Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Zondag, 23 augustus 2020: Bakkie koffie naast me, net een sjekkie weg gewerkt (buiten), heerlijke buiten- en binnentemperaturen en niets staat het samen stellen van de volgende stamboom in de weg. Alhoewel, dat hangt telkens wel volkomen af van de hoeveelheid relevante gegevens en data, die zich lenen om verwerkt te worden in een stamboom. Gelukkig is dat tot nu toe nog steeds gelukt, al zijn de hoeveelheden gegevens lang niet allemaal even omvangrijk. En daarom zijn er kleine, middelgrote en grote(re) stambomen, zoals het een gezond bos betaamt.

Uw aandacht graag voor de derde persoon die in 1914 in Dreumel wordt geboren, althans de derde na de start van dit jaar. Beide ouders zijn weer eens reuze inventief geweest bij het verzinnen van haar voornamen, en hebben haar Cornelia Maria genoemd. En ze krijgt vanzelfsprekend de achternaam van haar vader, Gerrit van den Berg. Haar moeder –geen leeftijd, geen beroep- heet Jacoba Cornelia van der Eijk.

Zou het kunnen dat deze foto (bron : Tremele.nl) dit gezin toont? Helaas wordt er geen jaar van de opname bij vermeld.

Maar wie zou dan Cornelia Maria zijn op deze foto, veronderstellende dat zij op deze foto aanwezig is? Zou het Cor kunnen zijn?

Gerrit van den Berg en Jacoba Cornelia (Neeltje) van der Eijk zijn allebei in Dreumel geboren. Hij op 22 oktober 1877, zij op 4 november 1887.

Voorafgaand aan het verwekken, baren en opvoeden van hun kinderen, namen ze het kloeke besluit om eerst te gaan trouwen. Op respectievelijk 35-jarige (Gerrit) en 25-jarige leeftijd trouwen ze, te Dreumel, op 2 april 1913. Ook burgemeester Gerrit van Eijseren was weer overduidelijk van de partij.

Onderstaand alle akten, die ik tot nu toe verwerkt heb in de persoonlijke dossiers van het ouderpaar. Zojuist daar nog de geboorten van eventuele kinderen nà 1912 aan toe gevoegd. Eigenlijk na 1913, omdat dat het jaar was waarin ze trouwden.

Zoekend naar mogelijke gegevens over Cornelia Maria van den Berg kom ik deze trouw-aankondiging nog tegen. Zij trouwt, te Dreumel, op 3 april 1940, met Antonius Petrus Maria de Gier. Jammer, nog geen scan van een akte, want die is –helaas- nog niet openbaar. Best raar, want de openbaarheidstermijn van deze akten is al enige tijd geleden verlopen … Dit zijn de wettelijk vast gelegde, geldende termijnen, waarbinnen akten niet geopenbaard mogen worden.

Maar Cornelia Maria van den Berg en Antonius Petrus Maria de Gier trouwen in 1940 … + 75 jaar = 2015. Al 5 jaren geleden had deze, en vele akten tegelijkertijd, geopenbaard moeten worden. Dus, Gelders Archief, waar blijven ze ?? Echter, in 2019 heb ik deze akte(n) al mogen en kunnen inscannen, tijdens een persoonlijk bezoek aan dit archief. Ze zijn dus al wèl openbaar, maar nog steeds niet via de website van Het Gelders Archief toegankelijk!

Woensdag, 26 augustus 2020 : Storm Francis zorgt in delen van Nederland voor flink wat overlast, maar de schade in en rond Dreumel valt, voor zover ik heb vast kunnen stellen, na een ritje door boomrijke landweggetjes, best mee. Geen omgewaaide bomen gezien. Gelukkig maar.

Het kortstondig rond rijden om eventuele stormschade vast te leggen, heeft vrijwel geen invloed gehad op het proces om de meest recente stamboom samen te stellen. Mij restte vandaag nog slechts het controleren, en eventueel corrigeren en/of toevoegen, van data die reeds in de stamboom verwerkt werd.

Het is zeker geen omvangrijke stamboom geworden en dat komt voornamelijk omdat je op een gegeven moment, tijdens het steeds zoeken naar –Burgerlijke Stand- gebeurtenissen, die steeds verder weg in de geschiedenis plaats vonden, niets meer kunt vinden. En als je dan geen aanwijzingen meer hebt om een zoekactie te starten, dan is het ondoenlijk op goed geluk kerkelijke registers te gaan nazoeken.

De kerken hielden nog eigen kerk-registers bij, wat later de B.S. is geworden en hadden zo hun –lokale- eigenaardigheden om al die gegevens te verwerken. Vrijwel onleesbaar, in het Latijns … niet te doen. Die gegevens zijn overigens het beste te vinden en te bekijken op de website van FamilySearch, der website van …

Dan kun je nog kiezen uit de diverse geloofsovertuigingen, die blijkbaar gebezigd werden, toen en nu nog.

Veronderstellende dat het overgrote deel van Dreumel, en ruime omstreken, Rooms Katholiek was, kun je dan je zoektocht vervolgen, bijvoorbeeld voor …

Gelukkig weten we de geboortedata van zowel Nicolaas van den Berg alsook zijn echtgenote Maria van Winssen, beide geboren in de gemeente Wamel. Dus … zoeken … eerst wéér een keuze maken …

En nóg eentje … de juiste jaartallen.

En dan is het een kwestie van alsmaar blijven zoeken naar het juiste jaartal en datum en kom je al doende de vreemdste teksten tegen …

Een illegale dochter (filia) Maria (▲) en dat zul je weten ook, tot in lengte der dagen, zullen ze gedacht en gewild hebben, de kerkvorsten …

Iemand heeft o.a. dit registerblad zó in gescand. Niet te geloven eigenlijk.

Overigens, probeer maar eens deze teksten (▼) te ontcijferen. Ik zal er een drietal van linksboven deze (▲) image groter weer geven …

En alhoewel het keuzemenu aan geeft dat er akten getoond worden tot en met 1811, houden de akten op per ergens medio 1760.

En, zowaar ... terwijl ik aan het naarstig zoeken ben naar een/de geboorteakte van Nicolaas van den Berg, geheel tevergeefs overigens, kom ik bij toeval toch nog deze huwelijksakte (als je ‘em zo wilt noemen) tegen van Daan van Winssen en Geertruij Hol, die beide deel uitmaken van de huidige stgamboom. Niet bij de R.K. akten, maar de Nederlands Hervormde akten.

Ik heb deze gegevens vervolgens weer toegevoegd in de stamboom, waarvan ik dacht er mee klaar te zijn. Dus niet …

Tot slot, na uren bezig geweest te zijn met het uitpluizen, en niet kunnen vinden, van die bewuste geboorteakte in de kerkelijke archieven, laat ik u de afbeelding weer zien van deze stamboom, uiteraard op de voet gevolgd door het PDF bestand. Let wel, het kost enige tijd voor dat PDF bestand opent, nadat u er op geklikt heeft, afhankelijk ook nog van hoe snel uw digitale apparaat is.

 TERUG NAAR BOVEN.