Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Ik ben inmiddels begonnen met alle opstart procedures van de 56e persoon, die in 1913, in Dreumel, werd geboren. Dat blijkt Alberta de Jong te zijn, dochter van Francis de Jong en Hendrika Sas. Kijk, dat zijn nog eens bekende achternamen in Dreumelse gelederen. Trouwens, ook deze voornamen zijn bepaald niet uniek. Ik heb over deze achternamen al wel het een en ander verzameld in de afgelopen jaren … Zó verhouden deze twee familienamen zich tot elkaar …

Haar beide ouders worden in Dreumel geboren:

Vader Francis de Jong op 5 februari 1875 en moeder Hendrika Sas op 11 september 1875.

Ze trouwen op woensdag, 2 augustus 1905. Ook in Dreumel.

Dit (▼) zijn de akten die ik heb samen gebracht in de persoonlijke dossiers van de ouders. Ik ga nog controleren of ze tussen 1913 en 1918 nog verdere uitbreiding van hun gezin tot stand hebben weten te brengen. Dat wordt dan in de stamboom verwerkt.

De hoogste tijd om dan maar met deze stamboom te beginnen. Ik heb redelijk hoog gespannen verwachtingen, gezien de grote hoeveelheid gegevens die ik over beide families al hèb verzameld. Tot later dan maar weer!

Vrijdag, 10 juli 2020 : Ik vind het altijd bijzonder jammer dat er zo lang wettelijke bescherming gehandhaafd wordt op alle geschriften die te maken hebben met de burgerlijke stand.  Geboorteakten hebben een wettelijke bescherming van maar liefst 100 jaar. Waarom ? Vanaf zo ongeveer dat je je bewust bent van je eigen persoonlijkheid, word je verjaardag elk jaar –meestal uitbundig- gevierd, eerst thuis en op school en later zelfs met collega’s op je werk. Iedereen in je naaste omgevingen weet je leeftijd en je geboortedag, maar de officiële akten, waaronder jouw geboorteakte,  mogen 100 jaar lang niet geopenbaard worden. Het betekent dat mijn eigen geboorteakte, aangezien ik in1952 ben geboren, pas openbaar toegankelijk wordt rond 2052. Belàchelijk.

Waarom moeten huwelijksakten maar liefst 75 jaren beschermd worden voor openbaring plaats kan vinden. En als dat dan toch moet, waarom dan die vermindering van het aantal jaren van 100 naar 75?

Idem voor de akten van overlijden. Waarom wettelijke bescherming voor, in dit geval, 50 jaren?

Maar zodoende kom ik zelden verder dan slechts een eenvoudige vermelding van een in 1913 in Dreumel geboren persoon in een stamboom. In onderhavig geval overlijdt Alberta de Jong al na 3 dagen en daar valt dus al helemààl niet verder over uit te wijden. Gelukkig zijn er talloze familieleden van haar, die in aan 1913 voorafgaande jaren werden geboren, gingen trouwen en zich verder nog bezig hielden met het verwekken van kinderen. Die heb ik, voor zover mogelijk, dan ook allemaal in deze stamboom, met aardig wat takken en twijgen, verwerkt. Als een van de laatste toevoegingen, deze dochter van …

Ik heb een aantal van de krantenberichten, die verhalen over de moord op Johanna Cecilia Sas, in deze stamboom verwerkt. Ik heb ook, al vanaf lang geleden tot nu wederom, getracht te achterhalen of er ooit iemand werd veroordeeld voor deze moord, maar heb er tot nu toe nog niets over kunnen traceren. Weet u daar wellicht naders over? Laat het me weten, bij gelegenheid, dan verwerk ik dat nog verder in de stamboom.

Het moment om u de relevante afbeelding van de samen gestelde stamboom te tonen, is alweer aan gebroken. Op de voet gevolgd door het PDF bestand, waarin u –bijna- alle details kunt bekijken en volgen.

 

                                       TERUG NAAR BOVEN.