Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

 

Het is vandaag 5 november 2018 en ik heb zojuist met enige moeite het hele 1948-verhaal kunnen publiceren. Het lijkt erop dat de lengte van een verhaal toch invloed heeft op de verwerkbaarheid om het op een website geplaatst te krijgen. Mijn website provider (Strato) begint stevig te protesteren als je na een onbepaald aantal uploads van afbeeldingen daar gewoon mee door wilt gaan, aangezien je nog lang niet aan het eind van je relaas bent aangekomen. 

Maar dan worden up-te-loaden afbeeldingen plots niet meer geaccepteerd en moet je een tweede on-line map aanmaken, om daar de rest van je afbeeldingen in te uploaden. Het aantal keren dat je je nieuwe verhaal weer helemaal opnieuw online moet inladen om weer verder te kunnen gaan is, naarmate je verhaal steeds langer wordt, ook bijna onacceptabel vaak. 

Toch is het ook deze keer weer gelukt en deze hindernissen zullen me er ook niet van weerhouden op minstens dezelfde voet door te gaan. Ik vind het wel een goed idee om eerst eens te kijken hoeveel krantenberichten aan de zoekopdracht ‘Dreumel gedurende het jaar 1949’ voldoen. Altijd weer een verrassing, alhoewel toch steeds meer blijkt dat naarmate we dichter tegen nu aan geraken, er steeds minder, of slechts terloops, Dreumel-gerelateerde berichten in de kranten verschijnen. 

Maar … hoe is dat dan in … 

Nou, dat valt reuze mee, al moet je nog maar afwachten hoe gerelateerd ze zijn, al die berichten.

De twee voorbladen van het Dreumelse register, waarin alle akten van overlijden van 1949 zullen worden bijgeschreven. Toch maar weer voor achttien bladen gekozen, waarop je maximaal 72 overledenen kunt verwerken. Iets teveel dunkt me, aangezien een dergelijk hoog aantal overledenen in Dreumel nog nooit is voor gekomen. Het hoogst scoorde 1944, met 57 overledenen, mede 'dankzij' de oorlog.

AKTE No.1 : Gerarda Arnolda Maria Elizabeth Weijn (5 woorden ► 4 voornamen ► 1 achternaam!) is de eerste overledene die ingeschreven wordt in dit register. Zij is slechts 17 als ze in Tiel overlijdt op 17 januari 1949. En daar gaan we weer met die ozo klakkeloos ingescande uittreksels die, in geval, de gemeente Tiel naar de gemeente Dreumel stuurt.

Ze zal dan ongeveer in 1949 minus 17 jaar = 1941 in Dreumel geboren zijn en daarom is er nog geen openbare geboorteakte van beschikbaar. Een steeds vaker voorkomend euvel, waar ik niets aan kan veranderen, helaas. 

Haar geboorteakte mag, voor een periode van 100 jaar, niet geopenbaard worden. Om haar privacy te beschermen. Daar heb je wat aan als je op je 17e overlijdt. 

Akten van huwelijken hebben een 75-jarige periode van niet openbaar mogen worden. Heb je wat aan als je op je 17e overlijdt! 

Akten van overlijden mogen pas na 50 jaar geopenbaard worden. Heb je wat aan als je op je 17e overlijdt. 

Erg gelukkig zijn haar ouders niet, wat kinderen betreft:

En dan is nu, op 17 januari 1949, ook nog hun derde (van 3) kind(eren) overleden, zeventien jaren jong.

AKTE No.2 : De oudste persoon op deze foto is Franciscus Johannes van Welie. Het oudste meisje is zijn vrouw Alberdina Maria van den Bos. Verzameld met hun kinderen voor deze prachtige foto. Ik vermoed dat de meest linkse persoon op deze foto de aangever is van het overlijden van zijn vader. Deze zoon heet Franciscus Johannes van Welie, gelijk zijn vader. De jongste Franciscus Johannes van Welie meldt zich op het Dreumels gemeentehuis, op 24 januari 1949, om aan te komen geven dat zijn gelijknamige vader is overleden op 23 januari van hetzelfde jaar.

Vader Franciscus Johannes wordt op 26 september 1876 geboren en Alberdina Maria van den Bos op 14 september 1889. In Dreumel. 

Ze trouwen, uiteraard ook in Dreumel, pas op 24 mei 1916. De bruidegom is dan 39 en de bruid pas 26 jaren jong. Groot verschil, zeg.

AKTE No.3 : Ik heb twee persoonlijke dossiers van zowel de overledene, Antoon Johannes van Lent, als van zijn vrouw, Johanna van de Weerdt. Het probleem van persoonlijke dossiers is dat als je eenmaal een link in je database hebt vast gelegd naar een akte in dat dossier … je dat dossier niet meer van naam kunt veranderen, omdat dan die link niet meer functioneert. 

Die links heb ik oorspronkelijk in de registratie database toegevoegd toen deze personen werden geboren en de links tonen hun beider geboorteakten, als je er op klikt. Maar als personen -later- trouwen, zou eigenlijk de naam van het dossier mee moeten veranderen, maar dat is erg veel werk. Niet zo zeer de naam van het dossier slechts veranderen, want dat is kinderspel. 

Maar je moet dan eigenlijk ook de en alle link(en) naar de geboorteakten in de database opzoeken en vervolgens aanpassen. Dus dat heb ik tot nu toe nagelaten. Maar toch hun dossiers kunnen vinden en daar het overlijden, in Dreumel, van Antoon Johannes van Lent, op 3 februari 1949, aan toegevoegd.

Ze trouwden op 27 juni 1929. In Dreumel. En ze kregen geen kinderen!

Vermoedelijk is Johanna van de Weerdt overleden nà de datum tot en met wanneer openbare akten openbaar zijn.

AKTE No.4: Allegonda Jurriëns overlijdt in Dreumel, op 16 februari 1949. 

Ze wordt in Wamel geboren, op 2 november 1863. 

Ze trouwt met Peter Bouman, in Wamel, op 21 Augustus 1894.

AKTE No.5 : Vijf en zestig is hij geworden en hij heeft die periode ongehuwd door gebracht. Hij werd in Dreumel geboren uit Martinus van Sonsbeek en Wilhelmina Vermeulen op 5 september 1883.

Martinus van Sonsbeek en Willemina Vermeulen trouwden wel, zelfs met elkaar. In Dreumel, op 7 juni 1866 al.

En ze zorgden ook voor een aantal nakomelingen, die helaas niet allemaal overleefden. Maar ja, wie wel ?!

AKTE No.7 : De akte van overlijden van en voor Jacoba van Hoften, die overlijdt op 29 maart 1949 en (tweede) echtgenote is van Josephus Gerlag. Beide werden in Dreumel geboren. 

Zij op (▼) 25 juni 1875 en   .................................................    hij op 7 juli 1883 (▼).

Helaas overlijdt Antonia de Keijzer al op 10 oktober 1915 en Josephus Gerlag besluit voor een tweede keer in het huwelijk te treden. 

Dat huwelijk, tussen hem en Jacoba van Hoften, vindt ook in Dreumel plaats en wel op 22 augustus 1917.

Slechts één zoon hebben de beide huwelijken voort gebracht. Maar zoon Antonius Alardus Gerlag overlijdt al op 26 augustus 1918, weer in Dreumel. Twee maanden jong !

AKTE No.8 : Goh, wat zou ik wensen dat ik ook over alle personen op deze akte veel zou kunnen vermelden. Maar het enige dat ik nu zeker weet is dat Francis Antonius Joseph van Wezel op 29 maart 1949 in Tiel overlijdt. TWEE dagen jong !! Natuurlijk staan ook zijn ouders op deze akte van overlijden, te weten Arnoldus Josephus Antonius van Wezel en Johanna Maria de Jong. Maar ik heb geen snipper gegevens over of van hen. 

▼ Dit is de Tielse akte van overlijden van de overledene.

De berichtgeving van de gemeente Tiel naar de gemeente Dreumel, over het overlijden van Francis Antonius Joseph van Wezel is wel in orde. Maar de scan wordt -vele jaren later- weer zó slordig gemaakt, bovenop allerlei andere documenten. 

Tijd voor een enkel krantenbericht ...

AKTE No.9 : Het gebeurde om 15 minuten over achttien uur, op 7 april 1949. Op dat tijdstip overleed Johanna Cornelia den Biesen, op 60-jarige leeftijd. Niet helemaal meer piep, maar toch te jong om je leven al te moeten beëindigen. Ongetwijfeld –ga ik vanuit- zal haar echtgenoot, Arnoldus Ernste, daar ook zo over gedacht hebben.

Johanna Cornelia wordt in Dreumel geboren, op (▼)25 september 1888. En Arnoldus Ernste in Wamel, op (▼) 1 juni 1885.

Trouwen doen ze ook samen, in de geboorteplaats van de bruid, op 22 januari 1913.

Twee van de huwelijksbijlagen die ze moesten overhandigen om te kunnen trouwen.

Jan Cornelis Roeffen is gevrijwaard van de dienstplicht en kan derhalve vrijelijk met Willemina van Liessum trouwen. Dat vindt plaats op 20 april 1904. 

Het is maar goed dat het jaartal op de huwelijksbijlage over de geboorte van Willemina van Liessum niet klopt, want dan zou ze op de dag van deze trouwerij … 61 jaar & 92 dagen oud zijn geweest. Nu gelukkig 'maar' 41 !

Willemina van Liessum overlijdt in Dreumel, op (▲) 22 januari 1947, 84 jaar oud. En haar man, Jan Cornelis Roeffen, doet hetzelfde, in dezelfde gemeente, maar dan op 15 mei 1949. Hij is 83 jaren oud geworden. 

AKTE No.11 : 'Drie en twintig maanden' noteert de Dreumelse gemeentesecretaris op de akte van overlijden van Johan Clemens Maria Stensen, die op 2 mei 1949 in Tiel overlijdt. 23 Maanden eerder werd hij in Dreumel geboren, maar vèr na de laatste openbare akten, zodat ik geen geboorteakte van hem kan laten zien. Helaas dus alleen zijn Dreumelse (▲) en Tielse (▼) akten van overlijden.

En de documenten die door de Tielse gemeentelijk secretaris naar Dreumel werden gezonden n.a.v. zijn overlijden aldaar.

Ik heb nog wel enkele gegevens over en van zijn ouders, Johannes Stensen, Steenfabrieksarbeider en Wilhelmina Maria van Dinter, die weliswaar moeder is, maar geen beroep heeft. 

Vader Johannes wordt alhier op (▼) 18 november 1898 geboren en moeder Wilhelmina Maria van Dinter, ook alhier, op 2 februari 1903 (►▼).

AKTE No.12 : Josephus Gerlag overlijdt in Dreumel op 31 mei 1949. 

Daar is hij, 65 jaren geleden, ook geboren, op 7 juli 1883. 

Hij trouwt eerst met Antonia de Keijzer, op 4 september 1912. 

Maar zij overlijdt al spoedig, 3 jaren later, op 10 oktober 1915.

Twee jaar later trouwt Josephus Gerlag voor de tweede keer.

Weliswaar weer in Dreumel, maar nu met Jacoba van Hoften, op 22 augustus 1917.

Twee en dertig jaren lang zijn en blijven ze getrouwd. Maar helaas komt aan vooral veel mooie dingen ooit een eind en dat eind was aangebroken voor Jacoba van Hoften op 28 maart 1949.

En wat ik nog niet eerder heb mee gemaakt zien we hier plaats vinden. Slechts, zó kort na elkaar, 63 dagen later, overlijdt Josephus Gerlag, op 31 mei 1949. Jacoba van Hoften was 73 toen ze overleed en Josephus Gerlag 65.

Akte no. 10, de vrouw van Jan Cornelis Roeffen, Willemina van Liessum, werd geboren in 1863. Eens kijken wat –en óf- er in dat jaar over Dreumel in de kranten werd geschreven:

AKTE No.13 : Wilhelmina van de Pol werd weduwe van Johannes Luijpen, toen hij stierf op 25 december 1931. Hij was –ooit- metselaar van beroep en 74 toen hij overleed. Hij werd in Dreumel geboren op (▼) 30 maart 1857. 

Beide gebeurtenissen vonden plaats in Dreumel.

Beide geboortedata geven aan dat ze toch flink van leeftijd verschilden. Dat komt dan ook naar voren als ze gaan trouwen, op 29 november 1911. Johannes Luijpen is dan 54 en Wilhelmina van de Pol 41 jaren oud. 

Zouden er kinderen geboren zijn uit dit huwelijk, die dan wel vóór of in 1912 geboren zouden moeten zijn, zou ik niet nalaten ze hier te vermelden natuurlijk. Maar ik heb daar –vooralsnog- geen gegevens over, dus veronderstel ik dat dit huwelijk kinderloos is gebleven. De websites van archieven die ik vaak bezoek om gegevens op te zoeken, kunnen daar ook meestal niet bij helpen, aangezien ook zij zich te houden hebben aan de wettelijk vast gelegde termijn voordat openbaring van akten kan plaats vinden. Die termijnen zijn als volgt in de wet vast gelegd: Openbaarheidstermijnen: overlijden 50 jaar, trouwen 75 jaar, geboorte 100 jaar. Wilhelmina van de Pol overlijdt tenslotte zelf op 2 juni 1949.

Maria wordt geboren in Upspringe, in Duitsland. Nog nooit van gehoord, maar wellicht Google maps wel … Nee, ook niet, maar wel van Upsprunge. Zou dat de geboorteplaats van Maria Kemper kunnen zijn?

De website van Familysearch bevat vanzelfsprekend niet alleen documenten over Nederland, maar van heel Europa, dus ook van Duitsland. Ik heb een zeer specifieke zoekopdracht ingegeven en FS laat me weten dat er maar liefst 989 ‘passende’ resultaten beschikbaar zijn. Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar niets van geloof en dus zeker niet 989 resultaten ga nazoeken op de juiste gegevens. Ik laat het hierbij.

Weer een paar kranten, maar nu uit het onderhavige jaar ... 1949.

AKTE No.15 : Nee, de familie Oomens is niet bekend in alle registraties die ik tot nu toe, en in de vele afgelopen jaren, heb door gevoerd. Daarom een nieuw persoonlijk dossier aan gemaakt voor de overledene, te weten Hendrika Maria Oomens. Ik ga haar geboorteakte proberen te vinden en ondervind daar bepaald geen medewerking bij van het Gelders Archief. Ik vraag me dat geregeld af hoe het toch komt dat recentere akten wèl aanwezig zijn, maar bijvoorbeeld geen enkele melding wordt gemaakt van de geboorte van Hendrika Maria Oomens. Driel ligt toch in Gelderland, of niet !

4 Miljard namen van over de hele wereld, maar als er lokaal, waar dan ook ter wereld en in Driel, geen akten kunnen worden ingescand, omdat ze geheel ontbreken, dan ontbeert Familysearch deze gegevens natuurlijk evenzo.

Maar ik maak vaak & graag gebruik van deze imponerende organisatie.

AKTE No.16 : Drie en tachtig jaren lang is ze ongetrouwd gebleven. Wilhelmina Schonenberg, op haar geboorteakte wordt ze Willemina genaamd, overlijdt op 7 juli 1949, in Dreumel. Ze wordt geboren op (▼) 30 juni 1866. Dat was nog in de tijd dat de secretaris die de akte inschreef, geregeld onderaan (▼) moet noteren dat de declarant zulks niet kon, vanwege onervarenheid. 

Hij trouwt op 6 september 1859 met Maria Stensen. In Dreumel. 

 Wat werd er in 1829, het jaar waarin Johannes Scho(o)nenberg werd geboren, over Dreumel in de kranten gedrukt ?

AKTE No.17 : Ongetrouwd is ze gebleven. Cecilia Johanna Elsen, die op 69-jarige leeftijd in Dreumel overlijdt. Maar er niet werd geboren. Dat gebeurde in Batenburg, op 29 maart 1880.

Haar ouders zijn Gijsbert Gerard Bernardus Elsen en Maria Engelina Kleijnen. Op 18 april 1879 trouwen ze, in Ewijk.

En dit is de akte van overlijden waar ik heel ver naar boven mee ben begonnen (▲). Goh, wat een werk om ze, als je daar dan toch eenmaal mee bent begonnen (geheel niet wetende hoeveel kinderen er zijn), alle akten te laten zien, waarbij vader Gijsbert Gerard Bernardus Elsen en moeder Maria Engelina Kleijnen, cruciale rollen vertolkten. 

Alles bij elkaar is het een heel omvangrijk gezin geworden en geweest. En als beroep van de stichter van dit gezin, zie ik alleen maar 'landbouwer' vernoemd worden. Ook nog toen hij op 76-jarige leeftijd overleed. Breed zullen ze het zeker niet gehad hebben. In het harnas gestorven ?

Hoe leefden ze toen? Met z’n allen in één pandje ?!! Dat kon haast niet anders. 

▼Zó▲ ? Ik hoop het van niet, maar het zou me niet werkelijk verbazen.

Goh, na al dat werk met betrekking tot de familie Elsen-Kleijnen, ben ik toe aan een paar ontspannende krantenartikelen. Voor zover voorhanden in de nog resterende maanden van 1949.

AKTE No.18 : Redelijk opvallend is dat tot nu toe relatief veel personen in Tiel overleden. De blauwe tekst (▼) geeft aan dat deze personen in Tiel overleden. En dat terwijl er nog slechts 18 akten werden verwerkt. Dit keer de akte van overlijden van Theodorus van de Weerdt, die op 85-jarige leeftijd in Tiel overlijdt, op 14 juli 1949.

Deze documenten werden door de gemeente Tiel naar de gemeente Dreumel gezonden, opdat er in de laatste genoemde gemeente een akte van overlijden kon worden opgesteld, zoals boven getoond. Mijns inziens betekende dat dat er toch eerst iemand, die de overledene goed kende, –als aangever- naar Tiel moest zijn geweest om daar de gegevens te verstrekken, zoals op die Tielse documenten wordt verwoord.

Toen Theodorus van de Weerdt overleed, was hij al weduwnaar van Helena Theodora Maria Kooijmans, waar hij mee trouwde op 12 mei 1890.

Helena Theodora Maria Kooijmans overlijdt op 18 augustus 1933. Op 63-jarige leeftijd.

AKTE No.19 : Weer een ongehuwde dame, die toch acht en tachtig jaren heeft geleefd. Wat een mooie leeftijd, hopende dat ze niet al teveel, of helemaal geen, last heeft gehad van allerlei ouderdomskwalen, die mogelijk haar leven aan het eind minder aantrekkelijk hebben gemaakt. We weten het niet en kunnen alleen maar vast stellen dat ze op 28 juli 1949 is overleden. Overigens ook geboren in Dreumel. Op 28 februari 1861.

Dochter van Johannes Luijpen en Geertruida de Leeuw, die op 15 mei in Dreumel 1860 trouwden. Johannes Luijpen is dan ‘ruim’ zes en twintig en Geertruida de Leeuw ‘ruim’ acht en twintig.

Geertruida de Leeuw wordt geboren in Dreumel, op 28 februari 1861. En ze is de .....

Een ‘paar’ krantenberichten uit het jaar 1861, het geboortejaar van Geertruida de Leeuw. 

En wàt een RAMP-jaar !! 

Heftig, al die berichten over die watersnood. Die trouwens heel plots ook weer van de voorgrond verdwenen. Opvallend snel. Nog even reflecterend op het bericht dat Gerardus Spruijtenburg en Helena Vink 25 jaar getrouwd waren. Ze trouwden op 27 augustus 1836.

AKTE No.20 : Pieter Kuijpers, zoon van Jan Kuijpers en Geertruida van Ooijen, overlijdt in Dreumel, op 2 augustus 1949. Weliswaar 65 jaar oud geworden, maar –ook- nooit getrouwd. Hij was een .....

Zó meldde de gemeente Tiel aan de gemeente Dreumel het aldaar overlijden van Cornelis Gertrudis Antonius Kooijmans, op 14 augustus 1949. 

Hij wordt geboren op (▼) 17 oktober 1904 en zijn toekomstige vrouw, Petronella Arnolda van Dinter op (▼) 5 oktober 1909.

Ik bezit geen huwelijksakte van dit echtpaar en dat zal niet veranderen als ik zoek op Het Gelders Archief. Ze zijn nà 1932 getrouwd, en vanaf dat jaar zijn die akten nog wettelijk beschermd tegen openbaring.

Cornelis Gertrudis Antonius Kooijmans, zoon van Leonardus Kooijmans en Antonia Gerlag, had niets te klagen over het aantal zusjes en broertjes die hem voor- en nagingen.

AKTE No.22 : Goh, een best lange periode tussen de datum van overlijden van de vorige overledene, te weten 14 augustus, en nu 16 oktober 1949, de datum waarop Cornelis de Jong overlijdt, in Dreumel. 

Eén en tachtig jaren oud is hij mogen worden. 81 Jaren geleden werd hij ook in Dreumel geboren, en wel op                  (▼) 23 november 1867. En zijn vrouw to-be, Anna Wilhelmina Luijpen, op (▼) 30 november 1869. 

Niet anders dan de gewoonte was, trouwden ze dus ook in Dreumel, op 10 april 1894. 

26 (hij) en 24 (zij) jaren jong waren ze toen.

Anna Wilhelmina Luijpen overlijdt al op 5 mei 1926.

Vóór haar overlijden was het mogelijk al niet makkelijk, maar zeker nà haar overlijden zal het bepaald niet makkelijk geweest zijn voor vader Cornelis de Jong. (AG=aangifte geboorte/DA=doodakte). 

... met 8 kinderen.

AKTE No.23 : De vijfde vrouwelijke ongehuwde overledene in 1949, te weten Maria Merkx, die op 25 oktober 1949 in Dreumel overlijdt. 

Desondanks, of mogelijk dankzij, toch 78 jaar geworden. Ze wordt in Dreumel geboren op 15 juni 1871.

Dochter van Gijsbertus Merkx en van Berdina van Boord. Berdina is de tweede vrouw van Gijsbertus, die eerst, op 8 mei 1845 in Dreumel trouwt met Johanna van den Berg. 

Johanna van den Berg overlijdt echter al op 36-jarige leeftijd en op 8 september 1858 …

… en Gijsbertus Merkx trouwt voor de tweede keer. Nu met –haar officiële geboortenaam- Diena van Boort. Zij wordt geboren in Alem, Maren en Kessel op 18 februari 1831. Ze trouwen in diezelfde gemeente op 17 juni 1859.

Er blijken opvallend veel kinderen voort te zijn gekomen, maar ook op te jonge leeftijden te zijn overleden, uit deze twee huwelijken. Blauwe tekst zijn de kinderen voortgekomen uit Johanna van den Berg. De andere uit Berdina de Boort/de Boord/van Boord/van Boort (of hoe ze ook verder nog genoemd wordt op al deze akten):

Goh, ‘k ben onverwacht lang bezig geweest met het samen stellen van al die kinderen en ouders en uitzoeken wie door wie gebaard werd. Gijsbert(us) Merk(x)(s) heeft al doende door de jaren heen bij elkaar 17 kinderen verwekt. Nu even tijd voor de actuele krantenberichten uit 1949. Als die er nog zijn tenminste. 

Maar … dan krijg je dit te zien op Delpher.nl. 

Het laten zien van die krantenberichten moet dan nog maar even wachten tot ze –na twaalven- met dat onderhoud klaar zijn. Wellicht dat ik eens aan ze ga voorstellen om dat onderhoud te doen als er nauwelijks bezoekers van die website zijn.

Des Nachts tussen 00:00 & 07.00 !

AKTE No.24 : En de vólgende niet getrouwde overledene. Deze keer is het Maria Johanna Schonenberg. Weliswaar in Dreumel overleden, op 27 oktober 1949, maar 69 jaar eerder geboren in Bergharen. Op 30 mei 1880.

AKTE No.25 : “Toeval bestaat niet”. Daar was mijn vrouw van overtuigd, ook al kon ze niet direct/altijd aangeven waarom iets geen toeval zou zijn. Terwijl ik er vaak van overtuigd was dat het dat nou juist wèl was. Zoals nu ook weer … 

Dien van Uden overlijdt dus op 69-jarige leeftijd, op 28 oktober in Dreumel. Maar werd elders geboren, namelijk in Appeltern. Dat zou dan zo rond 1880 moeten hebben plaats gevonden. Zó fijn dat ik heel veel akten vanaf al jaren lang geleden op mijn eigen computer heb opgeslagen en niet elke keer weer het nogal omslachtige Familysearch hoef te raadplegen. 

Dien van Uden wordt in Appeltern geboren, op (▼) 19 februari 1880.

Jaaa, Delpher doet het weer. Daar gaan we …

Zo, de kranten zijn compleet op. Zeker die waarin nog iets aangenaams of nuttigs over Dreumel werd geschreven. 

Dus verder met de nog resterende akten van overlijden van 1949. Veel zijn dat er -gelukkig- niet meer.

AKTE No.26 : Middels deze akte van overlijden wordt bekend gemaakt dat Jan Liefkens is overleden. Op 16 november 1949, in Dreumel. Weliswaar staat op deze akte dat hij getrouwd was met Grada Johanna van Oijen, maar daar heb ik geen registratie van. Het zou daarom zeer goed kunnen dat ze elders getrouwd zijn dan in Dreumel, of nà 1932 toch in Dreumel zijn getrouwd. De huwelijksakten van Dreumel gaan slechts tot en met 1932. 

Even het Gelders Archief en eventuele nog WieWasWie raad plegen … 

In ieder geval werd hij in Dreumel geboren op 13 september 1875

Ja, zie … ze trouwden in Wamel, waar ongetwijfeld Grada Johanna van Oijen is geboren. Ze trouwen daar op 9 juni 1920.

Het Gelders Archief laat ons verder in de steek wat betreft eventuele geboorten van kinderen. Maar dan wel in de wetenschap dat de meeste geboorteakten, net als in de gemeente Dreumel, -nog- niet openbaar zijn vanaf 1913.

AKTE No.27 : Haar echtgenoot, fabrieksarbeider en 23 jaar jong, zal zich geen raad geweten hebben toen zijn echtgenoote, Maria Johanna van Kessel, zonder beroep, op 30-jarige leeftijd overleed. Hun hele levens nog te gaan, maar dan vanaf 24 december 1949 alleen nog maar weg gelegd voor Gerardus Petrus van de Weerdt. Die ook aangifte doet van haar overlijden. Regelmatig heeft het zeer vroegtijdig overlijden van de vrouw te maken met een niet goed, of geheel verkeerd, verlopende bevalling. Maar dat weten we nu niet. 

Ik kan ook geen geboorteakte laten zien, aangezien die akte, als die er al zou zijn, van rond 1919 zal zijn … nà de laatste openbare akten, zéker met betrekking tot een gemeente als Alem, Maren en Kessel. Jammer.

Dhr. Van Rossum, de secretaris van de burgerlijken stand van Dreumel, sluit het registerjaar als hierboven af. ‘Slechts’ 27 akten van overlijden en daar worden gelukkig geen records mee gebroken. Het zijn er heel wat minder dan vorig jaar, toen er 41 overledenen te betreuren waren in 1948.

In tegenstelling tot vorig jaar toen de secretaris niet alle overledenen had opgenomen in de alfabetische tafel van dat jaar, heeft hij dat dit jaar beter voor elkaar. Ook 27 overledenen !

Uiteraard ook mijn eigen alfabetische tafel, met daarop alle achternamen van de overledenen, gesorteerd in de meest linker kolom. Mij viel direct op dat er dit jaar geen levenloos geboren kinderen waren. Grote vooruitgang dus !!

Het 1948-verhaal publiceerde ik op m’n website op 5 november j.l. Het is nogal verbijsterend vast te stellen dat ik amper twee weken later ook al het complete 1949-verhaal zo goed als af heb en het geplaatst kan worden op die website. Eerst, leert de ervaring, nog wat controleren en corrigeren en dan zal dat binnenkort zeker gaan plaats vinden. 

Maar eerst morgen, overmorgen en overovermorgen, weer werken. Dins-, woens- en donderdagen van elke week werken. Prima onderbrekingen, zoals de 4 dagen vrij, tussen de werkdagen in, ook prima onderbrekingen zijn van de werkdagen. 

Zou ik al iets bijzonders willen melden over dit jaar 1949, dan is het wel dat kranteknispeluitstapje naar 1861. Het rampjaar, waarin Dreumel, en -te- veel omliggende gemeenten, te maken krijgen met heftige overstromingen. En als die eenmaal weg zijn, die hele lange en moeizame weg om alles weer normaal, zoveel mogelijk als voorheen, te krijgen, zoal dat al ooit mogelijk is.

En sowieso al niet voor de tientallen slachtoffers die die watersnood heeft opgeëist !

Geheel onderaan dit verhaal nog graag even uitleggen waarom ik toch telkens weer tekst toevoeg boven of onder akten, waar al duidelijk op wordt gemeld waar de akte voor bedoeld is. Maar ... mocht er ooit eens iemand op zoek zijn naar gegevens van voorvaderen en/of -moederen, dan reageert een zoekopdracht niet op de data die op de ingescande akten staan, maar wel op de toegevoegde tekstregels die ik erbij schrijf. Het is uitdrukkelijk om deze reden dat ik niet na zal laten om dat te blijven doen, ook al zou het op dubbel werk kunnen lijken. Dat is het volgens mij uitdrukkelijk niet. 

TERUG NAAR BOVEN