Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

 


 

Dit is de ‘popup’ die verschijnt als je weer iets nieuws op je website hebt gepubliceerd. In mijn geval de allerlaatste toevoeging –tot nu toe- waarin alle Dreumelse akten van overlijden van 1940 worden beschreven. En worden omlijst met krantenberichten die in datzelfde jaar in zeer uiteenlopende kranten verschenen over Dreumel. Ja, uiteraard ook alle mensen met de achternaam Dreumel en die het blijkbaar verdienden om in een krant te verschijnen. Maar ook boten die Dreumel voorbij waren gevaren op weg naar Rotterdam, worden in de scheepstijdingen rubrieken vermeld onder Dreumel. En nogmaals als ze weer de andere kant op voeren, richting Duitsland. En er is minstens één wielrenner, die zo bij achternaam heet en die ik met enige regelmaat tegen kom in de diverse sport rubrieken. Niet interessant vind ik, maar ja, dan moet je maar niet op ‘Dreumel’ zoeken. Uiteraard kan ik dat niet achterwege laten als ik zoek naar wèl interessante artikelen die een beeld schetsen van het wel en wee van deze mooie gemeente Dreumel. Ik ga vastberaden verder met het jaar volgend op 1940 …

 

Uiteraard deed de Dreumelse gemeentelijk secretaris van de Burgerlijken Stand eind 1940 weer hetzelfde als hij in talloze eerdere jaren ook al had gedaan, vooruitlopend op de nieuwe jaargangen van alle afzonderlijke akten. Voor wat de akten van overlijden betreft, wéér 14 voorbedrukte register-bladen bestellen, die allen afzonderlijk ook weer getekend, en daarmee officieel gemaakt, werden, door de president van de Arrondissement-Rechtbank in Arnhem. Goh, die man zal het druk gehad hebben met handtekeningen zetten onder al die bladen, die door heel veel Gelderlandse gemeenten besteld waren. Mede omdat alles ook nog dubbel geregistreerd moest worden, uiteraard ook in Dreumel. Eén register –en alle registers- voor gemeentelijke doeleinden en een ander exemplaar –en exemplaren- voor de landelijke overheid. Waarom die van Dreumel overigens door een Arnhemse rechtbank president werden getekend, weet ik niet. In Tiel zat toch ook een rechtbank, immers! 

AKTE No.1 : Iemand moet altijd het spits afbijten, al zal daar in de praktijk niets van terecht zijn gekomen. Vroeger, best heel lang geleden (16e eeuw), waren het de strijders die in de voorste gelederen van een leger stonden en uit hoofde van die precaire positie gedwongen waren de speer- en lans-spitsen van de tegenpartij te trotseren, beter nog, af te weren. Op onderhavige akte was het Jan Stensen die op 2 januari 1941 in Dreumel overleed. Echtgenoot van Ida Gosewina van Oijen.

Jan Stensen wordt in Dreumel geboren op 5 juli 1863 en Ida Gosewina in Appeltern, op 3 december 1865.

Aangezien Ida Gosewina/Gosuina in Appeltern werd geboren, vond het trouwen dus ook aldaar plaats, op 2 juni 1893.

Www.delpher.nl, des gevraagd, produceert een totaal van maar liefst 356 krantenberichten waarin de zoekterm Dreumel voorkomt, gedurende het ganse jaar 1941. Ik laat u er alvast een paar zien. Ook af en toe een paar die niets met Dreumel te maken hebben, maar wel een beeld van de tijd schetsen. De Duitsers waren immers de baas ...

AKTE No.2 : Johanna Maria Asteria van Kruijsbergen overlijdt al op 2-jarige leeftijd. Dochter van Gerardus Johannes van Kruijsbergen en Antonia de Vree. Uiteraard heb ik geen geboorteakte van Johanna Maria Asteria, want ze werd pas in 1939 geboren, en de openbare geboorteakten van Dreumel -maar ook van alle andere gemeenten- gaan slechts tot 1912. Op de akten nà 1912 moeten we nog zeer geruime tijd op wachten. Ik laat u onderstaand nog de trouwakte zien van haar ouders, die op 10 november 1926 trouwden, in Dreumel. Prachtige voornaam trouwens … Asteria.

En de geboorteakten van haar ouders, die beiden in Dreumel werden geboren. (Die ondertekening rechts van burgemeester Gerrit van Eijseren … Pinken-geneuzel). 

Gerardus Johannes van Kruijsbergen (▲) werd geboren op 24 juli 1891 en Antonia de Vree op (▲) 18 februari 1899.

AKTE No.3 : Hendrikus Lamers overlijdt op 16 januari 1941 in Dreumel. En als je deze akte mag geloven is hij ook geboren in Dreumel. Echter, ik heb zijn geboorteakte niet en dat is dan toch uitzonderlijk. Zijnde 70 jaar oud toen hij kwam te overlijden, dan zou zijn geboortejaar rond 1871 hebben moeten zijn. Ik ga even zoeken en ja hoor … 27 september 1870, toen is hij inderdaad in Dreumel geboren. Nu heb ik zijn geboorteakte wel en dat direct toe gevoegd aan zijn persoonlijk dossier uiteraard.

Ik kan er helaas niet achter komen wanneer en waar hij met Huberdien van Lent trouwde. Balen !

Deze regel tekst had ik oorspronkelijk geschreven omdat ik die akte toen inderdaad niet kon vinden. Maar vandaag (11-05-2018), en dat kan zomaar een maand later zijn dan toen ik die regel schreef, en nu doende ben met het nakijken van alle teksten ... heb ik nog maar eens een poging gewaagd om die trouwakte te kunnen vinden en ... raadt eens ...

AKTE No.4 : De akte van overlijden van Johannes Antonius Gerlag, zoon van Cornelis Wilhelmus Gerlag en Maria Johanna Hes (als ik het goed kan lezen). 4 Maanden slechts is de overledene jong geworden en wederom kan ik helaas geen geboorteakte laten zien.  

Voluit heette zij Helena Catharina Johanna Aleida Weijn en was ze getrouwd met Leonardus Cornelis van Lubeek. Ik heb al veel over dit gezin geschreven, daarbij stevig ondersteund door en veel advies gekregen van Leo van Lubeek, een nazaat. Wat een prachtig gezin en wat valt er veel over hen te vertellen. En wat goed dat er zoveel bewaard is gebleven waar we het complete verhaal aan op kunnen hangen. Onderstaand een screenshot van een aantal bestandjes, die ik al enige tijd geleden verzamelde over deze familie. U kunt mijn veel uitgebreidere verhaal lezen op ...… http://www.tremele.nl/ouwe%20koeien/afleveringen/017_juni2012/017%20lubeek.htm

 

 

AKTE No.5 : Vader Willem van Beers en moeder Johanna Schonenberg kregen een dochter, en ze noemden haar Maria. Ze werd geboren op 21 april 1850, in Dreumel ▼. Zeven jaar jong was ze, toen ze op (▼) 31 augustus 1857 overleed, ook in Dreumel. 

Het was dan ook geen groot wonder, en bovendien een redelijk ingeburgerde traditie, om een volgende dochter, ter nagedachtenis aan de te vroeg overleden eerste, dezelfde voornaam of voornamen te geven. Dus deze dochter noemden ze ook Maria, die in Dreumel geboren werd op 30 november 1858.

Maria van Beers, die derhalve zo heette omdat haar eerdere naamgenoot overleed, zelfs voor zij werd geboren, overlijdt op 21 januari 1941, in Dreumel. In schrille tegenstelling tot haar voorgangster, die slechts 7 jaar mocht worden, haalt deze Maria de prachtige leeftijd van 82 jaren. 

AKTE No.6 : Aleida van Buren, anders dan de overledene hierboven Maria van Beers, was wèl getrouwd en wel met Jan Sas. Eerst werd ze geboren, op 29 oktober 1862. En Jan Sas op 16 november 1867. Beide in Dreumel, dat moge duidelijk zijn.

Er wordt dan ook, lekker makkelijk, in Dreumel getrouwd, op 5 februari 1896.

AKTE No.7 : Johanna Liefkens, weduwe van Hendrik Hoks, overlijdt op 2 maart 1941, in Dreumel. Hendrik Hoks was haar al voor gegaan, op 17 november 1935 ▼. Trouwen deden ze in Dreumel op 31 januari 1894 ▼.

AKTE No.8 : Vier en zeventig is ze geworden. Helena Maria van Sommeren, die op 5 maart 1941 overlijdt in Dreumel. Getrouwd met, ook de getuige op deze akte, Johannes Broeders. Ze trouwden op 6 mei 1908. Er is geen enkele andere akte te vinden in hun beider persoonlijke dossiers, behalve de respectievelijke geboorteakten van het echtpaar, onderstaande trouwakte en dan heb ik daar zojuist de akte van overlijden aan toegevoegd van Helena Maria van Sommeren.

Helena Maria van Sommeren wordt (▼) in Dreumel geboren op  14 april 1866 en Johannes Broeders op (▼) 29 april 1865, ook in Dreumel.

AKTE No.9 : Ik meende zeker te weten dat ik persoonlijke dossiers zou hebben van Schraven personen, maar ik heb me vergist. Niet eens ééntje, en dus heb ik die nu speciaal aangemaakt. Voor Johannes Schraven, die op 10 maart 1941 in Wamel overlijdt. Toch woonde hij toen in Dreumel, anders zou er geen uittreksel opgestuurd zijn vanuit Wamel, waar deze Dreumelse akte van overlijden het directe gevolg van is. Het duurde wel elf dagen voor deze Dreumelse akte werd opgesteld, terwijl Wamel toch naast de ‘deur’ ligt en al heel lang! Even zoeken of ik de originele Wamelse akte (▼) van overlijden kan vinden. 

AKTE No.10 : Jacobus Alardus Smulders en Maria van Dinter trouwen op 9 mei 1906 (▼▼). Ze worden allebei in Dreumel geboren : Jacobus Alardus Smulders op 25 oktober 1858 (▼) en Maria op 27 december 1866 (▼).

Jacobus Alardus Smulders overlijdt op 82-jarige leeftijd, in Dreumel, op 15 april 1941.

AKTE No.11 : Matthijs van Rossem overlijdt in Dreumel, op 21 april 1941.

Hij is niet in Dreumel geboren, maar in Gameren, op 7 maart 1866.

AKTE No.12 : Alegonda van Baren werd geboren (▼) in Dreumel, op 23 Oktober 1875. Op 25 april 1899 (▼) trouwt ze met Hendricus/Hendrikus van Coolwijk, ook weer te Dreumel. Zij overlijdt in Tiel, op 15 april 1941.

Met dank aan Tremele.nl voor onderstaande afbeelding waar Petrus Christiaans Karsmakers ook op staat:

Petrus Christianus Karsmakers werd in Waalre geboren, op 6 september 1875. Zijn akte van overlijden is niet openbaar. 


Ik kan er geen garen van spinnen en heb het idee dat er bladzijden ontbreken. Dit zijn van links naar rechts, eerst boven dan onder, 4 op elkaar volgende bladzijden van dit artikel. Maar een dagloon van rond de Fl. 3, is mijns inziens niet veel. Toen ook al niet! 

AKTE No.13 : Theodorus Sas was al weduwnaar van Maria van Weijgerden. Zij overleed ruim een jaar eerder, op (▼) 14 februari 1940. 

Theodorus Sas en Maria van Weijgerden waren getrouwd (▼) vanaf 14 december 1898.

AKTE No.14 : Hij is nooit getrouwd. Johannes Lucas Salet, die in Dreumel werd geboren op 18 september 1868. Zoon van Leendert Salet en Berdina Derks. Slechts twee akten staan er in zijn persoonlijk dossier. Zijn geboorteakte en zijn akte van overlijden. Twee en zeventig jaar zitten daar tussen. Soms vind ik het uiterst frustrerend dat we niet veel meer weten over ‘iedereen’. De vader van de overleden Johannes Lucas Salet was schipper. Is Johannes Lucas dat (schipper) zelf dan ook geweest? Uiteindelijk sterft hij op 16 mei 1941, een heel –totààl onbekend- leven later!

Er is nog een stamboom website over de families Salet. Bron : Tremele.nl. Daar wordt Johannes Lucas nog een keer genoemd, als kind van :

Lambertus (Leendert) Salet is geboren op 09-12-1829 in Dreumel, zoon van Petrus (Peter) Salet en Johanna van den Hurk. Lambertus is overleden op 10-02-1912 in Dreumel, 82 jaar oud. Lambertus trouwde, 27 jaar oud, op 14-02-1857 in Dreumel met Berdina Derks, 20 jaar oud. Berdina is geboren op 16-02-1836 in Middelaar, dochter van Lucas Derks en Allegonda Hoenselaar. Berdina is overleden op 04-05-1875 in Dreumel, 39 jaar oud. 

Ik vind het wel fijn dat ik er nu tenminste hun trouwakte bij kan plaatsen:

Dit echtpaar kreeg 8 kinderen waar Johannes Lucas er derhalve een van was:

1 Johanna Salet, geboren op 15-01-1858. Johanna is overleden op 27-01-1858 in Dreumel, 12 dagen oud.

2 Johanna Salet, geboren op 10-03-1859 in Dreumel. Johanna is overleden op 29-06-1888 in Dreumel, 29 jaar oud.

3 Alegonda Salet, geboren op 23-10-1861 in Dreumel. Alegonda is overleden op 17-08-1936 in Dreumel, 74 jaar oud.

4 Piet Salet, geboren op 12-12-1864 in Dreumel.

5 Johannes Lucas Salet, geboren op 18-09-1868 in Dreumel. Johannes is overleden op 16-05-1941 in Dreumel, 72 jaar oud.

6 Maria Salet, geboren op 18-05-1871 in Dreumel. Maria is overleden op 25-11-1871 in Dreumel, 6 maanden oud.

7 Maria Salet, geboren op 13-11-1872 in Dreumel.

8 Jan Salet, geboren op 30-04-1875 in Dreumel. Jan is overleden op 31-07-1875 in Dreumel, 3 maanden oud.

Niet te geloven hoeveel officiële uittreksels uit allerlei registers je moest mee brengen naar het gemeentehuis, voordat je kon en mocht trouwen. En dat was Berdina Derks nog niet eens geboren in Dreumel, maar in Middelaar, gemeente Mook. Daar moet je wel speciaal naartoe om uittreksels te regelen. Toch weer een kilometertje of 80 voor een retourtje.

De cijfers voorafgaand aan de uittreksels, die allemaal overlegd moesten worden en werden vóór de konden trouwen. (No. 1 & 2 waren de gemeentelijke uittreksels van hun beider geboorteakten) ▼:

AKTE No.15 : Johanna van Oorsouw, geboren en overleden in Dreumel, op respectievelijk 18 juli 1883 en 21 mei 1941 (pas 57 jaren jong). Voor haar echtgenoot, Johannes van Doornik geldt hetzelfde, voor wat betreft de gemeente. Maar zijn geboorte- en overlijden-data waren als volgt: geboorte op 20 april 1881, en overlijden op 21 februari 1950 (68 jaren oud). 

AKTE No.16 : Antoon Janssen, hij was 76 jaar, overlijdt in Dreumel, op 32 mei 1941. Hij werd er ook geboren, op 18 november 1864. Zoon van vader Gradus Janssen en moeder Maria Janssen. Mijn wil om het toch te willen weten, drijft me ertoe om even te kijken of ik zeker te weten kan komen dat vader en moeder geen familie zijn. Maar … Vader Gradus Janssen stamt af (▼) van vader Martinus Janssen en Moeder Maria Catharina Janssen stamt af van Hendrik Jansen (▼( (met één S). Natuurlijk werd deze achternaam bij de vleet dan weer met één en dan weer met twee SS-en geschreven. Ik ga er (vooralsnog) maar vanuit dat het geen familie was en is!

Antoon Janssen trouwt in Dreumel met Johanna van Sommeren, op 22 april 1896.

Hier nog een keer dat websiteadres : 

http://www.oldcows.com/AUG-16-Familie-s-van-Welie/1895-1977-Bernardus-Franciscus-Ernestinus-van-Welie/index.php  

AKTE No.17 : Krijn Sas, die overlijdt op 9 juni 1941, heeft als zijn vrouw Elisabeth Sas verkozen. Zij trouwen in Dreumel op 22 april 1890. En als de bruidegom en de bruid dezelfde achternaam hebben, dan toch even kijken of er directe of indirecte relaties zijn (geweest). 

Frappant dat niet alle data met elkaar overeenkomt trouwens. Elisabeth wordt geboren op 5 juli 1866, in Dreumel.

Maar als de huwelijksbijlage bekijkt, waarop door de gemeentelijk secretaris van Dreumel moet worden verklaard waar en wanneer Elisabeth Sas werd geboren, dan ziet dat uittreksel er als volgt uit. 

Waar halen dezen en genen, met name de gemeentelijk secretaris en burgemeester Gerrit van Eijseren, de informatie vandaan om haar voornaam op dat uittreksel van Elisabeth te veranderen in Elisbeth? Haar geboorteakte, zouden ze die inderdaad gecontroleerd hebben (en dat moeten ze doen!), maakt toch gewag van haar voornaam Elisabeth, zoals die door vele andere dames, ongetwijfeld met grote trots, hun hele levens wordt gedragen. Ik ben nog nergens ooit de naam Elisbeth tegen gekomen.

Nou, maak je borst maar nat, van der Giesen !! Een hele speciale akte, no.18:

AKTE No.18 : Franciscus Bastianus Leenders, gemeenteveldwachter te Dreumel, verklaart –daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende- dat in deze gemeente is overleden: Karel Frederik van Megen, echtgenoot van Agnes Eulgem. Volgens deze akte op 14 juni 1941. 

Maar, vervolgen de teksten op deze akte … Karel Frederik van Megen werd GEVONDEN … en is vermoedelijk op 18-10-1940 te Nijmegen overleden! 

Is dat nog eens een raadselachtige akte? Ik ga m’n uiterste best doen om hier meer informatie over boven water te krijgen. Over water gesproken en geschreven … ik vermoed maar zo, in eerste aanleg, dat de man mogelijk rond 28 oktober 1940 in Nijmegen is verdronken, niet werd gevonden en nu pas in de Waal wordt gevonden, in de regio van Dreumel. Ergo, deze Dreumelsne akte van overlijden, vele maanden later pas ! Eens zien of ik daar nadere informatie over kan vergaren. 

En wat wil nou het toeval? Nou, dat ik me die achternaam van Megen herinnerde en eens op zoek ben gegaan of ik daar mogelijk al ooit eerder iets over had geschreven. En laat dat nu zowaar nog het geval zijn ook. Ik schreef toen het volgende en liet de volgende afbeeldingen toen ook al zien (Op Tremele.nl : Ouwe Koeien, No.46).

En zo even teleurstellend als toen ik dit ‘Ouwe Koeien’ verhaal schreef (December 2014), eindigt nu ook weer dit intermezzo over Karel Frederik van Megen. Zeer onbevredigend!

Tja, deze meneer van Dreumel is een goed wielrenner, maar dat betekent tegelijk dat hij ook –veel te- vaak in de kranten verschijnt. Maar op die berichten ziet ik niet te wachten en mogelijk U ook niet (Tenzij u een fanatiek wielren-supporter bent!).

▲ Prima redactioneel verzonnen. Allemaal trieste en dramatische oorlogsfoto’s, samen met een foto van de gezellige zomerdrukte bij de apenrots in Artis.

AKTE No.19 : Vier jaar is hij slechts geworden. Marinus Reinier van der Heijden, die op 26 juni 1941 in Dreumel overlijdt. Hij is in Tiel geboren, maar woont –uiteraard- thuis, bij zijn ouders, schoenmaker Johannes Marinus Cornelis van der Heijden en Hendrica Antonetta Pijnenburg, zonder beroep.

AKTE No.20 : Elisabeth Johanna van der Sluijs wordt op 4 december 1880 in Ophemert geboren.

Elisabeth Johanna van der Sluijs en Adrianus de Kleijn (overleden 12-03-1939 (▼) trouwen (▲) in Dreumel op 28 oktober 1903.

Als je dan weer een nieuw bladzijde (register blad 7) opent van het Dreumelse dodenregister, dan hoop je dat het een ‘gewone’ bladzijde betreft. Maar dat geluk heb je niet altijd en als je dan direct ziet dat er bij 3 akten al iets werd bijgeschreven in de marge, dan belooft dat niet heel veel goeds, eerder veel slechts.

AKTE No. 21 : Met deze akte is niets speciaals aan de hand, zou je zeggen. Wellicht dat je nog op zou kunnen merken dat de overledene, Hendrik Mastenbroek, niet in Dreumel werd geboren. Maar datzelfde kun je tegelijk ook melden over zijn ouders. Vader Hendrik Mastenbroek is schipper en die kunnen overal en nergens geconfronteerd worden met drama’s die ze lokaal, waar ze ook zijn, moeten aangeven bij een gemeente. 

Toevallig was deze familie in Dreumel met hun schip en overlijdt hun zoon in Dreumel, op 13 juli 1941. Ook zoon van Tannetje Sara Pieternella van de Werf. De Dreumelse gemeente secretaris zal nu een uittreksel gaan samen stellen dat hij naar Amsterdam gaat sturen, om aldaar te melden dat zoon Mastenbroek in Dreumel is overleden. 

Ik kan wel eens kijken of dat in Amsterdam ook gemeld wordt, al is het zoeken naar Akten in A’Dam een mega-drama op zich. Alleen al deze onderstaande verdeling (links) doet je huiveren om aan zo een zoektocht zelfs maar te willen te beginnen: 

AKTE No.22 : Het eerste levenloos geboren kind in 1941. Kind (zoon ? dochter ?) van vader Franciscus Antonius Allegondus Rijksen en moeder Maria Anna Sas. Maria Anna Sas zou nog in Dreumel geboren kunnen zijn, maar omdat er op deze akte –uiteraard- geen verdere gegevens over haar vermeld worden, kan ik dat niet opzoeken. Maar ook vader Rijksen is niet bekend in het Dreumelse, dus moet ik het zo laten.

AKTE No.23 : Eerst een akte –op dit blad van het dodenregister- van een persoon die weliswaar overlijdt in Dreumel, maar hier niet is geboren (akte 21). Vervolgens een akte van overlijden van een levenloos geboren kind (akte 22).

En nu dan weer een akte van een rasechte Dreumelnaar, maar die elders overlijdt, te weten in Renkum. Het overkomt Piet Schimmel, ongetrouwd. Hij overlijdt daar op 1 juni 1941 en het duurt heel erg/veel te lang voordat de Dreumelse ambtenaar van de burgerlijke stand zijn overlijden bij kan schrijven in het gemeentelijke register. Op 25 augustus vindt dat pas plaats, 85 dagen nadat Piet Schimmel overleed. Piet Schimmel is de zoon van Bertus Schimmel en Arnolda Vink en ik ‘ken’ Piet al langer dan deze akte. Er is een lange periode geweest gedurende welke ik geprobeerd heb om meer kennis te vergaren over alle personen die werden begraven op het Protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel. Piet was er daar een van en ik heb aardig wat informatie over hem kunnen verzamelen. Ik schreef al eens eerder over Piet en zijn familie. Ouwe Koeien, destijds nog gepubliceerd op Tremele.nl.

AKTE No.24 : En de laatste akte op dit 7e blad van het Dreumelse dodenregister, is voor behouden aan weliswaar een rasechte Dreumelnares, Petronella van de Pol, die echter ook niet in Dreumel, maar in Tiel, overlijdt. Dat gebeurt aldaar op (▼) 15 september 1941. Ze wordt in Dreumel geboren op 2 maart 1893.

Op 26 mei 1925 trouwt ze met Alardus Johannes van den Bos. Hij is dan 33 jaar jong en Petronella van de Pol 32.

Alle 14-07-1941 foto’s en berichten uit één krant gekopieerd. Waar waren/zijn we mee bezig … toen .. en nog steeds!

De strijd in Syrië gestaakt. Nou, niet echt … (Opnieuw) begonnen in 2011 en gaande tot nu (04/2018) toe en nog niet gestaakt. Schatting totaal aantal doden in 2015 : 220.000. Tóen al zóveel!

En ik heb maar zo het gevoel dat een 8-urige werkdag ook direct naar fantasieland kan worden verwezen!

Het begint inmiddels wel steeds moeilijker te worden om nog berichten uit Dreumel te traceren. Daarentegen staat er steeds meer over de oorlog in de kranten. Uiteraard hèt drama van die era, en dus besteden de kranten daar logischerwijs erg veel aandacht aan. En voor enige ontspanning zorgen dan de uitslagen nog van en over wielrenner van Dreumel, die mij eigenlijk geenszins interesseren.

AKTE No.25 : Vond ik de akten op het vorige blad (7) van het Dreumelse dodenregister al enigszins ‘uit de band’ springen, dan is deze akte nog een gradatie verder. Al eerder dit jaar 1941 werd een persoon ‘gevonden’, te weten Karel Frederik van Megen. Op 16 juni 1941 wordt diens overlijden ingeschreven in het Dreumelse register, maar het vermoeden wordt op zijn akte van overlijden tevens geuit dat hij al op 28 oktober 1940 overleed te Nijmegen.

Bij déze overledene, Johannes van Rooijen, is het verschil tussen het vinden van zijn stoffelijk overschot en zijn vermoedelijke overlijden niet zo aanzienlijk. Burgemeester Franciscus Josephus Waals (zie foto ►) himself geeft op deze akte aan, er uit eigen wetenschap kennis van te hebben dat Johannes van Rooijen op 26 september 1941 is overleden, dan wel op die datum werd gevonden. Maar vermoedelijk al eerder is overleden, op 19 september te Druten.

Aangezien zijn vader, Johannes Casparus van Rooijen, matroos is, zou je wederom kunnen vermoeden dat hun kind, ook dat van moeder Margrietha Debora Dopheide, overboord is gevallen en verdronken. Maar harde bewijzen daarvoor zijn er niet, althans mij niet bekend.


Even tussendoor. Terwijl ik naar iets anders aan het zoeken ben, en ondertussen graag naar een stukje muziek luister. Op zoek naar dat stukje muziek klik ik bij toeval op deze link in Utube :

https://www.youtube.com/watch?v=NINOxRxze9k (lees, bij gelegenheid, ook eens de commentaren van bewonderaars van deze video)

En zie tot mijn aangename verrassing een filmpje, dat gepaard gaat met muziek (Air – La Femme D’Argent), dat een prachtig beeld laat zien vanuit een tram in San Francisco in 1905. Fantàstisch, wat een mooi filmpje, dat duidelijk maakt hoe mensen –althans in 1905 in San Francisco- deel nemen aan het openbare leven. Een drukte van belang. Bijna chaos.

AKTE No.26 : Als je 83 bent geworden, mag je jezelf toch rekenen tot de personen die een volledig leven achter de rug hebben. Er zijn er weliswaar een aantal die nóg ouder zijn geworden, maar dat zijn er aanzienlijk minder dan het overgrote aantal, dat de 83 niet bereikt heeft. 

In dit geval gaat het over Hubertus Bernardus Liefkens, zoon van Johannes Liefkens en Johanna Peters. Ja, Johannes en Johanna zijn de allermeest voorkomende voornamen in alle akten tot nu toe geregistreerd. 

Hubertus Bernardus werd geboren in Dreumel, op 23 augustus 1958. Geen huwelijksakte, hetgeen als oorzaak heeft dat hij niet trouwde. 

AKTE No.27 : Petrus Johannes Nijtmans overlijdt in Dreumel, op 29 september 1941.

Hij wordt in Wamel geboren op 27 augustus 1861 (▼). Hij is, als hij overlijdt, niet alleen al 80 jaar, maar tevens weduwnaar van Johanna van Kerkhof.                                             Zij overlijdt te Dreumel, op 28 januari 1940 ▼.

AKTE No.28 : Dit is een vreemde akte. Voordat ik een akte kopieer uit het dodenregister, kijk ik eerst of de overleden persoon al geregistreerd werd in een persoonlijk dossier, zodat ik de akte van overlijden in dat dossier kan toevoegen. En dat bleek inderdaad al het geval te zijn. Anna Smits, die in Dreumel overlijdt op 3 oktober 1941, heeft al een persoonlijk dossier en dat komt omdat ze ook in Dreumel werd geboren, op 11 september 1867. Zij is de dochter van Hendrikus Smits en Maria de Leeuw. Dat echtpaar wordt bij voor- en achternaam benoemd zowel op haar akte van overlijden als ook op haar onderstaande geboorteakte.

En datzelfde echtpaar wordt ook vernoemd op haar huwelijksakte. Zij trouwt op 14 oktober 1914 met Leonardus Lagarde, zoon van Willem Lagarde en Maria Anna van Lent.

Maar … op haar akte van overlijden wordt Leonardus Lagarde helemaal niet genoemd. Is dat vreemd of is dat vreemd? Ik kan niet achterhalen wanneer Leonardus Lagarde is overleden, maar al zou hij inmiddels overleden zijn, dan zou er alsnog op de akte van overlijden van Anna Smits behoren te staan dat ze weduwe van hem is. 

En mocht hij nog springlevend zijn, dan zou er moeten staan dat ze echtgenoote was van … Tja, sommige dwalingen kun je nog door de vingers zien, omdat ze verder van nauwelijks enig belang zijn. Maar het vergeten te vermelden van de man van de overledene –waarvan uitdrukkelijk bewijs en dus aantoonbaar is dat ze getrouwd waren en zijn- mag toch best als een ernstige dwaling gezien worden. En dat zou haar broer, Hendrik Smits, toch ook hebben moeten weten, toen hij aangifte kwam doen van haar overlijden. Nota bene wordt een –en als het goed is elke- akte speciaal en expres voor gelezen, zodat eventueel personen, die niet kunnen lezen, alsnog kunnen beoordelen of de akte juist werd opgesteld.

(Zouden zij en Leonardus Lagarde inmiddels gescheiden zijn, dan zou ook dat vermeld hebben moeten worden in de marge van de trouwakte. Waarvan in onderhavig geval geen sprake is).

Best wel een productief echtpaar, de ouders van Anna Smits!! (DA = DoodAkte) AG = Aangifte geboorte). 

Helaas, wel (te)veel DA’s.

▲ ONDERTUSSEN ▲

AKTE No.29 : Johanna van den Boom, dochter van Nicolaas van den Boom en Johanna van Sommeren, overlijdt in Dreumel op 4 november 1941. Ze heeft zeer waarschijnlijk haar hele 85-jarige leven in Dreumel gewoond en geleefd. En trouwt er ook, met Johannes van Wezel, op 10 mei 1887.

Dat geldt overigens ook voor Johannes van Wezel, geboren worden en overlijden in Dreumel. Het eerste vindt plaats op (▼) 22 mei 1848. Hij overlijdt op 12 mei 1925 (▼). Hij is dan 76 jaren oud.

AKTE No.30 : 76 Is ze geworden, Petronella van der Eijk, echtgenoote van Cornelis van Beers. Petronella overlijdt op donderdag, 6 november 1941. Op 6 mei 1890, dat is een dinsdag, trouwt ze met Cornelis van Beers. 

                    Centen ? Guldens ? Per dag ? Per week ? (▲) Per maand (▲) ? Netto ? Bruto ? 

▲ Zou dit het aangegeven café van Wiechen bedoeld worden?

AKTE No.31 : De akte van overlijden voor Arie Cornelis Adrianus Bek, die niet in Dreumel werd geboren, maar er wel overlijdt. Op 6 december 1941. 67 Jaar is hij geworden, nadat hij was geboren in Schoonhoven, op 20 maart 1874. Volgens deze akte is hij niet en nooit getrouwd. Je vraagt je onwillekeurig toch af hoe hij zo ver van Schoonhoven geraakte en dan in Dreumel komt te overlijden. 

AKTE No.32 : Nog slechts 2 jaren jong, als Aleida Anna Sas in Dreumel overlijdt, op 10 december 1941. Zeer jonge dochter van Francis Sas en Maria de Jong. Ik heb wel een aantal personen in m’n verzameling persoonlijke dossiers, die Francis Sas heten, maar geen een die met Maria de Jong is getrouwd. En ik heb twee keer zoveel personen die Maria de Jong heten geregistreerd, maar … geen van hen allen is getrouwd met Francis Sas. Hetgeen overigens 'alleen' maar betekent dat ze niet in Dreumel zijn getrouwd. Of dat ze wèl in Dreumel zijn getrouwd, maar dan pas na de laatste openbare Dreumelse huwelijksakte van 1932. 

AKTE No.33 : Weliswaar geboren in Bergharen, op 3 april 1904, overlijdt Maria Mathilda van Kraaij in Dreumel, op 21 december 1941. 

AKTE No.34 : De allerlaatste akte van overlijden in het Dreumels dodenregister van 1941. Wilhelmina Theresia Nijtmans overlijdt alhier op 29 december 1941. Wat een domper om als laatste een baby van 11 dagen jong te moeten inschrijven in het dodenregister. Dochter van vader Antonius Wilhelmus Nijtmans en moeder Maria Johanna van Kraaij. Wat een eigenaardige toevalligheid dat zowel in deze akte als in de direct daaraan voorafgaande de familienaam van Kraaij voor komt. Ik heb geen mogelijkheden om dat verder te onderzoeken, maar het is wel heel apart. 

Rest me om de nog niet getoonde krantenberichten van en over Dreumel nog aan u te presenteren. Alhoewel gezegd en geschreven moet worden dat er ongeëvenaard weinig - interessante- berichten over Dreumel zijn. Uiteraard hadden alle kranten wel andere topics die het belang van Dreumel vèr overstegen, maar toch. De enige zeer regelmatig terugkerende melding over Dreumel is als de heer Pennings weer een dienst voorgaat in de hervormde kerk. 

En met recht wordt in het laatste bericht dat over Dreumel gaat, Dhr. pennings weer genoemd. Hij is degene die het meest wordt aangehaald in combinatie met de zoekterm Dreumel. Geen raadsverslagen meer … nog steeds geen opgave van bevindingen voor wat betreft het plotseling overlijden van Johanna Cecilia Sas, die in 1939 onder verdachte omstandigheden dood werd aangetroffen in de woning van haar schoonouders ... geen meldingen meer van akkergrond-verpandingen … geen vertrekkende of terug kerende vissers meer … zeer sporadisch een vermelding nog van door besmettelijke ziekten aangetast vee in Dreumel (en dat is natuurlijk goed) …

Nee, Dreumel is vooralsnog vrijwel geheel out of the picture. 

Ik laat u nog graag de alfabetisch tafel zien, die ik samen gesteld heb naar aanleiding van al de hierboven geciteerde akten van overlijden.

Tot slot neem ik u erg graag heel even mee terug naar zaterdag 21 april 2018. De dag waarop onze dochter een langere achternaam kreeg. Eerst was het alleen van der Giesen, en op & na die dag, is het Jansen-van der Giesen geworden. 

Eén van de zeer sporadische mooiste dagen en gebeurtenissen van mijn leven. Ik heb er nog steeds nauwelijks passende woorden voor, maar laat u deze foto zien. Gemaakt tijdens het ‘schrijden’ van Laura en mijzelf (wat we een paar keren van tevoren hadden geoefend, want zó langzaam loop je gemiddeld, en ook niet gemiddeld, nooit) vanaf de ingang van het Kerkje in Maasbommel naar de ambtenaresse van de burgerlijke stand, die hen echt in de echt heeft verbonden.

Ik mocht Laura ‘weg geven’. Gelukkig niet echt!

Terug naar boven