Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Zij kregen beide een –zoveelste- dochter, die geboren werd op 19 september 1914. Maria Gosewina vonden haar ouders een mooie naam en zo werd dus genoteerd op haar Dreumelse geboorteakte. Er werd niet anders verwacht dan dat haar een lang en gelukkig leven beschoren zou zijn. Maar wat kan het leven dramatisch anders lopen dan gehoopt en verwacht. Want op 10 oktober 1915 stapt Maria Gosewina figuurlijk alweer uit het leven, slechts 12 maanden piepjong!

Wilhelmus Bueters en Gosewina Kooijmans hebben relatief veel kinderen gekregen en hebben er ook een aantal verloren. Zelf werden ze allebei in Dreumel geboren. Vader Wilhelmus Bueters op 10 mei 1863. Moeder Gosewina Kooijmans op 9 februari 1876.

Zodoende hoefde er niet over na gedacht te worden waar ze zouden gaan trouwen. Dat vond plaats in Dreumel, op 16 februari 1898. Wilhelmus was toen 34 en Gosewina nog maar 21.

Vervolgens zijn ze, naast de dagelijkse traditionele werkzaamheden en activiteiten, ook ijverig bezig geweest met het stichten van een best wel uitgebreid gezin. Dit zijn de en alle akten, die in de twee persoonlijke dossiers van de ouders staan en die aan geven wanneer welke kinderen werden geboren (GA), dan wel overleden (DA).

Heb ik al eerder een stamboom samen gesteld die ik nu zou kunnen benutten om die van en voor Maria Gosewina Bueters te genereren?

Dit zijn de gevonden titels van documentjes (▲) , die ik over de Bueters families heb geschreven. Niet allemaal stambomen, maar wel gerelateerde onderwerpen. Via deze link …

http://oldcowz.nl/Overlijdensakten-en-Dreumel-in-de-kranten/1946-A-v-O-Dreumel/1946-De-Bueters-Familie-Stamboomtakjes/

… krijgt u toegang van een document, waarin heel veel informatie over deze familie(s) wordt vermeld.

Maar ik ga waarschijnlijk de eerder gemaakte stamboom voor Theodosius, geboren op 11 januari 1913 gebruiken. Goh, dat was één van de eerste die ik maakte, dat zal wel even aanpassen worden. Dit (▼) is een afbeelding van die stamboom, héél anders dan de tegenwoordige layout !! ▼. Ik meld me weer zodra ik het idee heb dat de stamboom voor Maria Gosewina in orde is.

Woensdag, 14 juli 2021 : Zo, we weten inmiddels wie Europees kampioen voetballen is geworden, en wie niet (!), èn dat de aanvankelijke corona versoepelingen binnen twee weken geleid hebben tot een ver-7-voudiging van besmettingen. Eén Utrechts 2-daags festival veroorzaakte maar liefst 900 besmette bezoekers.

Er lijkt, voor je eigen bescherming, toch weinig anders op te zitten dan om te proberen zo weinig mogelijk in contact te komen met anderen en steeds minder naarmate die anderen jonger zijn. De jongeren raken het snelst besmet en het reproductie-getal is nog nooit zó hoog geweest, t.w. 2.17. Met andere woorden, één besmet persoon kan zomaar 2.17 andere personen besmetten. Of 100 besmette personen kunnen 217 andere personen besmetten. Die 900 in Utrecht besmette personen kunnen in theorie … 1953 andere personen besmetten. Droevig, dit alles. Net als dit …

Nee, ik houd me niet 24/7 alleen maar met corona bezig, maar voor een aanzienlijk deel ook met stambomen. Dat doe ik al een poosje en ik vermoed dat ik daar, bij leven en welzijn, ook nog wel een heel lang poosje mee door zal gaan.

Ik ga wel afwegen of het aanpassen van oudere stambomen (van familie en/of naamgenoten), om ze aan te passen in overeenstemming met recentere geboorteakten (en layout), een optie is waar ik mee door wil gaan. Ik heb de stamboom van Theodosius Bueters, geboren op 11 januari 1913, gebruikt en die aangevuld en aangepast in overeenstemming met de gegevens van en over Maria Gosewina Bueters. Maar ook zo veel redelijk mogelijk de lay-out aangepast, zodat het meer up-2-date is en overeen komt met de andere 1914 lay-outs. Best heel veel minutieus werk en wellicht zelfs wel meer werk dan onbekommerd een hele nieuwe stamboom samen stellen.

Ik ben wel erg blij met het uiteindelijke resultaat en ik hoop meer inzicht te hebben kunnen geven over al de families die, of dichtbij of –heel- veraf in de geschiedenis, invloed hebben gehad op het leven van met name de ouders van Maria Gosewina. Zijzelf heeft helaas te kort geleefd om zich waar dan ook van bewust te kunnen zijn. Dit is de afbeelding van haar stamboom (▼), waarmee ik ook zonder problemen het *.PDF bestand kon aanmaken.

 

                                         


Eind juli 2021 ontving ik van de Historische Vereniging Tweestromenland te Wijchen additionele bidprentjes. Op mijn verzoek kreeg ik deze toe gestuurd, nadat ik een bezoek aan de verenging had gebracht. Veel dank voor deze gulle gift.

Hieronder het nieuwe *.PDF bestand waarin ik die bidprentjes verwerkt heb.


                                        TERUG NAAR BOVEN.