Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Het is nu zondag, 7 maart 2021. Alles buiten is nog bedekt met vorstaanslag, maar dat zal lopende de dag wel iets beter worden. Tijd alweer om met de nieuwe stamboom te beginnen van en over de 33e persoon die in 1914 in Dreumel voor het eerst het daglicht te zien krijgt.

Dat feestelijke gebeuren vindt plaats om 6 uur ‘des namiddags’ op 21 juni 1914. Vader Johannes van Schagen wacht tot de 23e juni 1914 om zich te melden op het Dreumelse stadhuis en meldt daar vervolgens dat zijn vrouw, Maria Catharina Sillen, op eerder genoemde datum is bevallen van een zoon, die ze Johannes Maria willen noemen. Hetgeen plichtsgetrouw door de gemeentelijk ambtenaar in het geboorteregister 1914 wordt toe gevoegd (zie afbeelding hierboven).

De vaste routine, waarmee begonnen wordt als een nieuwe stamboom zal worden samen gesteld, is het kopiëren van de geboorteakte in de persoonlijke dossiers van beide ouders en het nieuwe kind. Maar, wat is dat nou? Ik stel vast dat ik nota bene helemaal geen persoonlijke dossiers hèb, niet van vader Schagen, noch van Moeder Sillen. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat dat ooit eerder is voor gekomen sinds ik begonnen ben met het samen stellen van stambomen. Voor dit ouderpaar en de pasgeborene moeten dus nog dossiers worden aangemaakt en dat dan ook gedaan en de geboorteakte in alle-3 de nieuwe dossiers gekopieerd.

De volgende stap is het verwerken van de geboortegegevens in een database bestand, waarin ik àlle geboorten van Dreumelnaren en Dreumelnaressen bij houd.

In dat data bestand staan nu 24870 vermeldingen van geboren personen, waarbij ik moet aantekenen dat ik met het bijhouden van dat data bestand ‘pas’ ben begonnen vanaf het moment dat geboorteakten in het Nederlands werden op gesteld. Vanaf 1814. In 1811 werd begonnen met het bijhouden van gebeurtenissen onder de bevolking, in opdracht van de Franse overheerser Bonaparte en die akten werden in de Franse taal opgesteld. De Burgerlijke Stand werd in 1811 op gezet, zodat Bonaparte kon vast stellen hoeveel jongelingen konden/moesten deel nemen in zijn leger. Derhalve zijn de akten van 1811, 1812 en 1813 niet opgenomen in dit data bestand.

Maar het samen stellen van deze stamboom zal dus geheel afhangen van wat op het Internet gevonden en verwerkt kan worden. Ik doe geen voorspellingen meer, maar verwacht dat het aantal gegevens, dat ik kan vinden, minder is dan wanneer ik al heel veel gegevens heb verwerkt in mijn eigen registratie. Laat ik eerst eens onderzoeken of ik de geboorteakten en trouwakte van vader van Schagen en moeder Sillen kan vinden.

Slechts twee resultaten op de website van Het Gelders Archief en geen huwelijksgegevens, noch geboorteakten van dit ouderpaar.

Het Gelders Archief heeft ‘slechts’ gegevens over Gelderland, dus niet van toepassing op personen die buiten Gelderland gebeurtenissen gemeld hebben bij een Burgerlijke Stand in een andere gemeente. Toch wordt door het Gelders Archief wel aan gegeven dat Hermanus Johannes van Schagen in Kerkdriel werd geboren en dat vader Johannes van Schagen de vader is. En dat die geboorte heeft plaats gevonden op 26 juni 1909. Dus toen waren zijn ouders al getrouwd (ga ik vanuit!).

Okay, Open Archieven dan, want hun gegevens omvatten heel Nederland. En dat levert in ieder geval meer resultaten op:

Die ‘Geregistreerde’ gegevens laten niet alleen zien waar de betrokken personen gewoond hebben, maar op die documenten wordt tevens vermeld waar en wanneer personen werden geboren. Héél informatief … Neem die geheel onderste vermelding … Tiel …

Johannes van Schagen wordt in Voorhout geboren, op 10 april 1872.

Maria Catharina Sillen wordt in (Swalmen / Limburg) geboren, op 26 oktober 1875.

Antonius Cornelis Joseph van Schagen wordt te Deurne (& Liessel) geboren, op 4 februari 1908.

Hermanus Johannes van Schagen wordt geboren te (Ik denk ook Deurne)??, op 26 juni 1909.

Helaas blijken op de website van het BHIC slechts 2 meldingen te staan van personen met de achternaam van Schagen. Deze twee.

Hermanus Johannes wordt in Kerkdriel, gemeente Maasdriel, Gelderland, geboren, op 26 juni 1909. Sorry, heel lage resolutie-scan op hun site▼.

Dan de geboorteakte van Johannes van Schagen, die te Voorhout wordt geboren. Voorhout ligt in Zuid Holland, leert Internet. Ik vind veel informatie op de website van Genealogieonline.nl, kijk maar (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-thomassen/I502973.php )__

Al deze gegevens verwerk ik in detail in de stamboom. Die ik u weer presenteer als die zo volledig mogelijk is voorzien van alle gegevens die ik over deze familie en gerelateerde andere families heb kunnen vinden.

Vrijdag, 12 maart 2021 : Je zou de verhoudingen best graag om willen draaien. Voor de mensen waar je zelf weinig informatie over hebt, zou je graag uitgebreid informatie willen kunnen inwinnen via andere kanalen, en voor mensen waar je al heel veel over bezit, aanzienlijk minder. Maar ja, dat heb je niet in eigen hand en als je al weinig informatie hebt kunnen verzamelen in de vele afgelopen jaren, dan zal dat onherroepelijk veroorzaakt worden door de chronische afwezigheid van meer informatie. Want dat had je dat al eerder gevonden, denk ik. Toch blijft het belangrijk om ook deze, en soortgelijke, niet zo uitgebreide stamboom en stambomen te publiceren, want wie weet hoeveel personen met de achternaam Schagen al jaren lang op zoek zijn naar nadere gegevens over hun voorvaderen en moederen.

En verder komen er vanzelfsprekend nog andere (voor- en) achternamen voor in deze stamboom. Zoals Witteman, Uitendaal, Bakker, Maas, Vaes, Bukkems, van Leeuwen, Verdegaal, Sillen, Heijnens, de Groot, Schönwetter, Heeskens, Immerzeel en Kerkvliet.

Hier is weer de afbeelding van deze stamboom. Direct gevolgd door het *.PDF bestand.

 

                                           TERUG NAAR BOVEN.