Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Woensdag, 4 december 2019: In al hun wijsheid hebben vader Derk Christiaans en zijn vrouw Johanna van den Berg, hun dochter 'Johanna Maria' genoemd. Niet geheel origineel, want dat hebben, sinds 1814, dus op 1 jaar na in de afgelopen 100 jaren (Ik ben met de verwerking van geboorteakten van 1913 doende), nog 47 andere echtparen gedaan.

Hetgeen overigens nog niet veel is, als je het vergelijkt met het aantal echtparen, zoals de ouders van moeder Johanna van den Berg, die besloten hun dochter 'Johanna' te noemen. Dat zijn er 252:

Johanna Maria Christiaans wordt dus op 18 juni 1913 geboren. Het aantal persoonlijke dossiers dat ik, met als achternaam Christiaans, in mijn registratie heb verzameld, is nogal beperkt. Waarbij ik wel moet opmerken dat als een kind ergens anders, dan in Dreumel, wordt geboren, er geen vermelding in mijn registratie plaats vindt. Daarin staan ‘slechts’ in Dreumel geboren kinderen.

Uiteraard weet ik niet, en nooit, van tevoren hoe uitgebreid of ingewikkeld het samen stellen van een stamboom is en dat vormt juist de aangename uitdaging en de kersen op de taart. Niet weten wat je te wachten staat. Ik ga ermee aan de slag en meld me weer, als ik denk ermee klaar te zijn. Voorafgaand daaraan nog wel eerst de geboorteakten en de huwelijksakte van Derk Christiaans en Johanna van den Berg.

Derk Christiaans, zoon van Johannes Christiaan en Bernardina Kooijmans, wordt in Dreumel geboren op 2 juni 1864. Johanna van den Berg, dochter van Lourens van den Berg en Wilhelmina Vlok, wordt ook in Dreumel geboren en wel op 15 december 1872.

Derk en Johanna trouwen op 26 mei 1909, ook in Dreumel. Toen waren er al wel voorbedrukte registerbladen, die akten netjes verdeelden over (één of) twee registerbladen. Maar als die op waren (die moesten vóórafgaand aan het registerjaar besteld en gesigneerd worden door het districtshoofd en het kwam vaak voor dat er te weinig waren besteld), moest de ambtenaar een ‘Bijvoegsel tot het Register’ toevoegen voor de huwelijken, die alsnog in datzelfde jaar plaats vonden. En daarop was niets voor gedrukt en werden alle akten direct onder elkaar door geschreven. Akte 11 is de juiste.

Ik ben nog maar amper met die stamboom begonnen en wordt verrast door het gegeven dat Johanna van den Berg zowaar drie keer getrouwd is geweest, ten laatste met Derk Christiaans. Eerst met Udo Lamers en vervolgens met Laurentius van Soerland(t), die in 1908 in Duitsland overleed.

Als laatste trouwde ze dus met Derk Christiaans en waren er een aantal kinderen die allemaal stief-zussen en dito broers van elkaar werden of waren, naarmate er meer kinderen werden geboren. Er werden per echtgenoot niet zoveel kinderen geboren overigens. Dit is het allereerste deel van deze stamboom, met alleen nog maar de gegevens over Johanna van den Berg –en haar drie echtgenoten- enigszins uitgewerkt. Nog zàt te doen !!

08-12-2019 : Een tweede, slechts met best veel moeite te overbruggen, obstakel, vormde de uiteenlopende manieren waarop voor- en achternamen worden verwoord op de vele akten, die aan bod kwamen bij het proberen vast te stellen van een zo volledig mogelijke en accurate stamboom. Als dezelfde persoon Willemina èn Wilhelmina wordt genoemd en tegelijkertijd als achternamen Hok, Vlok en Hoks toe geschreven krijgt, dan is het nogal gecompliceerd om alle gegevens te vinden, die achter deze verschillende combinaties van voor- en achternamen schuil gaan. Ik weet dan ook niet helemaal zeker dat ik letterkijk alles boven water heb kunnen krijgen, wat op de zeer uiteenlopende digitale fora aan informatie over deze persoon en personen aangereikt wordt. Mocht u aanvullingen hebben of reden zien om correcties aan te laten brengen, aarzel geen seconde en laat het me weten.

Desondanks denk ik toch weer een aardig geslaagde stamboom aan u voor te kunnen leggen. Waarin heel wat meer werk geïnvesteerd moest worden dan ik aanvankelijk veronderstelde. Alweer bleek dat je van tevoren maar beter geen of nauwelijks verwachtingen kunt hebben en je moet laten leiden door wat je ontmoet, of juist niet ontmoet, aan uitdagingen die zouden kunnen leiden tot een integrale stamboom. Voor zover mogelijk heb ik daar gehoor aan gegeven en onderstaand is een afbeelding van de stamboom van Johanna Maria Christiaans. Uiteraard wederom gevolgd door een link naar deze stamboom, zodat u het PDF bestand online kunt openen.

 

                                           

 TERUG NAAR BOVEN