Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

05-09-2019 : Vader Theodorus van Zon wordt op 27 juli 1875 in Dreumel geboren. Moeder Petronella Maria van Sommeren wordt ook in Dreumel geboren en wel op 24 maart 1876. En als vader 37 jaar oud is en moeder nog nèt geen 36, wordt Johannes Leonardus geboren, en ook hij in Dreumel. Op 23 maart 1913. En ook van deze familie heb ik al aardig wat gegevens verzameld. En ik weet zeker dat er nog heel veel meer te verzamelen is, aangezien de families van beide ouders uitgebreide families zijn die, voor zover ik nu weet, grotendeels Dreumel gerelateerd zijn. Het samen stellen van de stamboom zal het weer uitwijzen.

De mappen waarin ik al de gegevens over deze families heb verzameld, zullen daarbij zeer zeker van pas komen.

7 September 2019 : Nou, veel sneller dan ik verwacht had, ben ik rond met deze stamboom. Er zijn ook niet zo heel veel bijzonderheden over te vermelden, behalve dan dat er bijvoorbeeld op een grafmonument een achternaam anders gespeld wordt, althans anders dan op een geboorteakte wordt genoteerd. En dan was er nog een geboortejààr dat op een grafmonument anders in gebeiteld werd dan op de akte van overlijden van de overleden werd genoteerd. Kleine dwalinkjes, die mijns inziens best voorkomen hadden kunnen worden, maar er zal een redelijke onachtzaamheid aan te pas gekomen zijn, waar nabestaanden zich niet eens bewust van zijn, omdat ze die overleden persoon zeer goed denken te kennen.

Het is altijd niet makkelijk om het juiste grafmonument te vinden dat bij een persoon in de stamboom hoort. Dat komt omdat op grafmonumenten meestal -enkele- voornamen (Wim) gebruikt worden, maar op akten altijd de volledige voornaam (Wilhelmus) of voornamen (Wilhelmus Hendrikus Maria) worden beschreven. Gelukkig kun je op de website van Online-begraafplaatsen ook op datum van geboorte of datum van overlijden zoeken en zo vind je dan toch wel altijd het juiste grafmonument. Als het tenminste deel uit maakt van deze data base, wat voor nog veel kerkhoven en begraafplaatsen niet geldt, ook in de –ruime- omgeving van Dreumel zowaar.

De stamboom is klaar en ik laat uw weer het PDF bestand zien, waar u op kunt klikken om de details en overige gegevens van en over Johannes Leonardus van Zon kunt lezen.