Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

15 Februari 2020 : Het blijft telkens een dilemmaatje. Moet je deze achternaam nou mèt of zonder ‘w’ verwerken. Wim Boumans heeft me ooit eens verblijd met een soort parenteel –van 481 bladzijden- van al zijn voorvaderen en –moederen. Maar ook over hen die tot en met recent deel uitmaken van al die families en aangetrouwden. “Waartoe zijn wij op aarde”, heeft hij die kroniek genoemd en als ik daarin zoek naar de persoon vermeld op deze bovenstaande akte, kom ik uit bij …

Vader Gerardus Wilhelmus Boumans wordt in Dreumel geboren, op 30 juni 1877.

Zijn vrouw, Maria Johanna Quint, wordt in Lithoijen (NBr.) geboren, op 11 mei 1882.

Zij trouwen in Dreumel, op de allereerste juni 1910.

Behalve Wilhelmina Elisabeth kreeg dit echtpaar nóg een aantal kinderen, negen zelfs. De details over deze kinderen worden verduidelijkt in de stamboom. Tijd om daarmee te beginnen.

21 Februari 2020: Alhoewel er inmiddels ook wat andere activiteiten en persoonlijke omstandigheden zijn waar tijd en veel energie aan besteed moet worden, is het toch ook weer gelukt om deze stamboom, naar beste eer en geweten, op te zetten. Met dank aan Wim Boumans, die met zijn kroniek baanbrekend werk heeft verricht ten gerieve van alle personen die ooit iets te weten willen komen over alle, in deze kroniek beschreven, personen.

En daar waar vele geïnteresseerden alleen maar blij zullen zijn met wat Wim Boumans op papier heeft vast gelegd, deel ik die vreugde met hen, maar weet ook hoeveel moeite hij heeft verricht om alles wat in die kroniek verwerkt werd, op te sporen en vast te leggen èn om vast te stellen dat het allemaal klopt. Giga veel werk en veel dank daarvoor, Wim. Ik stel het bijzonder op prijs, want wat jij al had uit gezocht, hoefde ik niet meer te doen. Dank, nogmaals.

Ik laat u de afbeelding zien die ik gemaakt heb van deze stamboom, die als *.PDF bestand wederom op mijn website zal verschijnen. Eén dezer dagen, zeg ik u toe.

 
TERUG NAAR BOVEN