Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

 

Vorig weekend heb ik het aangedurfd om weer ‘live’ te gaan met mijn tweede website. Ik herhaal het nog maar eens … daartoe gedwongen door het besluit van de provider Strato om de template van mijn eerste website niet langer te willen ondersteunen. Daarvan werd ik op de hoogte/laagte gebracht medio september 2017 en het heeft toch tot medio december (‘17) geduurd eer ik met m’n tweede website weer de wereld in wil en kan. Een geheel nieuwe template, dat helaas wel, maar dat kon ook niet anders. Even wennen, maar ik garandeer u dat dat voor mij driedubbel gold in vergelijking met de gewenning, die u zich moet getroosten om deze tweede website weer te kunnen lezen en mogelijk zelfs waarderen. Twee maanden lang zoeken heeft het me gekost om een, mijns inziens, best geschikte en toegankelijke template te kiezen. En daarna nog van alles aanleren om weer op de hoogte te geraken van hoe alles eerst op de server van de provider geladen moet worden, voor ik het kon en kan importeren in alle verhalen, die ik inmiddels alweer op deze nieuwe website geplaatst heb. En nu niet alleen maar geplaatst, maar zelfs ook gepubliceerd, nadat provider Strato er ongelofelijk lang over gedaan heeft om mijn nieuwe domeinnaam te registreren. Een maandje of twee slechts, waarbij ik wel in alle eerlijkheid moet vermelden dat er een wettelijk vastgestelde termijn, van tenminste zes weken, verstreken moet zijn tussen mijn registratie bij een instantie waar ik die eerst had geregistreerd en de verhuizing naar provider Strato. Tijd heelt –vrijwel- alle wonden en deze dus uiteindelijk ook. Ik ga beginnen, voor ik u begin te vervelen met veel te lange teksten, die vrij weinig, of zelfs in het geheel niets, te maken hebben met Dreumelse akten van overlijden en krantenberichten over Dreumel gedurende het jaar ….

En als je dan graag die krantenartikelen zou willen gaan bekijken, maar je krijgt de zeer vervelende fout-melding van je computer dat er geen verbinding is met Internet … dan baal je weer als een oude cow en moet je dat weer eerst op proberen te lossen. Een paar dagen geleden … ineens totale stroomuitval … dat was wel weer snel terug, maar met als gevolg dat je langer bezig bent om alles weer op orde te krijgen (elektrische wekkers weer gelijk zetten, verbindingsproblemen met internet oplossen, tv-ontvangst weer opnieuw instellen) dan de stroomstoring in totaal geduurd heeft. En nu dan weer geen Internet-verbinding. Eens kijken of ik dat ook op kan lossen met als stok achter de deur dat u dit nooit zou kunnen lezen als ik dat probleem niet op zou kunnen lossen. Dus, als u dit leest, heb ik het opgelost. 

Eén euvel is, nu ik net de eerste digitale pagina van het dodenregister 1933 open, uit de wereld. Er bestaan niet meer van die belachelijke voorbladen van een dodenregister. Die blijken nu vervangen door andere, minder belachelijk, maar net zo niet mooie, andere afbeeldingen. Dit is het voorblad van het 1933 dodenregister. Kort maar krachtig :

AKTE No.2 : Jacobus van Dinter is 77 jaar oud geworden. Hij werd in Dreumel geboren op 19 maart 1855 en trouwde met Helena van Gemert op 17 februari 1909. Best laat, want hij was toen al 53 jaar oud. Uiteindelijk sterft hij op 13 januari 1933 en al deze 'activiteiten' vinden plaats in Dreumel.

Ik zal u hun trouwakte laten zien en merk graag op hoe handig het was als er al voorbedrukte tekst op de registerbladen stond. Dan hoefde de gemeentelijk secretaris minder te doen … denk je dan.

Hij had nota bene meer werk aan het wegstrepen van voor-bedrukte tekst en het tellen van de doorgestreepte woorden, dan als hij het geheel allemààl zelf had moeten opschrijven. En dan in de linker marge nog aangeven hoeveel voorbedrukte woorden (dat bleken er, na langdurige telling door de secretaris, 283 te zijn), er door gestreept werden, waar dan alle getuigen bij deze huwelijksregistratie ook nog eens extra handtekeningen bij moesten zetten.

AKTE No.3 : Zoon van moeder Gijsberdien de Jong en vader Jan Verhagen, Francis Verhagen, overlijdt in Dreumel op 15 januari 1933. Hij heeft de prachtige leeftijd van 82 jaar mogen bereiken. Hij werd geboren, ook in Dreumel, op 22 oktober 1850 en verkoos met Maria van Lent het huwelijksbootje in te stappen op 29 april 1912. Goh, hij was toen 61 jaar oud en trouwde voor de eerste keer. Dàt zal wel even wennen geweest zijn voor Francis. Maria was op hun trouwdag 28 … niet te geloven. 33 Jaar verschil. Dit huwelijk heeft geen kinderen voort gebracht, hetgeen me overigens geenszins verbaast.

AKTE No.4 : Het overlijden van Johanna Catharina van Leur gebeurde al op 18 februari 1933. Niet in Dreumel, maar in Tiel. En omdat Johanna Catharina (& haar ouders) gedurende haar uiterst korte leven, in Dreumel woonde, dient de gemeentelijk secretaris van Tiel dan een uittreksel uit het Tielse dodenregister te versturen naar zijn Dreumelse collega. Die dan ook deze akte begint met de woorden : “Heden twee maart 1933 is door mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dreumel ingeschreven een, ingevolge het tweede lid van artikel vijftig van het Burgerlijk Wetboek, ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Tiel, waar uit blijkt …" enz.

▲ Dit is de ‘originele’ akte van overlijden, zoals ik die aantref in het gedigitaliseerde dodenregister van Tiel. ▲ Vader Gerrit van Leur was, voorafgaand aan het trouwen met Johanna Peters, eerst getrouwd met Barbara van der Sluijs. Dat heugelijke feit vond in Dreumel plaats, op 1 oktober 1925. Helaas was het van zeer korte duur, dit samenzijn met Barbara, want Barbara overlijdt, nota bene in Utrecht, al op 15 oktober 1926 ▼. Waarna Gerrit van Leur een paar jaar wacht, maar op 10 oktober 1928 trouwt met Johanna Peters. ▼

Ik veronderstel dat Johanna Catharina hun eerste kindje was, want informatie over eerdere kinderen (die in Dreumel zijn geboren) heb ik niet. En haar leven duurde maar … één dag!

AKTE No.5 : Vijf weken heeft Wilhelmina Maria van Oorsouw slechts geleefd. Op 17 maart 1933 vervoegt haar vader, Johannes Hendrikus van Oorsouw, zich op het Dreumelse gemeentehuis om aan te komen geven dat zij is overleden, op 16 maart 1933. 

Aangezien er tussen 17 maart 1933 en 16 januari 1928 geen additionele informatie bekend is, was het vórige bezoek van Johannes Hendrikus van Oorsouw aan het gemeentehuis op die laatst genoemde datum. Toen om, ook namens zijn vrouw Johanna Christina Verschuure, aan te komen geven dat er een levenloos kind was geboren. Vooralsnog zijn ze tot en met 17 maart 1933 kinderloos gebleven, waarbij we niet uit het oog moeten verliezen dat de openbare Dreumelse geboorteakten slechts tot 1912 gaan en het zeer goed mogelijk is dat dit echtpaar meerdere kinderen het levenslicht heeft doen laten zien tussen 1912 en 1933, die allemaal kerngezond waren en zijn gebleven.

AKTE No.6 : Kijk, dat is tenminste een leeftijd waarbij je zonder erg lang te aarzelen kunt opmerken dat er een ruimhartig leven aan vooraf is gegaan. Antonia van Sonsbeek heeft 74 jaren mee gedaan in de dagelijkse gangen en wandel binnen, en mogelijk ook buiten, Dreumel.  Ze trouwde in Dreumel, met Johannes van de Wert, op 27 mei 1879. Helaas, voor beide personen, overleed de toen 73-jarige Johannes van de Wert op 24 december 1926 en is Antonia van Sonsbeek sindsdien weduwe geweest. 

AKTE No.7 : Ik heb altijd erg te doen met echtparen die het maar niet lukt om alle geboren kinderen in leven te houden of die grotendeels levenloos geboren kinderen krijgen. Er zijn veel schrijnender voorbeelden, maar dit echtpaar moest alweer noodgedwongen afscheid nemen van hun dochter, Theodora Johanna Verschuure, die al op 16-jarige leeftijd komt te overlijden. Uiteraard staat er geen oorzaak bij waarom iemand in de volkomen bloei van haar nog zo jonge leven komt te overlijden en ik kan ook geen epidemieën ontdekken die daar verantwoordelijk voor kunnen zijn. (Overigens kamp ik al twee dagen met … geen internetverbinding … dus baseer ik de laatste bewering meer op geheugen dan op gezochte feiten. Ik zal het alsnog opzoeken als ik dit deel van het verhaal op m’n website zet en … ik tegen die tijd weer internet hoop te hebben

Hun eerste kind, een zoon, die ze Chrisitanus Antonius genoemd hebben, werd in Dreumel geboren op 28 augustus 1912. Aangzien ik tot aan 1933 nog geen akten van overlijden van deze zoon ben tegen gekomen, is de blijde boodschap, dat deze zoon in leven is gebleven, tenminste tot maart 1933. 

AKTE No.8 : Daar gaan we weer … wat een lange namen … Op 23 maart 1933 overlijdt Cornelis Franciscus Xaverius van Gruijthuijsen. Hij is 79 jaar geworden en werd derhalve in 1854 geboren. Als zoon van vader Wouter Arnoldus van Gruijthuijsen en moeder Francisca Krijnen. Dit is zijn geboorteakte uit 1854 ▼

AKTE No.9 : Een akte van overlijden in het dodenregister van Dreumel. Nadat een uittreksel was ontvangen uit het dodenregister van de gemeente Vianen, waarin wordt vermeld dat aldaar, op 26 maar 1933, is overleden, Johanna Cornelia Numans. Op de leeftijd van 64 jaar, maar nog steeds ongehuwd. Zij, zowel als haar ouders, Wilhelmina Krouwel en Antonie Numans, liggen begraven op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel.

In de nu heersende week (50/'17) ben ik drie keer de internetverbinding kwijt geweest en heb die vier keer weer terug gekregen. Waarom ? Hoe ? Ik heb geen idee, niet over het spontaan verdwijnen ervan, noch over het weer even spontaan terug komen. Maar omdat ik dus op die manier geen krantenberichten over Dreumel heb kunnen downloaden, was ik toch al doende met U in eerste instantie alleen de -en deze keer alle- akten van overlijden te laten zien. Alhoewel ik nu dus weer Internet heb (ik hoop voor heel lang nu!) en zou kunnen beginnen met die krantenberichten, maak ik nu maar eerst toch alle akten af en daarna dan de krantenberichten. Met uw welnemen.

AKTE No.11 : Ook Arnoldus de Kleijn is oud (78) geworden en nooit getrouwd. Hij overleed in Tiel, op 8 april 1933 en slechts een luttel 5-tal dagen nadien wordt zijn overlijden ingeschreven in het Dreumelse dodenregister.

Dit is de Tielse akte van overlijden. Daar zijn ze al 39 akten verder dan in Dreumel. (Met dat zwarte voorwerp –een pen?- aan de onderzijde van de akte werd de bladzijde tijdens het scannen op z’n plaats gehouden).

AKTE No.12 : Helena Snepsen, ze werd geboren in Dreumel op 21 mei 1851, overlijdt 81 jaren later op 16 april 1933. Vijf jaren eerder was haar echtgenoot Jan van Lent, waar ze mee trouwt op 19 september 1877, al overleden, op 2 juni 1928.

AKTE No.13 : Philomena Petronella Maria Terhees overlijdt in Dreumel, op 77 jarige leeftijd en op 16 april 1933. Ze werd geboren in ‘s 's-Hertogenbosch en alweer ontkom je dan niet aan de altijd prangende vraag hoe ze in Dreumel terecht is gekomen. Helaas is een akte van overlijden de allerlaatste plaats waar je daarop een antwoord zou kunnen vinden, dus weten we het simpelweg niet en nooit meer.

Ze zou dan rond 1855/-56 aldaar geboren moeten zijn … en dat blijkt uiteindelijk 14 november 1855 te zijn.

(Deze twee bladen zitten in een bevolkingsregister(in dit geval van Den Bosch) nààst elkaar, een linker- en rechterbladzijde)

De bovenste geboorteakte is die van de overledene ▲

AKTE No.14 : Jacobus Gerlag en Maria van den Boom trouwen op 21 april, 1875, in Dreumel. En kregen vervolgens heel veel kinderen. (DA = DoodAkte).

Ze zijn 58 jaar met elkaar getrouwd geweest, als Jacobus op 30 april 1933 in Dreumel overlijdt. Maria werd in 1855 geboren en is op 78-jarige leeftijd weduwe geworden. Zijzelf overlijdt 6 jaar later, op 20 februari 1939.

AKTE No. 15: Slechts één jaar is hij Dreumelnaar geweest. Zoon van Theodorus Alardus Nijtmans en Antonia Maria de Jong. Petrus Johannes Berdinus Nijtmans overlijdt op 1 mei 1933. 

Vader en moeder Nijtmans zijn op 27 mei 1930 getrouwd en ik kan niet meer beoordelen of ze tussen die datum en het overlijden van Petrus Johannes Berdinus mogelijk nog andere kinderen hebben gekregen. De Dreumelse digitale geboorteakten zijn al niet meer openbaar vanaf 1912, dus zijn al de geboorten vanaf dat jaar nog in dikke mist gehuld.n Waarschijnlijk nog tot ergens rond 2022, als er mogelijk weer over een periode van 10 jaar digitale akten worden geopenbaard. Het openbaren van geboorteakten mag pas na een verstreken periode van 100 jaar!

Ik ben aan het zoeken naar de geboorteakte van Cornelia Sluis en onderstaand is een gedeelte van een alfabetische tafel. Zeer opvallend daarbij is dat de gemeentelijk secretaris ALLE data van de ‘datum van de acten’ aanvankelijk fout heeft opgeschreven en ze allemaal moet corrigeren. Cornelia Sluis staat hier overigens nog niet bij (1850 (1933-83)).

Goh, dat is wel vaker mis gegaan, zie ik ▼. Maar hier staat Cornelia Sluis wèl op. De Schoonhovense alfabetische tafel van het jaar 1849.

Zij werd in Schoonhoven geboren op 7 september 1849 (Akte 59)

AKTE No.17 : Het heen gaan van de 3-jarige Johannes Lambertus Heesakker wordt op deze akte verwoord. Vader Martinus Heesakker had de droevige taak om dit op het gemeentehuis te komen melden en moeder Berdina Maria Merkx moest het thuis proberen te verwerken en te boven te komen.

AKTE No.18 : Of ze hebben nog kinderen gekregen nà 1912, maar vóór 1912 bleven ze kinderloos. Henricus Akkermans en Agnes van Beest. De laatstgenoemde overlijdt op 20 juni 1933. Trouwen deden ze op 18 augustus 1903 en Hendrikus Akkermans was Agnes al voor gegaan en overleed op 2 februari 1926. Hendrikus was toen trouwens al 87 jaar en Agnes 83 toen ze overleed.

AKTE No.19 : Johannes Diels en Hendrika Lamberta Loeffen trouwen op 12 november 1889. Niet in Dreumel, maar in LINDEN. Dat ligt in Noord-Brabant en daar is Henrica Lamberta Loeffen geboren. Op deze trouwakte wordt zowaar vermeld dat ze een echt beroep heeft ► Landbouweres !! Zééér uitzonderlijk.

Ongeveer halfweg deze (▲) akte staat een voorbedrukt woord dat ik niet begrijp. 

U?

AKTE NO.21 : Informeert ons er over dat 63-jarige Helena Theodora Maria Kooijmans op 18 augustus 1933 is overleden. Uiteraard wederom in Dreumel, anders zou deze akte, in het Dreumelse dodenregister, niet hebben bestaan. Een weinig opvallend is op deze akte toch wel dat haar ouders beide Kooijmans als achternaam hebben. Ik neig ertoe om even uit te –proberen te- zoeken in hoeverre dat met inter-familiaire relaties te maken heeft … Maar bij nader en snel inzien toch maar besloten dat niet te gaan doen. Van alle achternamen die ik geregistreerd heb zijn de Kooijmansen verreweg in de overgrote meerderheid (392 persoonlijke dossiers van personen wier achternaam Kooijmans is. En dan zijn ze er nog Koijmansen en Kooimansen en Koimansen) en is het mogelijk zoeken naar een aantal naalden in diverse hooibergen, met de waarschijnlijke uitkomst dat de enige relatie die ze met elkaar hebben, toch alleen hun achternaam is.

AKTE No.22 : Wilhelmus van Zandvoort overlijdt in Dreumel op 26 augustus 1933.  Hij en Christina Maria van Oijen trouwen op 24 april 1917 in Wamel. Daar werd mw. van Zandvoort-van Oijen geboren, op 25 februari 1881. En meneer Willem van Zandvoort op 6 oktober 1872. Christina Maria van Oijen overlijdt overigens –te Wamel- op 28 maart 1933, zodat Wilhelmus van Zandvoort gelukkig maar kort weduwnaar is geweest.

AKTE No.23 : Vader Gerardus Wilhelmus van Kruijsbergen (nu stukadoor) en moeder Johanna Maria Willems verliezen een zoon, op 27 augustus 1933. Het is Hermanus Gerardus van Kruijsbergen, die dan pas 6 jaar jong is.

AKTE No.24 : Alweer zo’n veel te jong mens, dat het leven met de dood moest bekopen, op 14 september 1933 al. Hij, Cornelis Alardus Johannes Jansen is dan nog slechts 4 jaar jong. Eerst dacht ik geen persoonlijke dossiers van zijn ouders, Jacobus Jansen en Wilhelmina Elisabeth Gerlag, te bezitten, maar na enig zoeken, gelukkig toch gevonden. Zij trouwden op 20 mei 1925.

AKTE No.25 : Met deze akte komen we aan hetzelfde totaal aantal overledenen als in het vorige héle jaar 1932. Daar gaan we dus dit jaar 1933 duidelijk overheen. Maar eerst nog het overlijden van Peter van den Boom, die op 78-jarige leeftijd overlijdt, op 17 september 1933. Klopt als een zwerende vinger, zijn leeftijd op deze akte, want hij wordt op 15 april 1855 geboren.

En op 20 februari 1878 trouwt hij voor het eerst met Elisabeth van Wijk, die echter op 10 juli 1892 overlijdt. Zijn tweede huwelijk is met Johanna Cornelia Visser, op 21 juli 1893.

AKTE No.27 : Johanna Adriana Bouwmans, echtgenote van Petrus Kooijmans, dochter van Antoon Boumans en Hendrika van Deursen, overlijdt op 15 november 1933. Zij en Petrus Kooijmans trouwen op 1 mei 1901. Burgemeester Gerrit van Eijseren zwaaide toen nog de scepter over Dreumel en deed dat met veel zwier en extravagante ondertekeningen.

AKTE No.28 : Nicolaas van den Boogaard (▼) werd geboren op 21 Augustus 1854 en hij overlijdt, 79 jaren later, op 17 november 1933. Hendrika van Sonsbeek (▼▼) overleed al op 6 april 1925, dus Nicolaas was al geruime tijd weduwnaar. 

AKTE No.29 : Hendrik Verbruggen werd geboren op 5 november 1849 en zijn akte van geboorte werd compleet met de hand geschreven. In een zogenoemd Suppletoir register, omdat het originele register niet voldoende bladen telde om de extra geboorten te kunnen bijschrijven. Ik heb al eens eerder verteld dat de gemeentelijk secretaris, voorafgaand aan een nieuw registerjaar, het aantal register-bladen voor elk nieuw jaar vooraf moest bestellen. Bestelde hij er te weinig, dan moesten er nieuwe bladen komen en in dit geval hadden die geen voorbedrukte letters en moest de secretaris alles handmatig opschrijven. Best veel werk. Voor 1849 betekende datm dat hij akte 51 (die van Hendrik Verbruggen ▼) tot en met akte van geboorte no. 64 allemaal handmatig moest registreren.

Op 17 mei 1881 trouwt Hendrik Verbruggen (31 jaar/landbouwer) met Geertrui Hol (27 jaar/geen beroep), die zelf overlijdt op 28 november 1933. Hendrik Verbruggen is haar dan al lang 12 jaar eerder voor gegaan, op 21 november 1921.

AKTE No.30 : Ik maak het slechts zelden mee. Dat er een kind geboren wordt waarvan de vader -althans in dit register- onvermeld blijft. Uiteraard gebeurde het, zoals het geval was met Antonius Wilhelmus Gerlag, voortgekomen uit zijn moeder, Allegona Wilhelmina Gerlag. Helaas blijft de nog maar net geborene niet lang in leven en overlijdt in hetzelfde jaar, op 10 december 1933.

De eerste getuige is de opa van de overledene en daarmee de vader van de moeder van Antonious Wilhelmus. Allegonda Wilhelmina is later dan 1912 geboren, anders zou ik een persoonlijk dossier van haar aangemaakt hebben, wat niet het geval blijkt.

Haar vader trouwt op 30 juni 1904, met Allegonda Wilhelmina Mijdam. Dit echtpaar krijgt hun eerste kind op 20 november 1904. Het is een understatemant om te zeggen dat dat redelijk snel was na hun trouwen. Vier maanden en 21 dagen na hun trouwen.

AKTE No.31 : Ik zal blij zijn als ik de 76 mag halen voordat ik het tijdelijke voor het eeuwige ga verwisselen. Ik heb geen idee hoe dat leefde bij de mensen in 1933, maar stel vast dat er –in verhouding- steeds meer mensen zijn die op oudere leeftijd overlijden. Ook steeds minder levenloos geboren kinderen.

Arnolda de Jong is 76 als ze in Dreumel overlijdt, op 14 december 1933. Zij werd geboren op 12 september 1857 en trouwde met Jan van den Bosch op 11 mei 1892. Arnolda heeft het in haar eentje verder moeten zien te redden vanaf 20 mei 1913, toen haar echtgenoot Jan van den Bosch overleed. Op 61-jarige leeftijd.

AKTE No.32 : De akte van overlijden van Elisabeth Johanna van Oorsouw, die weliswaar in Dreumel werd geboren, maar komt te overlijden in Utrecht, op 30 november 1933. Zij is de 32e persoon in het Dreumelse dodenregister over 1933. Maar in het dodenregister van Utrecht wordt haar overlijden gemeld op de 1823e akte. In Utrecht zullen ze ongetwijfeld wel meerdere secretarissen gehad hebben !

Aan de akte te zien en de beschrijving van de getuigen, lijkt het erop alsof vader van Oorsouw niet aanwezig was bij het aangeven van het overlijden van zijn dochter.  Zijn handtekening staat nergens, noch wordt er gemeld dat hij aanwezig was. Maar hoe wisten die andere 2 getuigen (bediende en bode (op het gemeentehuis?) dan dat Elisabeth Johanna van Oorsouw was overleden ?! 

AKTE No.33 : Elisabeth Maria Sas, echtgenote van Wilhelmus Cornelis van Nuenen, overlijdt op 21 december 1933. Zij is dan 75 jaar, aangezien ze in Dreumel werd geboren op 14 november 1858, om 5 uur ‘s morgens. Op 29 april 1885 trouwt ze met Wilhelmus Cornelis van Nuenen, die ze vanaf haar overlijden als weduwnaar achter laat. Hij zal dat tot 10 februari 1940 ook blijven, als hij zelf in Tiel komt te overlijden.

AKTE No.34 : U voelde het natuurlijk al op uw klompen en naaldhakken aankomen. Naarmate we steeds verder de maand december induiken is de laatste akte van overlijden niet ver meer en zie … de laatste akte van overlijden van 1933. Die van Gerardus van den Boom, die de prachtige leeftijd van 81 mocht behalen. Hij is dan al langere tijd weduwnaar van Maria van Lent, die helaas al vanaf 15 februari 1906 is overleden.

Zij en Gerardus van den Boom zijn wel vanaf 11 mei 1892 getrouwd geweest, maar echt lang kun je dat niet noemen, als de vrouwelijke helft van dat echtpaar al in 1906 weg valt uit de relatie.  

 
Dus … wordt de laatste hand gelegd aan dit Dreumels dodenregister van 1933. 

De heer J.Th. van Rossum sluit het af met de veelzeggende woorden:

 

“Dit register, houdende 34 akten, gesloten te Dreumel, den een en dertigsten December negentienhonderd drie en dertig, door mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dreumel.”

Ik sluit dit deel van het verhaal af met de zelf samen gestelde alfabetisch tafel, waarop weer alle overledenen, gesorteerd op achternaam, vermeld worden. Het zal u geenszins verbazen dat de heer van Rossum en ik tot een gezamenlijk aantal overledenen zijn geraakt, inderdaad 34 in totaal, toch negen méér dan in 1932:

 Weliswaar is het eind bereikt van het dodenregister van 1933, maar ik heb nog een lange weg te gaan eer dit verhaal een slot kan krijgen. Immers, omdat ik een aantal dagen geen internet verbinding had, heb ik tot nu toe nagelaten Dreumelse krantenberichten toe te voegen en heb eerst alle akten aan u voorgesteld. Dus, nu de niet te onderschatten taak nog voor de boeg om de krantenberichten van en over Dreumel nog toe te voegen, althans die, die er een beetje tot veel toe doen. Daar gaan we:

Jeetje mina … dàt zijn er veel … Gelukkig zijn ze lang niet allemaal relevant …

In 1933 was er in het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen nog -steeds?- geen drinkwatervoorziening. Pas medio mei 1933 wordt er vergaderd over het opzetten daarvan, de mogelijk- en moeilijkheden. Enkele delen (1, 2 en 3) van het lange verslag van een vergadering tussen alle burgemeesters in beide regio's, en waterdeskundigen.

Reden om af en toe een afbeelding toe te voegen waar (opvulling) bij staat: Deze afbeeldingen hebben zelden of niet met Dreumel te maken en dienen slechts om een aantal eerdere berichten ‘rechthoekig’(netjes, horizontaal onder- en bovenaan) af te kunnen sluiten. Als ik deze berichten, eigenlijk allemaal screenhots van die in de kranten gevonden berichten, naar m’n website wil overhevelen, kan ik dat nooit met àlle afbeeldingen tegelijk doen, maar slechts met een gering aantal. Om de berichten dan toch netjes onder elkaar te krijgen op de website, moeten het rechthoekige blokken zijn, die zowel aan boven- als onderzijde recht/horizontaal begonnen en afgesloten worden, zodat het daarna volgende blok –dat ook horizontaal aan de bovenzijde begint- met berichten, er netjes onder komt te staan. Derhalve dus!

Zo, ook weer volbracht! Het jaar negentienhonderddrieendertig in beeld en bericht en verder gaan die dan ook niet. En een mooie afbeelding van moedertje Aarde die blij is dat 1933 eruit is. Nou, ik ook wel. Weer overvloedig ruimte om met 1934 te gaan beginnen. 

Vanaf nu nog wel een dag of drie/vier om alles op de website te plaatsen, want zoals gezegd, dat gaat per een klein aantal afbeeldingen tegelijk, dus nog wel enig, zelfs heel veel, werk voor de boeg. Maar de bronnen zijn bloot gelegd, nu is het verder ‘alleen’ nog maar kopiëren en plakken. En elke afbeelding of ‘setje’ afbeeldingen krijgt een individuele bestandsnaam, zodat ik achteraf altijd eventueel fouten op de website, makkelijk terug kan vinden in de bestandsnamen en die kan corrigeren, daar waar en als nodig. Van 1933 ziet die verzameling bestandjes er zo uit:

De plaatsing van elk individueel bestandje op de website vergt tussen de 18 en 20 handelingen. Dus deze 109 bestandjes ► tussen de 1962 en 2180 handelingen om het allemaal, zoals hierboven, aan u te kunnen presenteren. Uiteraard ook omdat ik het graag zo wil en nog grager zo doe. 

Mocht het gebeuren dat ik u niet meer 'spreek' voor we 2018 in duiken, dan wens ik u een zeer voorspoedig jaar toe, waarbij samenhorigheid, familiebanden, empathie voor de medemens, aandacht en eerbied voor de natuur en het klimaat, en bovenal een zo goed mogelijke gezondheid, toch wel de boventoon zouden behoren te voeren.

Voor zover ik daar tot nu toe al kennis en wetenschap van heb, staan me twee zeer belangrijke gebeurtenissen te wachten in 2018. 

Ik zal per medio september 2018 niet meer hoeven te werken, ooit! Ik zal dan de pensioengerechtigde leeftijd gaan bereiken. Ik noem dit zeker geen hoogtepunt, aangezien ik -bij leven en welzijn- nog best wat door zou willen werken. Maar zoals de wet ook alle aangevers van bovenstaande akten van overlijden verplicht om dat wettelijke gebod na te komen, zal ik me dus ook naar de wet proberen te schikken.

De twee opzienbarende verhalen, die niets met Dreumel te maken hebben, maar die ik al heel lang in de to-do-portefeuille heb zitten, zijn in 2017 niet tot zodanig wasdom gekomen dat ik ze aan u kon laten zien. De publicatie van het ene verhaal hangt of staat met het ter beschikking stellen, door zeer op hoge leeftijd zijnde personen, van een historisch boekwerk. Willen ze dat wel, dan gaat het goed komen. Willen ze het niet, of vergeten ze simpelweg er aan te denken, dan zal het een helaas-pindakaas verhaal worden. Dus ... geen verhaal.

Het tweede -veel langere- verhaal is van nog veel meer personen en emoties afhankelijk. Belangrijke personen ook, die dat verhaal al één keer resoluut naar de prullenbak verwezen en met gerechtelijke stappen dreigden als ik het verhaal niet substantieel zou aanpassen. Dat heb ik inmiddels gedaan en eermaands zal ik het wederom voorzichtig aan hen allen voorleggen, ter goedkeuring. Het zou me niet tegen vallen als het zou lukken omdat verhaal in 2018 samen te stellen en te publiceren. Dat is ècht een lang lang verhaal!

Ik houd u hier erg graag van op de hoogte en hoop ècht dat ik ooit beide verhalen op deze website ten tonele mag laten verschijnen. 

Tezamen met nog heel veel andere verhalen.