Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Ik heb echt versteld gestaan van de verhoudingsgewijs aanzienlijke snelheid waarmee ik 1947 op de kaart heb kunnen zetten èn heb kunnen publiceren op deze website. Ongeveer in de helft van de tijd die gemiddeld normaal is/was om een verhaal te kunnen samen stellen, verbeteren, corrigeren en publiceren. Nu bevatte het Dreumelse 1947-register van overledenen ook een aanzienlijk aantal minder -dan gemiddeld- overleden personen en ook dat scheelt slokjes op borreltjes natuurlijk. Maar zo oefent met pensioen zijn, hetgeen me twee keer zoveel vrije tijd oplevert als voorheen, toch al direct enorme invloed uit op dagelijkse routines. Die toch niet zo vast gesleten blijken te zijn als onbewust gedacht.

Het blijkt ook dat, als je eenmaal zoveel meer tijd hebt als voorheen, dat je je dagelijkse afhandeling van verplichte en hobby-matige werkzaamheden, flink moet aanpassen om toch het gevoel te behouden dat je alweer een nuttige dag achter de rug hebt, elke dag opnieuw. Met dat proces ben ik nog danig in de weer en ik durf eerlijk te bekennen dat weduwnaar zijn, en al geruime tijd zonder nog rumoerige kinderen in huis die veel aandacht opeisen en behoeven en ook kregen, er niet direct aan bijdraagt om dat proces te vergemakkelijken.

Het enthousiasme en de gemotiveerdheid echter om toch vooral maar door en verder te gaan met, met name, die hobby-matige werkzaamheden taant op generlei wijze. Weliswaar is er inmiddels ruimte ontstaan om het mogelijk te maken af en toe op de fiets een ritje door de Dreumelse dreven en platte landen te maken, maar vooraf en daarna … verder met die gepassioneerde hobby. 

Dus, iets minder snel dan tot voor kort … verder met … 70 jaartjes geleden … 

AKTE No.1 : De allereerste akte van 1948. Op naam van Maria de Vree, dochter van Frederik de Vree en Antonia van Leeuwen. Ze is 64 geworden en overlijdt op 19 januari 1948. 64 Jaren geleden werd ze in Dreumel geboren,op (▼) 19 augustus 1883. Haar man to-be, (▼) Arnoldus Driessen wordt op 8 mei 1879 geboren, ook in Dreumel.

Ze krijgen ook nog een aantal kinderen en ook een aantal niet:

AKTE No.2 : Een hele gewone akte van overlijden. Voor mij althans, want de destijdse nabestaanden van Johannes de Klein, die op 2 februari 1948 in Dreumel overlijdt, zullen daar weer heel anders over gedacht hebben. De overledene werd in Dreumel (▼) geboren op 10 augustus 1879. Hij was bij zijn overlijden weduwnaar van Petronella Geertruida Bosch.                                    Petronella Geertruida van den Bosch wordt geboren op (▼) 25 augustus 1890.

Petronella Geertruida van den Bosch overlijdt op 29 maart 1927.

AKTE No.3 : Willem van Leur zie ik wel meer als aangever verschijnen op akten van overlijden. Het zou deze Willem kunnen zijn … “Leur, Willem van (v Johannes v Leur & Johanna v Teeffelen) & Johanna Elisabeth Sas (» 1918)” … maar dat weet ik niet zeker. Het is wel sowieso de enige Willem van Leur waar ik een persoonlijk dossier van bezit èn die, en dat zou doorslaggevend kunnen zijn, in 1890 wordt geboren. 

Hij is gemeentebode en het is best makkelijk om hem als aangever aan te kunnen wijzen, als er geen aangevers van de familie zijn, of als die familie teveel smart heeft om het zelf te kunnen komen aangeven. Willem van Leur geeft derhalve het overlijden aan van Hendrikus Sas, die op 5 februari 1948 in Dreumel overlijdt. En die de zeer rijpe leeftijd van 87 heeft mogen bereiken. 

Hij wordt geboren op (▼) 13 januari 1861. Zijn toekomstige vrouw, Wilhelmina van Geffen, wordt in Alphen geboren, op                                                                                                       (▼)14 februari 1866.

Wilhelmina van Geffen overlijdt in Dreumel, op (▼) 26 mei 1931.

AKTE No.4 : Goh, zomaar twee opeenvolgende hele oude mensen die komen te overlijden. Deze akte wordt uit geschreven vanwege het, in Dreumel, overlijden van Jacoba Reuser, die op 9 februari 1948 tot 10:45 ‘s avonds heeft geleefd. Geboren en getogen in Dreumel, het eerste op (▼) 5 mei 1863. 

Ze is bij haar overlijden weduwe van Johannes van Rhijn, die werd geboren op (▼) 24 juli 1861.

Ik bedacht me dat het aardig zou zijn om hun kinderen de revue te laten passeren. Treden die ook eens kortstondig op de voorgrond. Daar gaan we:

Zouden er nog interessante artikelen in de kranten staan over Dreumel. Ik ga kijken wat Delpher.nl ons te bieden heeft.

Goh, best triest …

Toen ik op zoek was naar gegevens en data van de familie van Rhijn-Reuser, kwam ik deze bladzijde –weer- tegen in het geboorteregister van het jaar 1893. Slechts één geboorteakte op deze bladzijde van het register en voor de rest … tekst. 

Intrigerend en ik ben deze akte al eens eerder, lang geleden, tegen gekomen. En heb er destijds (augustus 2012 !!) een best lang artikel aan gewijd, toen ik nog ‘Ouwe Koeien’ voor Tremele schreef. 

Onderstaand dan de ‘vertaalde’ tekst zoals hierboven wordt bij geschreven in het Dreumelse register van geboorten 1893.

Al deze gerechtelijke, en andere, daaruit voort vloeiende activiteiten begonnen rond februari 1893. Ik heb gezocht of ik alsnog de huwelijksakte van Gerrit Kooijmans zou kunnen achterhalen en heb gezocht op WieWasWie. 

En WWW geeft als resultaat dat er maar één Gerrit Kooijmans, met de juiste ouders, in 1893 is getrouwd. 

Hoogste tijd voor enig krantenartikelenvertier, vermits voorhanden …

Puur uit chronisch gebrek aan berichten over Dreumel, deze twee advertentiepagina’s dan maar geplaatst.

 AKTE No.5 : Geboren in Heerewaarden, wonende te Dreumel en Frederik Pluim overlijdt in Tiel, op 14 februari 1948. Op zijn 43e verjaardag en zijn hele leven ongetrouwd gebleven.

Hij wordt geboren in Heerewaarden, op (▼) 14 februari 1905.  En overlijdt in Tiel, op (▼) 14 februari 1948.

AKTE No.6 : Johannes Willem van Kampen, zoon van Cornelis van Kampen en Geertrui Smulders, nooit getrouwd, overlijdt op 58-jarige leeftijd in Dreumel, op (▼) 20 februari 1948. Slechts drie dagen eerder, maar dan in 1890, op (▼) 18 februari, werd hij in Dreumel geboren.

AKTE No.7 : Negentig is ze geworden. Wilhelmina van der Woerd, die op 22 februari 1948 overlijdt, hier in Dreumel. Ook al weer ongetrouwd, dus geen huwelijksakte. Ze werd in Appeltern geboren, op 8 september 1875, om twee ure des morgens, in Alphen (Gemeente Appeltern).

161 Jaren geleden, in 1857, het jaar waarin Wilhelmina v.d. Woerd werd geboren, in en rond Dreumel …

http://www.kerkrecht.nl/sites/default/files/Broeke%20C%20van%20den%20Een%20geschiedenis%20van%20de%20classis.pdf

Wat plotseling opvalt op de vorige akte van overlijden, en plots verschijnt deze naam vaker, is de naam van de persoon, die aangifte komt doen van het overlijden van een dorpsgenoot, zoals op deze akten …

Haar naam Karolina Löhner gezocht, en gevonden, op de website van Tremele.nl, waar deze informatie verstrekt wordt over deze mevrouw:

Op de site van Tremele wordt ook door verwezen naar een document dat Wilma van Oss schreef over ‘70 jaar zusters in Dreumel’. Prachtig document, maar … ook in dit document kom ik deze Karolina Löhner niet tegen. Wèl zuster Constantia.

Ik heb Wilma van Oss gevraagd of ze nog naders weet te berichten over deze zuster en dat heeft ze gelukkig.

Het is natuurlijk niet van erg groot belang om te weten waar ze vandaan komt. Veel interessanter zou het zijn om te weten hoe je zó ver van je geboorteplaats aan het klooster- en kerkwerk begint & geraakt. Ze was nota bene 16 toen ze in –een klooster- trad, kreeg andere kleding toen ze 17 was en legde de klooster-geloften af toen ze 18 was.

Wilma van Oss maakte me er ook op attent dat deze zuster weliswaar onder haar geboortenaam niet, maar wel degelijk als zuster Constantia, veelvuldig op de website van Tremele verschijnt. Met veel dank aan Tremele.nl …

Dankjulliewel, Wilma van Oss en Tremele.nl.

https://www.openarch.nl/search.php?archive=ghn&name=%2A&relationtype=Gedecodeerde&utm_source=oa_hmodh_nl&utm_medium=email&utm_campaign=hmodh_20181020

AKTE No.8 : Antoon van Aanholt wordt op 21 april 1867 geboren in Horssen. Hij trouwt zijn hele leven niet en overlijdt tenslotte in Dreumel, op 6 maart 1948.

En dat zijn dan ook de enige bronnen van informatie die het Gelders Archief over deze persoon deelt. Best een beetje sneu als dat het karige resultaat is na een leven van 80 volwaardige jaren. Althans digitaal !

WieWasWie … idem …

OpenArchieven … idem …

AKTE No.9 : Toch weer een levenloos geboren kind, het eerste in 1948. Nog steeds/alweer wordt er niet bij vermeld of het een zoontje of een dochtertje was, maar hij of zij komt wel levenloos ter wereld, op 8 maart 1948. Een nieuw persoonlijk dossier geopend voor dit kind, waar nu dus nooit en te nimmer additionele documenten in opgeslagen zullen worden. 

Overigens, ook niet in de persoonlijke dossiers van de ouders, want ik heb geen dossier van de vader, zijnde Martinus Johannes Strik, maar mogelijk wel van de moeder Anna Sibilla van Dinter. Op de akte van overlijden van hun levenloos geboren kind wordt haar leeftijd niet vermeld en als deze geboorteakte van haar de juiste is, is ze –in 1948- 41 jaar oud … 6 jaar ouder dan haar echtgenoot. Niet erg waarschijnlijk, maar het kan natuurlijk wel.

AKTE No.10 : Barbara van Wanraij werd in Dreumel (▼) geboren, op 2 april 1880. En ze overlijdt er ook, op 19 maart 1948. Ze is dan weduwe van Udo Kuijpers, die ook in Dreumel werd geboren, namelijk op (▼) 17 december 1871.

Deze twee personen geven er –uiteraard- de voorkeur aan om ook in Dreumel te trouwen en doen dat op 3 mei 1899.

Udo Kuijpers & Barbara van Wanraij hebben ook voor nakomelingen gezorgd:

Udo Kuijpers overlijdt, in Dreumel, op 1 december 1918.

AKTE No.11 : Theodora Christina Bouwmans is 73 jaar geworden, als ze in Dreumel overlijdt op 26 maart 1948. Ze, geboren in Dreumel op (▼) 25 december 1874, is dan al 9 jaar weduwe van Johannes Dirk Kooijmans, die overlijdt op (▼) 12 oktober 1939.

Theodora Boumans (er wordt wat afgerommeld met die achternaam. Op haar akte van overlijden staat Bouwmans en op de akte van overlijden van haar man … Bouman) is de tweede echtgenoote van Johannes Dirk Kooijmans, die op 22 mei 1901 eerst trouwt met ... 

Zij komt in Dreumel te overlijden, op –nota bene- 29-jarige leeftijd en op 21 augustus 1905.

Betekenis 300 dagen aflaat, zie bidprentje, (want ik had geen idee wat dat betekende): "Een aflaat (indulgentia in het Latijn) is de kwijtschelding voor God van tijdelijke straffen (penitentie) voor zonden die, wat de schuld betreft, reeds vergeven werden. Volgens de Katholieke leer moet elke zondaar namelijk een straf ondergaan voor zijn zonden, om de ziel te zuiveren en de morele orde en de eer van God te herstellen. Door het geloof in de verbondenheid van de gelovigen in Jezus, wordt het door de kerk ook mogelijk geacht dat een ander deze straf voldoet. De aflaat houdt in dat de kerk in naam van de goede daden van Jezus en de heiligen deze straf laat opheffen.

Het is een praktijk in de Katholieke Kerk die nauw verbonden is met het sacrament van de biecht. De zonde moet namelijk eerst zijn opgebiecht, er moet dus berouw zijn voor de zonde en een vast voornemen deze niet meer te begaan. Een gelovige kan deze kwijtschelding onder bepaalde welomschreven voorwaarden verwerven door toedoen van de Kerk".

(Red: En nu begrijp ik er nóg minder van).

Na het zeer vroegtijdige overlijden van Cornelia van de Pol, trouwt Johannes Dirk Kooijmans voor de tweede keer, deze keer met ... 

Al de akten in het persoonlijke dossier van Dhr. J.D. Kooijmans.

AKTE No.12 : Het gebeurt dat ik over zoveel informatie beschik, of zou kunnen beschikken, dat ik amper weet waar te beginnen, waar te eindigen en hoeveel ik tussen die twee uitersten in dit verhaal wil samen brengen. Dat is het geval met de familie van Welie. Ik heb talloze persoonlijke dossiers van de van Welies en in een van die dossiers heb ik deze link ooit eens genoteerd over een website over de van Welies (en niet samen gesteld door Gerard van Welie uit Dreumel).

http://members.home.nl/van.welie/Genealogie%20Van%20Welie%204%20Afferden.html

Hendrikus Antonius van Welie en Gertrudis Johanna Cornelia van der Wielen trouwen in Wamel, op (▼) 20 november 1912.

AKTE No.13 : Peter Hol werd, 70 jaar geleden, geboren in Wamel, op … ik zoek in de alfabetisch tafel van 1948 – 70 jaren = 1878 en zie dan dat de Wamelse Secretaris er een geheel eigenaardige sorteermethode op los laat. Hij sorteert niet op achternamen, maar op data van overlijden van de personen, wier achternamen met dezelfde letter beginnen. Lekker makkelijk zoeken zo … Mogelijk is het hem ontgaan dat dit een alphabetische tafel behoort te zijn en geen datatafel.

Het Gelders Archief heeft –zeer vreemd genoeg- geen gegevens over de geboorte van Peter Hol, maar wel de datum van zijn huwelijk met Anna Maria van Rossem, op 14 februari 1871. Ik ga eerst de trouwakte opzoeken en daarna de daarbij behorende huwelijksbijlagen, waarin de exacte dagen van geboorte van beide echtelieden worden vermeld.

Maar het Gelders Archief heeft nog wel additionele informatie over Peter Hol & Anna Maria van Ross(e)(u)m …

AKTE No.14 : Altijd fijn als je weer eens de achternaam van Oss leest. Meestal en bijna altijd kun je dan, indien nodig of gewenst, informatie zoeken en vinden in bijvoorbeeld de kroniek wie Wilma van Oss schreef over haar familie. De enige informatie die ik over deze overleden heb, zijn twee-ledig. Nu dus zijn akte van overlijden, waarop geschreven wordt dat hij, Fred(e)rik Johannes van Oss, in Dreumel is overleden, op 2 april 1948. En zijn geboorteakte, waarop vermeld wordt wanneer hij in Dreumel werd geboren.

Op 23 november 1863, 30811 dagen eerder dan zijn overlijden.

En Wilma van Oss voegt er in haar Kroniek nog deze ‘inside’ informatie aan toe.

En dat waren dan alle krantenberichten, exclusief de meeste advertenties, waar Dreumel een rol(letje) in speelde. Niets om over naar huis te schrijven overigens.

AKTE No.15 : Alweer een ongetrouwde, zeer oud geworden, persoon, die komt te overlijden. Antonie de Bont is 85, als hij in Dreumel overlijdt op 17 april 1948. Hij werd ook in Dreumel geboren, en wel op 8 augustus 1862.

Zoon, en niet de enige, van Nicolaas de Bont en Antonia Snoek. Antonie de Bont werd in Dreumel geboren op (▼)

Antonia Snoek wordt op 1 september 1821 geboren, in Wamel.

Ze worden in de echt verenigd, te Dreumel, op 27 februari 1849.

Zomaar, heel even tussendoor ►Achtergrond informatie ► Deze trouwakte (▲) is de 100-ste afbeelding, die ik in dit verhaal upload naar deze website. Per upload van één enkele nieuwe afbeelding zijn tussen de 20 en 25 handelingen noodzakelijk. 't Is maar een weetje. (Akten-)scheidings- en stippellijnen zijn óók afbeeldingen!

Onderstaand nog een ‘paar’ broertjes en zusjes van Antonie de Bont.

AKTE No.16 : Altijd verdrietig, het levenloos ter wereld komen van een kind. Er wordt in de akte van overlijden niet en nooit gemeld hoe lang de moeder van het kind zwanger is geweest voor het kind ter wereld kwam. Maar ik kan me voorstellen dat er een dokter aan te pas komt, als de moeder vermoedt dat er iets niet in de haak is. 

Mogelijk voelt ze het kind niet bewegen, als het dat al ooit gedaan heeft en het bewegingsloze kind zal dan toch zo snel mogelijk verwijderd moeten worden, om geen gevaar te veroorzaken voor de moeder. Maar dat al staat –uiteraard- niet in een akte van overlijden en alles wat we middels deze akte te weten komen is dat moeder Maria Gerarda van Beuningen op 18 april 1948 een levenloos kind baarde, om 5 uur en 17 minuten des middags.

Waarop vader Karel Theodoor Vermeulen dat moest gaan melden bij de Burgerlijke Stand. Dat doet hij één dag later.

►► Veel en veel later dan het jaar waarover dit verhaal gaat, wordt er een wettelijke aanpassing gemaakt in de omschrijving van de akte, waarin 'levenloos' geboren kinderen moeten worden geregistreerd. Lees hiervoor onderstaande PDF.

Natuurlijk bent u, net als ik, uiterst benieuwd wat er allemaal in Dreumel gebeurde toen Antonie de Bont geboren werd, in 1815. En al zou u niet benieuwd zijn, dan blijken er maar 7 krantenartikelen gevonden te kunnen worden, dus is het eventuele leed snel geleden:

AKTE No.17 : Christina Schonenberg overlijdt in Dreumel, op 21 april 1948. Echtgenoote van Bertus van Kraaij, die, Bertus dus, overigens al overlijdt op 24 mei 1928. Maar waarom staat zijn echtgenoote niet vermeldt op zijn akte van overlijden? 

Toch is het de ‘goede’ Bertus van Kraaij, want op zijn akte van overlijden staan dezelfde ouders als op zijn huwelijksakte met Christina Schonenberg. Zij trouwen in Bergharen op (▼▼) 29 april 1904.

AKTE No.18 : Weliswaar overlijdt Geertruida Lucia Deenen in Dreumel, op 30 april 1948, maar ze wordt geboren in Maashees en Overloon. Heel eerlijk gezegd en geschreven moet ik bekennen dat ik niet 1-2-3 weet waar deze gemeente lag/ligt, maar dat is snel op gezocht uiteraard. 

► “Maashees en Overloon is een voormalige gemeente in Noord-Brabant, die bestaan heeft van 1810 tot 1942“.

En … “… werd de gemeente samengevoegd met Vierlingsbeek tot de gemeente Vierlingsbeek, die op haar beurt in 1998 opging in de gemeente Boxmeer”. 

Dat wordt zoeken naar haar geboorteakte … eerst maar eens WieWasWie …

Nee, WieWasWie levert niemendal op. Dan maar Familysearch … maar, shoot … 

Jaaaa, uren later … Familysearch doet het weer. Nu nog 455 digitale akten door bladeren om te proberen de geboorteakte van Geertruida Lucia Deenen te achterhalen. Ik hoop dat er een alfabetisch tafel is … 

AKTE No.19 : Petronella van Dinter wordt in Wamel geboren, op (▼) 16 oktober 1864. Dochter van Johannes van Dinter en Maria de Lorijn. Haar echtgenoot to-be, Wilhelm van Rhijn, is een Dreumelnaar en wordt er geboren op (▼) 12 december 1877.

Ze trouwen in Wamel, op (▼) 8 maart 1917. Opvallend, toch wel, het leeftijdsverschil tussen de beide echtelieden.

Wilhelm van Rhijn is 39 jaren oud als hij met Petronella van Dinter trouwt, die dan 52 is.

Petronella van Dinter was overigens eerder getrouwd geweest, per (▼▼) 15 oktober 1908, met Gijsbert Hoks.

Dit screenshot (▼) heeft niets met de Dreumelse akte van overlijden van Petronella van Dinter te maken, maar trok toch mijn aandacht. Waarom zoveel tekst in een huwelijksakte in vergelijking met die van Petronella van Dinter en Wilhelm van Rhijn ?!

Het gaat over dit stukje tekst in die huwelijksakte van Cornelis Johannes Wegman en Johanna Maria van de Weerd:

AKTE No.20 : Johannes Hendrikus van Wijk is 72 als hij, in Dreumel, overlijdt op 29 mei 1948 overlijdt. Hij wordt ook in Dreumel geboren op (▼) 22 juli 1875. Hij ontmoet zijn toekomstige vrouw, Hendrika Peters, die, ook in Dreumel, op (▼) 21 maart 1878 wordt geboren. 

Ze hebben het plan op gevat om met elkaar te gaan trouwen en afkondigingen worden openbaar gemaakt en eventuele tegenstanders van dat huwelijk kunnen en mogen vervolgens hun bezwaren kenbaar maken. Gebeurt dat niet, dan wordt zulks vermeldt op de huwelijksakte, waarbij uitdrukkelijk genoteerd wordt dat de huwelijksafkondigingen zonder “stuiting” (bezwaren/protesten) hebben plaats gevonden, op de op de afkondigingen vermeldde data.

(Voorafgaand aan de afkondigingen wordt ook nog eerst aangifte gedaan van het voorgenomen huwelijk. Helaas gaan de openbare huwelijksaangiften van Dreumel slechts tot en met 1902. De laatste openbare digitaal beschikbare huwelijksaangifte is die van Cornelis Wouter Bouwmans en Anna Wilhelmina Barbara in den Bosch, op (▼) 6 november 1902.

De afkondigingen worden publiekelijk aangeplakt voor het huis der Gemeente, niet één, maar zelf twee keren. Voor het huwelijk van Johannes Hendrikus van Wijk en Hendrika Peters op 9 & 16 februari 1908.

Nadat aan al deze voorwaarden is voldaan (vergeet al de -en al die- huwelijksbijlagen niet!), en er geen bezwaren blijken te zijn geweest, trouwen ze in Dreumel, op (▼) 26 februari 1908.

AKTE No.21 : Wat een eigenaardige, zeer uit de toon, vallende akte van overlijden is dit. Praktisch helemaal gevuld met nog niet eerder gelezen namen en gemeenten. En zeer waarschijnlijk veel zoekwerk, want ik weet niet zomaar klakkeloos waar Warnsveld exact ligt, om nog maar compleet te zwijgen over Doniawerstal. Ik ga eerst maar eens deze ongewisheden opsoren.

Warnsveld ligt nota bene gewoon in Gelderland en Doniawerstal … -ik vermoedde het al- in Friesland.

Vervolgens ga ik eerst eens proberen de geboorteakte van de overleden persoon op te sporen. Ik weet wel zeker dat hij in Dreumel overlijdt, op 31 mei 1948, maar ik weet niet zeker of ik zijn voornaam, Aijelt, goed geschreven heb. En een lokale secretaris biedt daar ook geen zekerheid over. In 1948 … 73 jaar … geboren rond 1875.

Hee, WieWasWie schiet me gelukkig te hulp (Ayelt, nu met een 'y'):

Nu dan nog zijn Warnsveldse akte van overlijden …

Ik heb me nog kort afgevraagd hoe Aijelt Krull ooit in Dreumel terecht is gekomen (door de oorlog ?) en waarom hij vervolgens in Warnsveld overlijdt. Maar bij die vraagstelling heb ik het gelaten, aangezien ik daar toch geen antwoorden op kan vinden.

AKTE No.22 : En ook Helena Gerlag, die op 26 juni 1948 in Dreumel overlijdt, trouwt haar hele leven niet. Ze is 73 geworden en heeft daar, zou je vermoeden, tijd genoeg voor gehad, maar het is er klaarblijkelijk niet van gekomen. Ze is de dochter van Jan Gerlag en Theodora van Kampen, die alle twee, net als Helena, ook in Dreumel worden geboren. Helena zelf op (▼) 15 mei 1875 …

Vader Jan Gerlag op (▼) 12 januari 1837 en moeder Theodora op (▼) 8 januari 1844.

Jan Gerlag, dan 32 jaar jong en Theodora van Kampen, dan 25 jaar, nog jonger, trouwen in Dreumel op 9 juni 1869.

Het hangt van de nog te vinden krantenartikelen in het jaar van deze trouwerij -1869- af, hoe interessant het is om ze te vinden.

AKTE No.23 : Anna Maria Kooijmans overlijdt in Dreumel op 4 juli 1948. Ze werd er ook geboren en wel op 7 januari 1874. Haar echtgenoot deed hetzelfde. Geboren worden in Dreumel, alleen op een andere datum, namelijk op (▼)28 juni 1866. 

Anna Maria Kooijmans was overigens niet zijn eerste, maar tweede vrouw. Zijn eerste huwelijk was met Hendrika Karola Kooijmans, dochter van Andries Kooijmans en Anna Maria Timmermans. Ze trouwen in Dreumel, op 19 april 1899. 

Zijn tweede huwelijk vond plaats op 26 augustus 1903 en hij trouwt dan met Anna Maria Kooijmans. Aan de namen van de beide ouderparen van Hendrika Karola en Anna Maria Kooijmans kun je zien dat er geen directe relatie tussen deze twee personen is, waarmee Cornelis van Koolwijk trouwt. 

Hendrika Karola Kooijmans overlijdt op (▼) 13 april 1901 (17:30). Mogelijk, waarschijnlijk, ten gevolge van de geboorte/bevalling van hun dochter Hendrika Karola van Koolwijk, op (▼) 13 april 1901 (16:30).

Op 26 augustus 1903 trouwen Cornelis van Koolwijk en Anna Maria Kooijmans, in Dreumel.

AKTE No.24 : Ongetwijfeld heeft Anton van Kampen een vader gehad, die zijn moeder, Geertrui van Kampen zwanger maakte, met als gevolg dat Anton van Kampen in Dreumel werd geboren, op 7 september 1879. Maar zijn moeder is nooit met zijn vader getrouwd en zijn vader heeft hij zo-niet-doende nooit gekend en datzelfde lot is ons beschoren. Hij overlijdt te Tiel, op 3 juli 1948.

Het was weer een aardige, en langdurige, kluif voor de Dreumelse secretaris, om deze hele huwelijksakte compleet te vullen met relevante gegevens over alle betrokkenen. Anton van Kampen en Geertrui Smulders trouwen op 5 mei 1909.

De Tielse secretaris van de Burgerlijke Stand stuurt zijn collega in Dreumel deze documenten om hem er van op de hoogte te brengen dat een inwoner van Dreumel in Tiel is overleden.

(Niet door de Dreumelse secretaris, maar door degene(n), die deze akten digitaal hebben vereeuwigd).

AKTE No.25 : Op 6 juli 1948, om 8:15 (AM of PM?) overlijdt Adriana Hendrika Maria de Bie. Ze is pas 48 jaar, als haar dit overkomt en veroorzaakt derhalve tegelijkertijd dat haar echtgenoot Franciscus Theodorus Diels voor langere tijd weduwnaar wordt.

Zij wordt in Tiel geboren, op 3 februari 1900.

Achter de schermen update ►► Deze krantenberichten (▲) vormen tezamen afbeelding 150 ... 

AKTE No.26 : Op 7-jarige leeftijd al overlijden, dat is heel erg, voor alle betrokkenen natuurlijk. Marinus Hendrikus de Kleijn overlijdt op deze leeftijd in Udenhout, op 1 juli 1948. De Dreumelse secretaris wordt hiervan op de hoogte gebracht middels een uittreksel (▼) uit het dodenregister van Udenhout. 

AKTE No.27 : Het scheelt maar één nulletje met de leeftijd van de overleden op de vorige akte, maar wel 63 geleefde jaren er tussenin, in het voordeel van Johannes van Hoften. Die nu echter ook in Dreumel overlijdt, op 26 juli 1948. Hij werd er geboren ook, op (▼) 23 april 1878. 

Zijn toekomstige vrouw, Petronella Geertruida Peters, wordt er ook geboren, op (▼) 23 juli 1894.

Aan een zo groot leeftijdsverschil ligt vaak een bekende oorzaak ten grondslag. Namelijk dat de vrouwelijke helft van het echtpaar zwanger is ge(m)(r)aakt en het stel snel moet gaan trouwen om het nog zo maatschappelijk verantwoord als mogelijk te kunnen verwerken. Maar in dit geval werden er geen kinderen geboren, en dus zal het pure liefde op het eerste of tweede gezicht zijn geweest.

AKTE No.28 : 1 dag. Daar bestond het hele leven uit van Johanna Jacoba Maria van Lith. Zij wordt derhalve één dag eerder geboren, naar alle waarschijnlijkheid ook in Tiel, want daar overlijdt ze ook, op 31 juli 1948. Dochter van vader Joannes Theodorus Joseph van Lith en moeder Johanna Maria Kooijmans. 

Het enige persoonlijke dossier dat ik van deze 3 personen heb, is het zojuist aangemaakte dossier voor de overledene. Persoonlijke dossiers voor het ouderpaar maak ik dan pas aan als er weer nieuwe geboorte-akten openbaar worden. Die zullen, als het mee zit, de periode 1913 tot en met 1922 openbaren en ik verwacht dan weer veel nieuwe persoonlijke dossiers te kunnen aanmaken.

Zo werd de gemeentelijk secretaris van Dreumel (▼) op de hoogte gebracht van het in Tiel overlijden van Johanna Jacoba Maria van Lith.

Akte No.29 : De vorige overledene heeft één dag geleefd. Daarentegen heeft Theodorus van Sommeren, die op 12 augustus 1948 in Dreumel overlijdt, negentig hele jaren geleefd. Samen met Wilhelmina van der Woerd (overleden op 22-2-1948) zijn zij de enigen die tot nu toe in 1948 deze hoge leeftijd hebben bereikt. Toevallig deden ze dat beiden ook zonder hun leven met een echtgenote of echtgenoot te delen. 

Zou je langer leven als je niet trouwt? Nou, nee, stelt een uitvoerig onderzoek vast:

Ongetwijfeld is het een goed en gedegen en betrouwbaar onderzoek geweest. Maar ik kom niet vaak overleden en getrouwde mensen tegen die de 90 halen of er zelfs overheen gaan. Maar nu dan wel twee ongetrouwde mensen die de 90 halen, nota bene in Dreumel.

Theodorus van Sommeren wordt geboren op 22 januari 1858 en Anna Maria van de Woerd op 7 juli 1859. Goh, eigenlijk was Anna Maria van de Woerd nog geen 90 toen ze op 22-02-1948 overleed. Dat zou ze op 7 juli 1948 geworden zijn. Maar 89 is ook al heel respectabel.

Tussendoor even 1869 afmaken, wat betreft de kranten die ook over Dreumel rapporteren. Prachtig, dat taalgebruik. 

Heeft u al ooit eerder van een Muzijkhandel gehoord?

AKTE No.30 : Frederikus Antonius van Oss overlijdt in Dreumel, op 30 augustus 1948. Veel meer hoef ik daarover niet zelf uit te zoeken, aangezien Wilma van Oss dat al lang geleden helemaal uit gezocht heeft. Zij schreef een indrukwekkende familiekroniek, met daarin heel veel data, gegevens en foto’s van de familie van Oss, met als oorsprong de persoon van Jan Crijnen van Oss (Haar grootvader/opa). De vader van de overledene Frederikus Antonius van Oss. Diens moeder en de vrouw van Jan Crijnen was Wilhelmina Boumans. Uit de familiekroniek van Wilma van Oss kopieer ik deze onderstaande gegevens. Waarvoor veel dank, Wilma van Oss.

AKTE No.31 : Het komt voor, zoals met de akte hieraan voorafgaand, dat ik dankbaar gebruik mag maken van andermans inspanningen, zoals de familiekroniek van Wilma van Oss. 

Het kan echter ook wel eens voorkomen dat ik eerder, in de afgelopen ruwweg 10 jaren, zelf al uitvoerig activiteiten heb ontplooid om iemand’s achtergrond en –gronden iets dichter bij de oppervlakte te krijgen. 

Dat is het geval met deze overledene, Helena Catharina Johanna Aleida Weijn. Zij overlijdt op 17 september 1948 en wordt in Appeltern geboren op 24 februari 1876. 

Ze is nog maar 19 jaren jong, als ze op 13 november 1895 in Dreumel trouwt met 

Leonardus Cornelis van Lubeek, die dan 27 is.

In nauwe en prima samenwerking met Leo van Lubeek, dorpsgenoot, die me heel veel essentiële informatie heeft toe gezonden om de van Lubeek-Weijn puzzel op te kunnen lossen, is dat uiteindelijk toch gelukt. 

Leo van Lubeek heeft nog een werkboekje in zijn bezit waarin Leonardus Cornelius van Lubeek (hij was huisschilder) heel nauwkeurig bij hield wanneer hun kinderen werden geboren en wanneer ze overleden. 

Die kolom rechts heb ik zelf toegevoegd met mogelijk iets leesbaarder teksten.

En wat aanvankelijk startte met deze afbeelding en personages, waar alleen de roepnamen van werden vermeld …

… mondde uiteindelijk uit in deze afbeelding (▼). Ondertussen was er al heel wat water door 's lands rivieren gestroomd, maar het is amper belangrijk hoe je tot een succesvol eindresultaat geraakt, als het dan ook maar succesvol is! 

Prachtig, wat een mooi project was dit. Voornamelijk overigens te danken aan, en gelukkig nog veel, bewaard gebleven documenten en foto’s. Waarvoor veel dank, Leo van Lubeek! 

Leonardus Cornelis van Lubeek overlijdt op 24 maart 1932, op 63-jarige leeftijd.

Zoals al eerder aangegeven, werden voorheen al artikelen aan deze familie gewijd. Zoals op: 

http://www.tremele.nl/ouwe%20koeien/afleveringen/017_juni2012/017%20lubeek.htm

  &

http://oldcows.com/OLD-COWS-VERHALEN/JUN-12-Lubeeken-Weijnen/index.php

AKTE No.32 : Het derde in 1948 levenloos geboren kind in Dreumel. De vader is Wilhelmus Josephus van Wijk en de moeder Francisca Antonia van Lent. Met uitzondering van de geboorte van vader Wilhelmus Josephus van Wijk, op 22 juni 1907 in Dreumel, allemaal na 1912 geboren en dus geen persoonlijke dossiers, behalve nu dan van dit levenloos geboren kind.

Het Gelders Archief heeft nog als extra informatie dat op 12 juni 1955, in Tiel, een zoon, Adrianus Hendrikus Johannes Franciscus van Wijk, overlijdt. Oud/jong … 4 maanden.

AKTE No.34 : Lambertus Lamers, geboren in Dreumel op 11 september 1876, overlijdt, twee en zeventig jaren later, op 23 oktober 1948, in Tiel. De gemeente Tiel, stuurt, conform de daarop betrekking hebbende wetgeving, daarvan bericht naar Dreumel en die berichten worden weer zo slordig en zonder welke compassie dan ook, met overledenen, zó ingescand:

Lambertus Lamers en Johanna van Leur trouwen in Dreumel, op 11 mei 1910.

Dit is zijn Tielse akte van overlijden, op 23 oktober 1948.

AKTE No.35 : Hij was arts in Dreumel. Vanaf 1913 tot 1948, best heel lang. Je zou willen en wensen dat de man, tijdens zijn leven, heel veel verhalen over zijn ervaringen zou hebben beschreven, maar dat is helaas niet het geval. Hij overlijdt op 26 oktober 1948 in Dreumel en wordt in Delft geboren op 31 maart 1879.

Zijn toekomstige vrouw, Maria Cornelia Johanna van Etten wordt in Amsterdam geboren, op 6 mei 1885.

Jacobus Josephus van der Kleij en Maria Cornelia Johanna van Etten trouwen in zijn geboorteplaats Delft, 

op 1 februari 1910.

AKTE No.36 : Helemaal geen onbekende voor me. Cornelis Haas, die op 28 oktober in Dreumel overlijdt en die in Zoelen werd geboren. Hij ligt begraven op de protestantse begraafplaats aan het Kerkpad te Dreumel en aangezien ik voor alle personen die daar ooit werden begraven, speciale en individuele verhalen heb geschreven en samen gesteld, gebeurde dat uiteraard m.b.t. Cornelis Haas ook. In een redelijk omvangrijke presentatie waarin ik alles wat ik wist en verzameld heb over de daar begraven personen, bijeen heb gebracht. Om u een idee te geven over de omvang van deze presentatie …

Met hier direct boven de openingspagina van deze presentatie. Cornelis de Haas en zijn twee echtgenoten komen hier uitgebreid aan bod. Als volgt.

Achter de schermen update ►► Dit (▲) is de 200-ste afbeelding die ik in dit 1948 verhaal upload.

De afbeelding hier direct boven en die dààrboven horen naast elkaar. Die hier direct boven rèchts van die dààrboven. 

Nee, dit is nog -lang- niet alles over Cornelis de Haas, Arnolda Schimmel en Alexanderina Catharina de Bondt. 

Maar … m.i. genoeg!

AKTE No.37 : Het wordt, is me al een heel poosje duidelijk, weer een erg lang verhaal over de akten van overlijden, deze keer van 1948. Het zou zomaar het langste verhaal kunnen zijn dat ik ooit over één jaar akten van overlijden heb samen gesteld. Het aantal overleden personen is al bepaald niet weinig … er is veel over te vertellen en … het vergt best veel ruimte –en tijd- om al die lange voornamen, in combinatie met achternamen, correct op te schrijven. 

Op deze akte wordt aan gegeven dat Catharina Johanna Wilhelmina Cruijsen op 10 november 1948 in Dreumel is overleden. Echtgenote van ... Cornelis Christiaan Franciscus Adrianus Rutten. Zeven voornamen en twee achternamen ! 

Deze beide personen trouwen, met elkaar, in Dreumel, op 21 mei 1918.

Catharina Johanna Wilhelmina Cruijsen wordt op (▲) 31 maart 1892 in Dreumel, en Cornelis Christiaan 

Franciscus Adrianus Rutten op (▲) 25 december 1892 geboren. Maar dan in Wamel. 

Helaas bleef dit echtpaar kinderloos, althans voor zover het ging over in Dreumel t/m 1912 geboren kinderen. Alhoewel … toch 1 kind, maar dan geboren ruim na 1912 en ze is slechts 5 jaar geworden.

AKTE No.38 : Johannes Antonius Jacobus Ham overlijdt op 14 november 1948 in Dreumel. Aanvankelijk dacht ik dat ik nog wat extra werk zou moeten verzetten om meer gegevens van hem boven water te krijgen en te houden. Maar dat viel reuze mee, omdat ik verrast werd door al heel veel gegevens in zijn persoonlijk dossier. Ik kan me niet meer herinneren wat de aanleiding zou zijn geweest om hem destijds extra te belichten, maar daar pluk ik dan nu de zoete vruchten van …

Johannes Antonius Jacobus (▼) Ham wordt in Nijmegen geboren, op 9 november 1864. Hij was de zoon van Johannes                                                                                          Antonius Ham, geboren (▼) 12-12-1834, ook in Nijmegen, en …

Catharina Johanna Willems, geboren op 29 januari 1835, wederom ook in Nijmegen:

Op 1 november 1888 trouwt de dan nog niet overledene met Gerarda van Kol. Te Nijmegen :

Gerarda van Kol wordt geboren in Puiflijk, op 19 augustus 1866, maar ze overlijdt in Nijmegen, op 16 februari 1935.

Even kijken wat de kranten allemaal wel of niet –over Dreumel- te melden hebben in het geboortejaar van … Johannes Antonius Jacobus Ham. Hij wordt in Nijmegen geboren, op 9 november 1864.

AKTE No.39 : Er is geen enkele verklaring waarom Johannes Petrus Ponten in Dreumel is en er dan ook nog overlijdt. Op 4 december 1948, terwijl hij in Ewijk werd geboren. Even zoeken naar zijn geboorteakte. Geboren op 9 maart 1866, te Ewijk. Hij is al die 82 jaren ongetrouwd gebleven. (Onder deze akte toch nog even kijken of, en wat, er in 1866 nog meer over Dreumel in de kranten werd geschreven).

Willem J.H. Hol, u kent hem mogelijk al van zijn scheepsvaart artikelen op Tremele.nl, schreef, zie ik op Internet, ook een uitvoerig relaas over loodsen en chaotische toestanden op de Waal bij Dreumel. Hartstikke interessant … Dit is de link naar dat artikel : 

http://www.tremele.nl/Beroepen/Schipper/scheepvaart%20Dreumel/0=INTEGRAAL-%20Vergeten%20loodsen%20etc.%20_hele%20artikel_.pdf

Het eerste halve jaar 1866 verwerkt. Toch maar eerst verder met de akten van overlijden van 82 jaar verder … 1948.

AKTE No.40 : Heeft u ooit van, zijn geboorteplaats, Rellinghausen gehoord? 

Johannes van Oijen wordt in Rellinghausen geboren, aldus deze akte. Ik zou een poging kunnen wagen om zijn geboortebewijs in Rellinghausen op te vragen. Maar voordat je dan eens een reactie krijgt, leert de ervaring, ben je zomaar een paar maanden –en een aantal euri- verder. 

Maar je kan je desondanks oprecht afvragen wat hij daar deed of te zoeken had. Zou er op een akte van zijn vader nog vermeldt worden dat hij – de vader dus- schipper was, dan zou je je nog goed voor kunnen stellen dat zijn ouders daar via de Ruhr terecht waren gekomen en dat Adriana Catharina Peters daar is bevallen. Maar haar man en de vader van Johannes, Hendrik van Oijen, was helemaal geen schipper, hij was … volgens hun trouwakte, die te Dreumel werd opgesteld op 26 juli 1905, gewoon arbeider. 

Nee, er is geen enkele verklaring beschikbaar waarom Johannes van Oijen daar was. En trouwens ook niet hoe het toch kon gebeuren dat hij in de kracht van zijn leven, op 41-jarige leeftijd in Dreumel overlijdt. Op 29 december 1948.

AKTE No.41 : Dat is een heel ander verhaal bij de allerlaatste overledene van 1948, te weten Jan van Erp, die 88 werd voor hij in Dreumel overleed op 30 december 1948. Hij (▼) werd er ook geboren op 26 maart 1860.

 En zijn aanstaande vrouw, Geertruida van Oorsouw op (▼) 4 september 1866. Ook in Dreumel. 

Er werd -dus- in Dreumel getrouwd op 30 mei 1894. Jan van Erp is dan 34 en Geertruida Liefkens is 27 jaar jong.
 

Geertrui van Oorsouw overlijdt in Dreumel, op 24 mei 1943, 76 jaar oud.

Het echtpaar van Erp-van Oorsouw heeft geen kinderen gekregen in al die jaren samen.

Ik wil erg graag de krantenartikelen vervolgen en afmaken uit 1866.

Ik heb het zeer lange artikel over deze paus, zoals verwoord op Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Pius_IX ), bijna geheel gelezen en heb geen reden kunnen ontdekken waarom er vrijwillig (zoveel) geld werd gedoneerd door heel veel personen, die het m.i. niet of nauwelijks konden missen. Maar ja, gods wegen zijn –voor mij- totaal ondoorgrondelijk. 

Met name na al die zeer ontluisterende onthullingen over de grove misstanden in de katholieke kerk. Lees daarvoor dat andere artikel op Wikipedia :

https://nl.wikipedia.org/wiki/Seksueel_misbruik_binnen_de_Rooms-Katholieke_Kerk

Het artikel over de vrijwillige donaties voor deze paus was het laatste artikel, dat met Dreumel te maken had, in de kranten van 1866. Ik laat u onderstaand de officiële alfabetische tafel –het wordt een klapper genoemd- zien, zoals opgesteld aan het eind van de akten van overlijden van 1948. 

En ... toen viel me ineens iets heel aparts op. Wat ik overigens nog nooit eerder vast gesteld heb, hetgeen grotendeels te maken kan hebben met ervan uit gaan dat dat altijd wel goed gaat telkens ...

Dreumels gemeente secretaris sluit het register nota bene zelf af met de vaststelling dat er 41 akten werden opgesteld.

Ik heb de akten 1-voor-1 afgevinkt op de alfabetisch tafel en deze twee (▼) ontbreken.

Niet te geloven eigenlijk.

Deze privé database bestand bevat op dit moment, 1948 is net verwerkt, 24521 regels met individuele informatie.

Uiteraard ben ik u ook nog mijn eigen versie schuldig van deze alfabetische Tafel, zoals ik die toch maar blijf noemen. 

Met, U raadt het al, 41 overleden personen onder de denkbeeldige streep.

En dan is er ook nog dit lijstje met daarop alle overleden personen vanaf 1900, nu tot en met 1948. Het gemiddeld aantal overledenen per jaar, is nog steeds 39, na afloop van het jaar 1948.

(De foto hier boven is geen foto van de overleden Theodorus Gerardus Bueters. Maar de overledene en Wilhelmus Bueters zijn wel broers).

De Duitse / Duisburgse akte van overlijden van Theodorus Gerardus Bueters (▼). Wellicht werd déze akte op gestuurd naar Dreumel en werd de akte van overlijden in Dreumel ingeschreven … en weer herroepen.

Zie ook : http://oldcowz.nl/Overlijdensakten-en-Dreumel-in-de-kranten/1946-A-v-O-Dreumel/1946-De-Bueters-Familie-Stamboomtakjes/ 

Achter de schermen update ►► De afbeelding hier direct boven is de 239-ste ge-uploade en tevens laatste afbeelding in dit verhaal over 1948. Met een gemiddeld aantal handelingen per afbeelding van 23, waren er 5497 handelingen nodig om alleen al al deze afbeeldingen op deze site zichtbaar te maken. Ik schrik er bijna zelf van!

TERUG NAAR BOVEN.