Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Dinsdag, 9 maart 2021 : Het gebeurt af en toe dat, terwijl je met het ene ijverig doende bent, je op iets anders stuit wat dan ook plotseling interessant is. Ik ben al een zeer ruim aantal weken bezig met het verzamelen van artikelen in (oude) kranten, waarin de naam ‘Dreumel’ voorkomt. Een aantal van die artikelen heb ik inmiddels verwerkt en gepubliceerd op deze website en ik heb tot nu toe die oude artikelen geselecteerd en verwerkt en gepubliceerd vanaf 1749 tot en met 1925.

1926 Is een héél speciaal jaar, want aan het begin van dat jaar werden toen grote delen van Nederland, maar heel speciaal Dreumel en wijde omstreken, door een grote watersnood overvallen. Er wordt dan heel veel in de kranten geschreven, met name over Dreumel en het zal nog wel enige tijd duren eer ik alles verzameld heb en kan publiceren. 1926 Zal dan ook als individueel jaar verwerkt en gepubliceerd worden, daar waar perioden van 5 jaren de regel waren en zijn.

Op de website van Delpher.nl worden al die kranten weer gegeven en ik gebruik niet alleen de weer gegeven artikelen, maar, als ze aanwezig zijn, ook foto’s. De kranten blonken niet uit in het laten zien van relevante foto’s, maar ik heb wel bij alle kranten gecontroleerd of ze foto’s hebben bij gevoegd. En zo kwam ik op deze fotopagina uit van een krant die als volgt heet …

Uiteraard wordt er in deze krant uitgebreid stil gestaan bij de watersnood en deze krant laat daar hele ‘sprekende’ foto’s van zien. Uiteraard heb ik deze foto’s ook mee genomen in mijn 1926 aantekeningen over Dreumel tijdens de watersnood. Maar mijn aandacht ging plots ook uit naar deze foto, helemaal rechts onder …

Want, wat wil het toeval? Nou, al sinds 1990 zijn we, en ben ik, bevriend met Marion D. en haar partner D. ter Steege. We hebben elkaar leren kennen toen we werkzaam waren op de Nederlandse Ambassade te Paramaribo, in Suriname. We zijn goede vrienden geworden en zelfs goede vrienden gebleven, door alle gepasseerde jaren heen. Uitzonderlijk, want meestal vervagen die aanvankelijke vriendschappen, zodra personen weer naar andere delen van de wereld verdwijnen.

Gelukkig niet zo in ons geval en nog vaak ben ik blij en dankbaar dat die vriendschap al zo lang stand heeft gehouden. Hier (▼) een foto uit de periode dat we rond Paramaribo samen weekendjes-uit deelden of er met z’n allen een dagje op uit gingen. Toen nog met onze twee zeer jonge tweelingzoons (inmiddels zijn ze ieder 31!!).

Dus toen ik die specifieke foto in die krant tegen kwam, ontstond al snel de vraag of die meneer W. ter Steege heel misschien, redelijk ver terug in de geschiedenis, een voorvader is geweest van de recentere ter Steege personen. W. ter Steege was bedrijfsleider van deze stoomweverij, die sinds 1957 is op gegaan in de Koninklijke Nijverdal-Ten Cate NV.

De volgende stap was om aan vriend Dick ter Steege te vragen of hij wellicht meer kon vertellen over hoe het –al?- die voorafgaande families ter Steege was vergaan. Hij stuurde me deze afbeelding, waarop aantekeningen te zien zijn over eerdere ter Steege, en aangetrouwde, families.

En deze afbeelding heeft me in zodanige mate geïnspireerd dat ik de uitdaging om verder te zoeken niet kon onderdrukken. Daar was trouwens ook helemaal geen noodzaak voor en dus ben ik aan de slag gegaan om te onderzoeken in hoeverre ik erin zou kunnen slagen om een iets uitgebreidere en zo mogelijk ietwat gestructureerdere stamboom samen te stellen. De tussen haakjes cijfers heb ik (hier) toe gevoegd om de plek van de diverse families in de stamboom (zie onder) beter te kunnen aangeven.

Met het uiteindelijke resultaat … zie onderstaande afbeelding …

… ben ik eigenlijk best wel tevreden. Desalniettemin staan er nog veel rode vraagtekens in deze stamboom. Om die te kunnen vervangen door exacte data is het hoogst waarschijnlijk nodig om niet langer digitaal online te zoeken, maar daadwerkelijk naar een gemeentelijk of provinciaal archief te gaan, om daar de originele documenten te kunnen selecteren.

Bedenk dat de Burgerlijke Stand pas in 1811 werd op gestart en er voorafgaand aan de start van die landelijke controle alleen kerkelijke registers werden bij gehouden. En daar waar, heden ten dage, zelfs al veel gedigitaliseerde akten en andere documenten nog lang niet allemaal op websites van archieven worden getoond, is dat met die kerkelijke registers nog veel minder het geval.

De afbeelding van de stamboom heb ik u al laten zien. Volgt nog het *.PDF bestand. En ik nodig allen van harte uit om me te laten weten als u over informatie beschikt die rode vraagtekens zou kunnen vervangen.

                                            TERUG NAAR BOVEN.