Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

24 juni 2019: AKTE No.7 komt onder de digitale hamer. De geboorteakte van Gijsbertus Johannes Kuijpers. Eén van de nakomelingen van vader Udo Kuijpers en moeder Barbara van Wanraij.

En daar waar ik bij de vorige akte, overigens geheel foutief, nog veronderstelde dat ik daar vanwege gebrek aan data en gegevens, wel snel mee klaar zou zijn, weet ik nu al dat de Kuijpers –en gerelateerde families- een soort Sequoia Sempervirens stamboom zou kunnen gaan worden. Mij zult u niet snel meer horen zeggen dat er niet genoeg data ter beschikking zou zijn. Het tegendeel blijkt, en gelukkig maar, vaak waar. Veel beter ook, want waar zou je anders naar moeten zoeken en kunnen vinden?

Trouwens, net als –de meesten van- u, ben ik de trotse bezitter van een kamerthermostaat, die ik in de winter veelvuldig gebruik om de kamertemperatuur niet hoger te doen oplopen dan 20 graden. Dat is heden ten dagen/weken nauwelijks nodig, maar, van alle gemakken voorzien, geeft die thermostaat ook ongevraagd aan hoe snoeiheet het op dit moment in de woonkamer is. Acht en twintig en een halve graad zowaar. 19:23 uur !! Ik ben niet de trotse bezitter van een airco, dus het is even tanden bijten om toch maar door te gaan met deze bomen en takken. Gelukkig heb ik vorig jaar, en voriger jaren, toen de gemiddelde temperatuur per zomer flink en chronisch begon op te lopen, geïnvesteerd in een paar ventilatoren. Maar ja, die waaien alleen maar 28,5 graden zinderende lucht rond.

1 juli 2019: Nou, dàt heb ik geweten … In plaats van Kuijpers … Kuipers. I.p.v. Goossens … Gosen … Gosens ...Goosens. I.p.v. van Ooijen … van Oijen. I.p.v. van Wanraij … Wanroij. I.p.v. Schildmans … Schiltmans. I.p.v. Uijda … Nada … Vada … Uda. I.p.v. Bosch … Bos. I.p.v. Osch … Os … Oss. I.p.v. van de Poll … v.d. Pol. I.p.v. van Deursen … van Deurzen. Udo i.p.v. Uijda. En allemaal vice versa!

En zo kan ik nog wel een poosje, zelfs wel een lange poos, door gaan met het opsommen van al die namen, die doorlopend, net even of geheel, anders geschreven worden en soms is het zelfs moeilijk om vast te stellen welke voor- of achternaam nou de –meest- juiste is. Mijn rode draad is in dat soort gevallen de geboorteakte van een persoon, als ik die al bezit of ergens kan traceren. Bij gebrek daaraan, wordt het als gevolg daarvan direct noodzakelijk om meerdere zoekopdrachten uit te zetten op minstens een drietal websites van akten achiverende instanties,, met de diverse en uiteenlopende namen van slechts één persoon. Ik kan zomaar een uur of -nog veel- langer aan het zoeken zijn naar gegevens van één persoon. Daar waar ik vraagtekens in het PDF-stamboom-bestand heb moeten laten staan, ben ik niet bij machte geweest om relevante data te vinden. Uw eventuele aanvullingen stel ik daarom nóg meer op prijs dan ik sowieso al doe en deed!

Toch is het, maar mijn mening, weer een mooie en best wel goed en afdoende gevulkde stamboom geworden, waar steeds meer takken aan kwamen. Ik begin de website van Open Archieven steeds meer te waarderen en gebruiken. Zonder eerst betalingen of  eerst lid te hoeven worden, kun je daar ook twee namen van twee personen invoeren (Bij WieWasWie moet je eerst betalen en dan kan dat op die website ook), en krijg je legio zoek-resultaten.

Dat vergt dan nog wel enige specificering voor je de juiste persoon hebt kunnen definiëren, maar beter teveel personen om uit te kunnen kiezen, dan géén! Waarbij dan nog wel mee speelt dat, als er echt veel teveel resultaten gepresenteerd worden, ik nog af kan wegen of ik die wel allemaal ga uitpluizen. Soms is de keus … nee.

Zoals bij deze persoon (▼). Het enige wat ik nog zocht waren de data en plaats van overlijden.

                                         Maar gelukkig wordt de geïnvesteerde moeite meestal beloond … (▼)

Onderstaand weer een iets vollediger uitleg over heel veel voorvaderen en -moederen van Gijsbertus Johannes Kuijpers.