens niet eens geboren in Amsterdam, althans dat wordt niet aan gegeven.

Ze heeft er wèl gewoond, vandaar al die bevolkingsregister-meldingen.

1) Haar vader, Gerrit Antonius Roelofs. Hij is kleermaker van beroep. 2) Haar moeder, Jacoba Johanna Lips. 3) En Cornelia Maria Roelofs die (zie kolom 7) geboren wordt op 23 augustus 1876, toch en wèl in Amsterdam.

Maar haar geboorteakte nog steeds niet gevonden. Wellicht dat FamilySearch uitkomst kan bieden. Het zou niet de eerste keer zijn dat FS wèl afbeeldingen laat zien, die op de bekendere Nederlandse sites –nog- niet voorhanden zijn. Ik ga het bekijken. En … jaaaaaaaaa !!

Cornelia Maria wordt op 23 augustus 1876 geboren uit een niet getrouwde moeder, Jacoba Johanna Lips en heet vanaf haar geboorte dus ook Lips met haar achternaam. Tot haar moeder, exact een jaar later, op (▼) 23 augustus 1877, trouwt met Gerrit Antonie Roelofs. Beide volwassen erkennen –op hun en deze huwelijksakte- dan dat Cornelia Maria hun kind is en vanaf dat moment heet zij dan ook Roelofs met haar achternaam.

Ik heb nog wel verder gezocht, maar kan geen gegevens meer vinden die ik hier nog zou kunnen vermelden.

En dan was dit nog maar de allereerste overledene van 1958 !

AKTE No.2 : Goh, zou de tweede overledene gelijk ook al de oudste overledene in 1958 kunnen zijn? Het zou me niets verbazen, maar dat zullen alle nog volgende akten uit moeten wijzen. Deze akte werd uitgeschreven omdat Hendrik Sas, op 89-jarige leeftijd, overlijdt op 8 januari 1958. Dan ben je ook al heel lang geleden geboren, in onderhavig geval op 31 januari 1868.

Vader Gerrit Sas en moeder Hendrika Hol kregen al eerder een zoon die ze Hendrik noemden. Hij werd geboren op zondag, 30 april 1865 (▼). Maar helaas overlijdt deze Hendrik alweer op 16 mei (▼) van hetzelfde jaar, 16 dagen piepjong nog.

Het gezin, waar Hendrik Sas deel van uitmaakte, bestond uit de volgende familieleden:

Alhoewel ik al wel zo’n beetje weet wat de kranten in 1958 te melden hebben over Dreumel, kan en mag ik toch niet nalaten daar even onderzoek naar te doen. Er blijken slechts 17 artikelen te zijn in een heel jaar 1958. Ik ga ze u allemaal laten zien, onafhankelijk van de inhoud.

Wikipedia : Een eendenkooi is van oorsprong een plek waar in het wild levende eenden werden gevangen voor consumptie. Een eendenkooi bestaat uit een flinke vijver waar enkele smalle sloten op uitkomen, de zogenaamde vangpijpen. Eenden die uit een kouder wordend gebied getrokken zijn om in een warmer gebied te overwinteren, zoeken vaak een plek waar ze kunnen uitrusten van de reis. Om deze overvliegende eenden te lokken, houdt de beheerder op de kooiplas een aantal gekortwiekte 'staleenden' die hij dagelijks voert, ze zijn gewend aan de kooiker met zijn kooikerhond.  

Werkwijze : Als het jachtseizoen geopend is laat de kooiker zijn hond, het kooikerhondje, langs de pijp lopen om de op de plas rustende vreemde eenden te lokken. De pijp is aan weerszijden voorzien van rietschermen zodat de eenden de kooiker niet kunnen zien. Het hondje laat hij voor en achter langs de schermen lopen. De eenden, nieuwsgierig geworden door het gedrag van het kooikerhondje met zijn opvallende grote witte staart, die steeds weer verdwijnt en een eindje verder weer tevoorschijn komt, zwemmen achter het hondje aan de steeds nauwer wordende pijp in. Dan komt de kooiker achter de schermen vandaan en jaagt de eenden op. De eenden vliegen dan verder de pijp in het licht tegemoet. Het kooibos rond de kooiplas wordt namelijk aan het eind van elke pijp opengehouden. De eenden vliegen uiteindelijk tegen de zogenaamde spiegel, een schuin gespannen net aan het einde van de pijp. Ze vallen dan naar beneden en kruipen naar de enige schijnbare uitweg aan het einde van de pijp, het vanghokje. De kooiker laat het vanghokje dichtvallen, zodat de eenden gevangen zitten en niet meer terug kunnen. Soms worden ook lokeenden gebruikt.

Klik HIER om de werking van een eendenkooi te kunnen zien.

AKTE No.3 : Nou, mijn inschatting dat de eerste overledene in 1958 tegelijk ook best de oudste overledene zou kunnen zijn, wordt al ingehaald door deze akte. Van Johanna Maria de Haar, die op 91 jarige leeftijd overlijdt, op 28 januari 1958. Johanna Maria werd geboren op 7 oktober 1866. Iets later in haar leven, te weten 31 jaren later, trouwt ze met Hendrik de Vree, geboren 14 juli 1870.

En natuurlijk hebben zij ook –met succes- getracht hun nageslacht te realiseren:

AKTE No.4 : Ik blijf me erover verbazen hoe slecht sommige akten werden ingeschreven. Op bovenstaande akte van overlijden van een levenloos kind van de familie Vermeulen-van Lissum … vergeet de ambtenaar in eerste instantie ‘gewoon’ om op de akte zèlf melding te maken van het levenloos geboren worden van dat kind. Hij moet dat dan alsnog goed maken met een toevoeging in de marge van deze akte.

Zou hij dat gedaan hebben vóór of na het voorlezen van de akte, waarop de vader hem mogelijk –nog net op tijd- ingefluisterd heeft dat hij even vergeten was dat in de akte op te nemen? Ik beschik over geen enkel verder detail over de ouders van de overledene.

Er waren tijden, hele lange tijden, dat kranten slechts uit maximaal 4 bladzijden bestonden. Waarom daar de grens blijkbaar lag van de omvang van kranten, weet ik niet. Maar inmiddels is er wel het een en ander veranderd en bestaan de kranten uit veel meer bladen. Zie de krant hierboven, overigens geheel uit haar bladzijden barstend van de advertenties.

AKTE No.5 : Hoe vaak gebeurt het tegenwoordig -2019- eigenlijk dat mensen hun hele levens niet trouwen? Het is nauwelijks mogelijk om daar een eensluidend antwoord op te vinden via Internet.

Déze data is makkelijker toegankelijk (▼).

Catharina Kuipers is haar hele leven alleenstaand geweest, toen ze op 3 februari 1958 overleed. Niet in dezelfde stad waar ze ook was geboren, want geboren worden, doet ze in Druten op 18 december 1892, en overlijden in Dreumel.

En de geboorteakte van de overledene, ook het laatst geboren kind, Catharina Kuipers, staat al bovenaan.

AKTE No.6 : Ik heb er geen statistieken over bij gehouden, maar Dreumel krijgt steeds vaker te maken met personen die er niet geboren werden, maar er wel terecht komen en gaan wonen en, sterker nog, ook nog komen te overlijden. Het zou overigens goed kunnen dat een overledene, die niet in Dreumel werd geboren, daar een jaar na de geboorte is komen wonen en haar of zijn hele leven niet meer is vertrokken. Dan ben je weliswaar geen geboren Dreumelnaar of –nares, maar kun je wel bogen op heel veel jaren omgang met Dreumel en haar bewoners en –sters. Het overkomt, dat overlijden, Wilhelmina Johanna Catharine Peters, die in Dreumel overlijdt op 4 februari 1958, op 81-jarige leeftijd. Weduwe is ze dan, van haar echtgenoot Francis Verhoeven. Ook elders geboren, in Oijen & Teeffelen.

Om de namen van haar ouders goed te kunnen inschrijven in mijn registratie-database, moest ik wel eerst de huwelijksbijlagen opzoeken en had toen pas enige duidelijkheid over de achternamen van haar ouders, die –te- onduidelijk op de akte van overlijden worden vermeld. Vader heet Hermann Peters en moeder Elisabeth Wolfferm.

Wilhelmina Johanna Catharina Peters wordt niet eens in Neder-, maar in Duitsland geboren, in Oberhausen. Dus … geen geboorteakte, tenzij ik daar speciaal in Duitsland om ga bedelen. Wellicht doe ik dat alsnog, maar de recente ervaringen leren dat er niet meer zo scheutig wordt samen gewerkt vanuit Duitsland om me de door mij opgevraagde akten, tegen vooraf betaling door mij van de kosten, toe te sturen.

Francis Verhoeven en Wilhelmina Johanna Catharina Peters trouwen, zowaar in Dreumel, op (▼) 21 september 1910.

De eerste vrouw waarmee Francis Verhoeven trouwde, was Theodora Maria van de Geijn. Deze trouwerij vond plaats op 24 augustus 1871, in Wamel.

53-Jarige MOEDER Theodora (Maria ?!) van de Geijn overlijdt in Dreumel, op 23 november 1895. Francis Verhoeven is dan 55 jaar jong, weduwnaar en vader van een aantal kinderen.

En hij is dus 70 als hij trouwt met Wihelmina Johanna Catharina Peters op 20 september 1910.

Maar 70 zegt niet zo heel veel en dus …

Theodora wordt geboren op (▼) 6 juni 1911, om 11:00 uur en haar zusje, Elisabeth, op dezelfde dag,

maar dan om (▼) 12:30.

Francis Verhoeven is dan 71 jaar en zijn vrouw 35 !!

AKTE No.7 : Adriana Elisabeth Heesakker overlijdt op 21 februari 1958. Eén en tachtig is ze geworden en ze was getrouwd met Theodorus Zondag, die al eerder dan zij overleed.

Adriana wordt geboren op (▼) 20 april 1876 en Theodorus Zondag op (▼) 24 januari 1882, maar dan in Wamel.

Het gezin Zondag-Heesakker :

Zouden er nog interessante krantenartikelen over Dreumel bestaan in het jaar dat Adriana Elisabeth Heesakker werd geboren, 1876? Dat kan ik alleen maar vast stellen door het te onderzoeken … tjonge, jonge, zowaar 144 artikelen … toch even neuzen …

Ik laat het hierbij wat het jaar 1876 in de kranten betreft. Ik heb dit jaar al in een eerder verhaal aan de orde laten komen en om dat nog eens te herhalen, heeft weinig tot geheel geen nut. Wellicht verderop in dit verhaal nog een ander jaar naar de voorgrond halen.

AKTE No.8 : Deze keer een overleden persoon die in Appeltern werd geboren. Zes en zeventig jaren geleden.

Om precies te zijn, op 2 maart 1881. Theodorus overlijdt in Dreumel op 22 februari 1958.

(▲ Alweer de 50e afbeelding in dit verhaal)

 

AKTE No.9 : In de eerste maand van 1958 overlijden 3 personen. Maar in de tweede maand februari nu al zes. Inclusief deze akte van Helena Maria Vink, die overlijdt op 23 februari 1958. Ze is nooit getrouwd, vandaar haar akte van geboorte prominent in het midden , geboren op 10 november 1877. Ze is de dochter van Hendrik Vink en Adriana van Oorschot.

En vader en moeder Vink-van Oorschot hebben niet alleen maar één dochter op de wereld gezet ….

Red.: Als kinderen overlijden en ze zijn niet/nooit getrouwd geweest, dan worden hun akten van overlijden toegevoegd aan hun eigen èn de persoonlijke dossiers van hun ouders. Indien wel getrouwd, dan aan hun eigen persoonlijk dossier en aan dat van degene waar ze mee trouwden. Dan niet in de pers. dossiers van de ouders.

En daarmee is alweer een eind gekomen aan de in 1841 in de toenmalige kranten opgenomen artikelen over Dreumel. Karig, maar wel interessant.

AKTE No.10 : Opvallend, het tweede levenloos –op 28 februari 1958- geboren kind in 1958 en we zijn februari nog niet eens uit. Overigens de 7e overleden persoon in één maand februari. Zou er nog iets te vinden zijn over de ouders, te weten vader Jacobus Hendrikus Remmits en moeder Maria Antonia de Kleijn? Het Gelders Archief geeft niet thuis, behalve dan ook bovenstaande akte van overlijden. Zou weer kunnen betekenen dat ze buiten Dreumel en zelfs buiten Gelderland zijn getrouwd. Even op andere websites zoeken.  WieWasWie laat alleen dit zien en niet om van onder de indruk te geraken :

En dat zijn dan bevolkingsregister inschrijvingen van mogelijk de ouders van Jacobus Hendrikus, en hun kinderen. Vader is dan Bernardus Remmits en moeder is Maria van Balgooij. Niet de gegevens die ik naarstig zoek.

Nee, helaas, wéér geen bevredigende resultaten. Zelfs geen onbevredigende !

AKTE No.11 : Dat maak ik gelukkig niet zo vaak mee. Dat een bijna al volwassen persoon toch op veel te jonge leeftijd komt te overlijden. Zoals in dit geval Johannes Augustinus Wilhelmus van Oss, die op 19-jarige leeftijd, op 6 maart 1958 overlijdt. Geboren op 5 december 1938, betekent dat er geen openbare geboorteakte van hem ter vertoning beschikbaar is. Maar een goede kennis, Wilma van Oss, waar ik regelmatig digitaal contact mee heb, heeft ooit een uitgebreide kroniek samen gesteld met haar complete familie daarin verwerkt. Daar kom ik o.a. deze optekeningen tegen.

AKTE No.12 : Hij, Willeminus Nelis de Jong wordt op (▼) 21 september 1881 geboren. In Heerewaarden. Zou hij dan toevallig in Dreumel zijn geweest, ten tijde van zijn alhier overlijden op 1 april 1958? Vermoedelijk niet, omdat op de akte staat dat hij woonachtig was in Dreumel. Wie weet hoe lang hij toen al in Dreumel leef- en woonde? Niemand?

AKTE No.13 : In eerste instantie kon ik niet lezen wat de achternaam was van de overledene. Gelukkig bestond er ook nog een persoonlijk dossier van haar echtgenoot, Jacobus Arnoldus van Lith en omdat hij trouwt met Johanna Alegonda van Oort, kwam ik achter haar juiste achternaam. Zij overlijdt derhalve op 17 april 1958.

Zij wordt geboren op (▼) 24 juni 1885. Jacobus Arnoldus van Lith is dan al 1.5 jaar ‘ouder’, hij wordt op (▼) 16 november 1883 geboren.

Zij besluiten om in Dreumel te trouwen. Jacobus Arnoldus van Lith en Johanna Alegonda worden in de echt verbonden op 26 november 1913.

En omdat, àls er al kinderen werden geboren na deze trouwerij, ze allemaal nà 1912 werden geboren, is er –wéér- geen enkele geboorteakte die al zou hebben geregistreerd en die ik kan laten zien.

AKTE No.14 : Weer een zoek-akte. De overledene is niet in Dreumel geboren en twee keer getrouwd geweest. Ze, de overledene, heet Maria Walthera Hol en wordt in Appeltern geboren. Laten we maar met de simpele dingen beginnen … haar geboorteakte, want ze is ruim vóór 1912 geboren, ergens rond 1858 minus 65 = 1893.

Ja, op (▼) 18 februari 1893, in Appeltern.

Zij is de moeder van Johan Gerard Las, die op 12 maart 1925 in Nijmegen, op de leeftijd van 8 maanden (▲), overlijdt. De vader van Johan Gerard en de echtgenoot van Maria Walthera, Wilhelmus Las, doet aangifte van dat overlijden. Maar nog geen gegevens over hun trouwen, noch over dezelfde gebeurtenis tussen Maria Walthera Hol en Leonardus Josephus Verbruggen !

Maar … Johanna Maria van Leur overlijdt op (▼) 1 december 1947. De aangever is haar man, die dan 54 jaren oud opgeeft. 

AKTE No.15 : Gerardus Theodorus van Wichen heet de overledene. Overleden op 15 mei 1958. Eén en tachtig geworden, vanaf dat hij werd geboren op (▼) 6 augustus 1876, in dezelfde gemeente waar hij ook overlijdt. Zijn toekomstige vrouw heet Petronella de Jong en zij is ook een rasechte inwoonster van Dreumel, geboren op woensdag, 19 januari 1870 (▼).

Of er lang gewikt en gewogen is, weet ik niet. Maar wel dat ze besluiten te gaan trouwen en voeren de daad bij het woord en trouwen op 4 november 1902.

En hebben hun stamboomtakken uitgebreid met ...

AKTE No.16 : Inmiddels, en tot nu toe, zijn er al twee dames die in 1958 91 zijn geworden alvorens te overlijden. En nog geen heren !! Allereerst overkwam dat Johanna Maria de Haar, die op die leeftijd overleed op 18 januari van dit jaar. De tweede is nu Maria van Dinter, die overlijdt op 16 mei 1958.

Maar al geboren werd op (▼) 27 december 1866. Ze is bij haar overlijden weduwe van Jacobus Alardus Smulders, die al best wat vroeger in de vorige eeuw werd geboren dan Maria van Dinter. Al op (▼) 25 oktober 1858.

Ze beloven elkaar voor eeuwig trouw te blijven, op 9 mei 1906.

Maar kinderen … ik heb er geen gegevens over en dat zou zomaar kunnen betekenen dat dit echtpaar nooit kinderen heeft gekregen. In theorie zou het nog kunnen dat ze dan na 1912 geboren zouden zijn, maar je maakt mij niet wijs dat er dan niet al eerder kinderen zouden zijn geboren tussen het jaar van trouwen en eind 1912. Geen kinderen dus. Vader Jacobus Alardus Smulders overlijdt overigens op 15 april 1941 al.

Wikipedia : De Zoeaven (▲) vormden vanaf 1831 een Frans legeronderdeel. (Paus) Pius IX had een oproep aan de gehele katholieke wereld gedaan om jonge, ongehuwde mannen te zenden om hem bij te staan, teneinde de dreigende verovering van Rome te voorkomen. De snit van hun uniformen was bijna gelijk aan die van de Franse zoeaven, zij het dat tuniekjasje en broek waren uitgevoerd in grijs met rode biezen. Als hoofddeksel droegen de pauselijke troepen een kepie - een fez werd gezien als te islamitisch voor de katholieke strijders.

AKTE No.17 : Ik was eerst van plan om de tekst op deze speciale akte van overlijden nog een keer duidelijk uit te schrijven, maar eigenlijk is die prima leesbaar. Het lijk van Franciscus Laurens Munter werd op 11 mei 1958 in de Waal gevonden. Dat zou zomaar niet de exacte datum kunnen zijn van zijn overlijden, maar het feit dat hij ‘drijvend’ werd gevonden, geeft in ieder geval aan dat zijn overlijden dichtbij die datum heeft plaats gevonden.

Met grote waarschijnlijkheid -hij was immers matroos van beroep- overboord gevallen, niet de kunst van het zwemmen machtig en dus verdronken. De Dreumelse secretaris krijgt hiervan bericht, omdat zijn stoffelijk overschot in de Waal binnen de gemeente Dreumel heeft plaats gevonden. Nu nog zoeken of ik meer te weten kan komen over deze persoon en zijn ouders. Ik denk dat zijn achternaam Munter is, maar heel duidelijk staat dat –weer- niet op de akte, helaas. Hij is gestorven op 22-jarige leeftijd en dus geboren in of rond 1936. Dus het vinden van een geboorteakte kan ik wel vergeten.

En na heel lang en veel zoeken moet ik jammer genoeg ruiterlijk bekennen dat ik totaal niets over deze personen kan vinden. Zéér onbevredigend, maar het is niet anders. Ik heb de gemeente Ridderkerk, waar de overledene werd geboren, om nadere informatie gevraagd en wacht hun reactie maar af. Veel meer kan ik niet doen nu. Behalve u een tweetal ‘Ouwe Koeien’verhalen laten zien over andere, in de Waal gevonden, stoffelijke overschotten, die ik ooit (2013) publiceerde, toen nog op de website van Tremele.nl. Simpelweg op een afbeelding klikken en het aangeklikte verhaal zal zich ontplooien.

AKTE No.18 : Een hele gewone akte van overlijden. Voor Adriaan van Lent, die op 25 mei 1958 overlijdt. Het enige dat ik in zijn persoonlijke dossier had staan, en waar nu dan zijn akte van overlijden aan zal worden toegevoegd, is zijn geboorteakte. Hij wordt op 5 november 1888 (▼) geboren, als zoon van Derk van Lent en Elizabeth Peters.

En … na eerst hun Gorinchemse huwelijksgegevens gevonden te hebben, kon ik ook hun Gorinchemse huwelijksbijlagen downloaden en daarna de geboorteakte van Johanna Maria Drost. Zij wordt in Oudewater geboren, op (▲) 2 april 1888. Ze is daarmee iets ouder dan Adriaan van Lent.

En niet lang daarna trouwen ze, op (▼) 5 juni 1919, in Gorinchem.

Adriaan van Lent is een zoon van Derk van Lent en Elizabeth Peters, die op 24 januari 1877 trouwen, te Dreumel.

En Adriaan was zéker niet hun enige kind …

Afgelopen alweer, met de 1866 kranten. Geen artikelen meer.

AKTE No.19 : Geen flintertje gegevens heb ik van deze personen. Niet in Dreumel geboren en niet in Dreumel getrouwd. Toch overlijdt Gerritje Cornelissen in Dreumel, op niet alleen 86-jarige leeftijd, maar ook op 18 juni 1958. Aangezien ze dan in of rond 1958 minus haar leeftijd = 1872 geboren zou moeten zijn, kan ik haar geboorteakte nog wel achterhalen. En wie weet wat nog meer !!

Ja, ja, nog meer gegevens zowaar. Gerritje Cornelissen en Philippus Meulebeek trouwen op 18 mei 1893. In Nijmegen. Philippus is apothekers-knecht van beroep. Gerritje Cornelissen dienstbode.

Zo kom ik ook nog de geboorteakte van haar echtgenoot, Philippus Meulebeek, tegen. Geboren te Nijmegen, op 21-08-1969.

(De 100-ste afbeelding in dit verhaal ▼)

En over 1 kind vind ik zowaar ook nog gegevens.

AKTE No.20 : Sakkerloot, weer een overledene, die gedurende zijn hele 87-jarige leven niet getrouwd is. Gerardus Sackers overkwam het en ik benoem het zo, omdat ik ervan overtuigd ben dat, zeker in die tijd, mensen gewoon wilden huwen en kinderen wilden krijgen. En dat je nogal een buitenbeentje werd bevonden door de goegemeente, als je dat niet waar kon maken.

Gerardus Sackers overlijdt uiteindelijk op 12 augustus 1958 en heeft derhalve geen nakomelingen. Edoch, hij hoefde niet persé voor nageslacht te zorgen, want dat deden zijn zussen en broers wel. Kinderen van Petrus Sackers en Bernardina van de Laar, die op 30 juli 1863 trouwden.

De akten in de twee persoonlijke dossiers van Petrus Sackers en Bernardina van de Laar :

AKTE No.21: Over uitzonderlijke akten gesproken … Pieter Lourens Johannes Voogdt overlijdt in Dreumel, op 3 oktober 1958. Zeker geen bekende achternaam in Dreumel en omstreken, maar dat is ook niet echt verwonderlijk. Hij is geboren in Klaten, Indonesië. Waar ligt dat?

Is er enige informatie op het wereldwijde internet over deze beide personen, de overleden en zijn vrouw, Lilly Robinson? Ik vermoed dat de voornaam van zijn moeder Raina is en dat haar achternaam niet bekend was, of simpelweg vergeten die erbij te schrijven. Al zoekend, kom ik wel een site tegen die ik al vaker geconsulteerd heb, waar de achternaam Voogdt een aantal keren in wordt genoemd. Deze : https://www.imexbo.nl/fam-g-h-bartman.html

Lang geleden heb ik al eens eerder contact gehad met deze website-beheerder, toen in verband met het maken van een zo compleet mogelijke stamboom van en voor IJda Johanna Nahuijs. Ik heb nu dezelfde beheerder van deze website gevraagd om additionele informatie, mocht hij die per ongeluk bezitten over de heer Voogdt. Ik wacht gespannen op zijn reactie, aangezien ik op –nog- geen enkele andere website informatie kan vinden over deze personen.

En op dezelfde dag, slechte luttele uren na mijn verzoek om informatie, heb ik die informatie al ontvangen. Waarvoor wederom veel dank, Hans !!

AKTE No.22 : Ook al weduwnaar als hij, Johannes Hendrikus van Lent, op 80-jarige leeftijd overlijdt op 5 november 1958. Zowel hij als zijn inmiddels overleden echtgenote, Maria Gerlag, worden beide in Dreumel geboren.

Hij op (▼) 28 mei 1878 en zij op (▼) 13 oktober 1877.

Johannes Hendrikus van Lent is zes en twintig en Maria Gerlag zeven en twintig, als ze in Dreumel trouwen, op (▼) 24 mei 1905.

Het gezin van Lent – Gerlag in vogelvlucht …

AKTE No.23 : Het toch alweer derde levenloos geboren kind in 1958, terwijl het juist de vorige jaren zo goed ging met deze categorie overledenen. Deze keer een levenloos kind dat vader Antoon Sas komt aangeven op 13 december 1958, dat gelijk is met de datum van overlijden. Geboren uit moeder Hendrika van den Boom.

En aangezien Antoon Sas geboren werd vèr nà 1912 (in of rond 1927) en naar alle waarschijnlijkheid zijn vrouw ook, en toen ze trouwden 1932 (uiterste jaar waar nog openbare Dreumelse trouwakten van beschikbaar zijn) al lang was gepasseerd, is er jammer genoeg verder niets te melden over deze personen.

AKTE NO.24 : En na het laatste krantenbericht uit 1877, zijn we inmiddels ook toe gekomen aan de allerlaatste Dreumelse akte van overlijden in het jaar 1958. En het verbaast na al nauwelijks meer, wederom een overledene die haar wortels niet in Dreumel kreeg, maar in Rotterdam. Ik ga proberen haar geboorteakte te achterhalen, en mijn normale vervolg is, als ik die niet zou kunnen vinden, om naar het archief in Rotterdam te schrijven en ze vriendelijk te vragen om me die geboorteakte toe te willen sturen, altijd met veel dank voor de moeite. Dat heb ik onlangs nog een keer gedaan, toen t.b.v. de akte van overlijden van Catharina Gerlag. Weliswaar kreeg ik de bedoelde akte nog nèt wel toegestuurd, maar uitdrukkelijk met de volgende melding erbij:

Maar Helena Petronella Jansen zou dan in of rond 1879 geboren moeten zijn. Ik ga zoeken … Het helpt uitermate dat ze zo’n uitzonderlijke achternaam heeft (!!). Eerst maar eens WieWasWie proberen … Gezocht naar alle Helena Petronella Jansens, die ooit in Rotterdam werden geboren. Nou, dat begint ‘goed’ !!

Ook Janssen met twee SS-en levert geen enkel relevant resultaat op. Idem, als de zoekopdracht wordt veranderd in de namen van haar echtgenoot, Jacobus Bloemen. Dan zijn er wel 109 resultaten, maar geen die met Helena Petronella Jansen te maken hebben. Idem als gezocht gaat worden naar haar moeder, Petronella van Rossum.

Ook de archieven van Open Archieven leveren slechts één resultaat op, als ik de namen van de overledene en haar echtgenoot als zoekopdracht invoer. Alleen haar Dreumelse akte van overlijden wordt dan getoond en die kennen we immers al! Alhoewel, deze informatie wordt -met weer een andere zoekopdracht- ook verstrekt …

Maar nog steeds lukt het niet om –welke dan ook- akten te vinden die –meer- licht op deze personen kunnen doen schijnen. Ik ga dan toch het Rotterdams Archief nogmaals vragen om hun zeer gewaardeerde medewerking. En mochten ze me er nogmaals op attenderen dat ik dan maar naar Rotterdam toe moet komen om gratis een akte te kunnen scannen … dan moet ik dat helaas aan me voorbij laten gaan.

!!!! Maar, het is 8 april 2019, daar ontvang ik zowaar toch een mail van het Rotterdams Archief en waarempel, mèt de geboorteakte van Helena Petronella Jansen bijgevoegd. Grandioos en ik heb de medewerkster die hiervoor verantwoordelijk is, uitermate hartelijk bedankt.

Zo … 1958 staat weer op het digitale kladpapier. De layout is klaar. Nu nog de controle en eventuele correcties, aanpassingen, weghalingen en toevoegingen, voordat ik het aan durf om het op m’n website te publiceren. Er waren m.i. geen noemenswaardige hoogtepunten in 1958, maar gelukkig ook geen laagtepunten of ernstige drama’s, die zich in dit jaar prominent aan ons opdrongen.

Het is wel erg jammer dat naarmate de serie akten van overlijden steeds dichter jaar 1960 (laatste jaar van Dreumelse openbare akten van overlijden) nadert, maar de andere akten zijn blijven steken in 1912 (Geboorte-akten) en 1932 (Huwelijks-akten), er steeds minder informatie is om overledenen in die veel recenter jaren extra cachet te kunnen geven.

Ik ga dit jaar wederom afsluiten met de totaal tabel, waar alle overledenen op vermeld worden, gevolgd door de alfabetische tafel met de 1958/24 overledenen, gesorteerd op leeftijden en achternamen.

Er staat me zeer binnenkort nog een uiterst aangename en interessante klus te wachten. Op 13 april 2019 ga ik mijn opwachting maken bij Het Gelders Archief. Ik heb daar met hen de afgelopen maanden en weken afspraken over gemaakt. Best speciaal en ik kijk erg naar die ontmoeting uit. Te zijner tijd zal ik u uitgebreid vertellen wat ik daar ga doen, en tegen die tijd, heb gedaan. Uiteraard, zou ik haast willen zeggen, heeft het met Dreumel en akten te maken.

TERUG NAAR BOVEN.