Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

7 juli 2019 : De negende persoon die in 1913 in ons aller Dreumel wordt geboren. Gertruda Arnolda Luijpen. Dochter van Adrianus Luijpen en zijn vrouw Antonia Francisca Driessen. Ik heb bij de vorige boreling, Antonia Geertruida Sas, de lange lijst laten zien met personen, die allemaal haar, en dezelfde, achternaam delen. Dat kan ik wat betreft alle Luijpens ook doen, want dat is ook een niet geringe lijst. 142 mappen, met daarin 629 bestanden verwerkt. Ik ga er maar eens mee aan de slag, weer een mooie boom bouwen!

13-07-2019: Ik moet bekennen, ik heb bij de vorige stambomen nauwelijks rekening gehouden met eventuele extra informatie over individuen, op de website van Online Begraafplaatsen. Sinds deze site in ontstaan, heb ik me weliswaar vaak verwonderd over de vrijpostigheid waarmee al de grafmonumenten en de daarop voorkomende gegevens, op die site vertoond worden. Maar, nu dat blijkbaar allemaal mogelijk is geweest zonder expliciete toestemming van nabestaanden, is het moeilijk om na te laten er desondanks gebruik van te maken. En dat heb ik bij de stamboom, en takken, en twijgen, van alle Luijpen/Luypen personen uitdrukkelijk gedaan. Dan kom je nog heel veel informatie tegen van allemaal personen die in Dreumel, of in de niet verre omgeving van Dreumel, werden begraven. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat heel veel van die overledenen verre of nabije familie zijn van de Luijpen families in en rond Dreumel. Dat is dan ook de reden waarom ik ze toch zoveel mogelijk heb vermeld in deze stamboom.

Dan was, zelfs is, er ook nog een grafmonument dat ik tegen kwam van personen die Luypen als achternaam hebben. Ik heb uiteindelijk besloten daar toch melding van te maken, ondanks dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat ze iets met de Dreumelse Luijpen families te maken hebben, niet recent en ook niet in het verleden. Het was best wel een langdurige opgave om hier enige additionele gegevens aan vast te kunnen knopen, maar dat is uiteindelijk toch, in zekere mate. gelukt.

En dan was er nog Johanna Gos(e)wina van Gelder, die was getrouwd met Mathijs Cornelis Luijpen. Volgens informatie, aangereikt door OpenArchieven, overlijdt zij op 2 juni 1968. Maar wordt ze, maar liefst 12 hele jaren later, pas begraven in Dreumel, op 5 juli 1980. Ik heb bij diverse instanties navraag gedaan of dat correct is en hoe deze grote tijdspanne tussen overlijden en begraven dan is ontstaan en verklaard kan worden. Wellicht is ze her-begraven, ik weet het niet. Wellicht is het een vergissing, of ambtelijke dwaling, en werden data niet juist genoteerd. Maar er zijn geen openbare akten van personen die in 1968 overleden, dus dat kan ik niet checken. Ik wacht nog op reacties van die instanties.

Een uiterst interessant project weer. Mijns inziens klaar om gepubliceerd te kunnen worden.