Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Het was en is alweer even geleden dat ik me uitvoerig heb bezig gehouden met een ander onderwerp dan Dreumelse akten van overlijden. En alhoewel ik daar nog verre van klaar mee ben, heb ik het tussendoor toch aangedurfd om een ander onderwerp vrij uitgebreid en stevig bij de horens te pakken. Het heeft uitdrukkelijk met Dreumel te maken, althans daar vloeide het onderwerp van deze verhalen moeiteloos uit voort.

Ik moest er nog welk 'even' voor op en neer naar Amsterdam. Maar al had ik daar niets anders te zoeken gehad dan alleen maar 'observeren', dan was het óók al zeer  de moeite waard geweest. Nu, mèt een duidelijk omschreven onderwerp op zak, was en werd het des te interessanter.

Klik op de links naar de andere verhalen in het menu, onder dit hoofdonderwerp, over dit onderwerp of HIER om met deel 1 te beginnen. Daar leest u ook een uitvoeriger inleiding.