Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

 

Het is elke keer weer fijn als/dat ik een goed gevoel over houd aan het wéér kunnen publiceren van een nieuw verhaal. In dit geval was dat dan het verhaal over de Dreumelse akten van overlijden gedurende 1937. Het geeft veel voldoening om het uiteindelijk op de website te zien staan, waar het ook door vele anderen bekeken en zelfs beoordeeld mag en kan worden. Graag, zelfs. Ik betrap mezelf er relatief vaak op dat ik, ondanks alle controles en dubbele controles, toch nog foutjes over het hoofd heb gezien. Die ik dan schielijk alsnog verbeter of weg haal of toevoeg, en direct daarna het ontwerp-verhaal opnieuw publiceer, zodat dat ene foutje verbeterd op de opnieuw gepubliceerde site verschijnt. 

Ik heb naar aanleiding van het complete verhaal van 1937 ook besloten om een apart hoofdstuk aan te maken, waarin ik probeer uit te leggen hoe je akten kunt vinden op websites, die daarin gespecialiseerd zijn. Zoals Zoekakten, Familysearch, Gelders Archief, WieWasWie, en nog zoveel andere internet podia, waar je akten in alle smaken en kleuren kunt en zult vinden. Korte beschrijvingen van de handelingen die ik verricht om akten te kunnen vinden en die heel wellicht ook anderen zouden kunnen helpen hetzelfde te doen. 

Het aantal personen dat zoekt naar, en bezig is met verzamelde of nog te verzamelen, gegevens van en over hun voorvaderen en –moederen, is aanzienlijk en het op de juiste manier kunnen vinden van akten helpt daar enorm bij. Langzaam maar gestaag wil en zal ik proberen steeds meer websites te beschrijven in dat –vandaag geboren- hoofdstuk, dat ‘Akten zoeken èn vinden op …’ heet, met daaronder submenuutjes waarin, per website, beschreven wordt hoe je op die specifieke website mogelijk kunt vinden wat je zoekt. Althans wat ik doe om ze -meestal- te vinden. 

Dus, wat volgt als het ene jaar eenmaal is afgerond, is … het volgende jaar : 

Nou, veel groter kan ik het niet laten zien, maar doe het toch op deze wijze, want het is zowaar een bijna rechte scan. Een tot nu toe uitzondering. Vandaar. Geen uitzondering is dat er weer 14 nieuwe registerbladen worden gekant-tekend, goed voor 4 x 14 = 56 overleden personen. Maar, zelfs zonder dat ik gespiekt heb, weet ik nu al dat we dat niet gaan halen. En gelukkig maar. 

Dit zijn de eerste vier akten van 1938:

AKTE No.1 : Johannes Luijpen heet de eerste overledene in 1938. Hij overlijdt in Dreumel op 9 januari 1938 en is zoon van Mathijs Luijpen en Alegonda van Leeuwen. Johannes van Luijpen (jongman, 24 jaar) trouwt op 4 mei 1898 met (jonge dochter, 27 jaar) Johanna Antonia Kuijpers en dit echtpaar blijft hun verdere getrouwde leven kinderloos. Althans wat kinderen betreft, die in Dreumel geboren hadden kunnen worden. Maar niet werden.

AKTE No.2 : Het eerste, en hopelijk laatste, op 18 januari 1938, levenloos geboren kind dit jaar. Antonius Josephus Elsen is de vader en Petronella Antonia Luijben de moeder. Ik kan deze akte van overlijden niet kopiëren in persoonlijke dossiers van de ouders, want die heb ik niet. Ik heb wel een dossier van Antonius Josephus Elsen, maar daar staat alleen zijn geboorteakte in opgeslagen. Wellicht toch even zoeken of ik nog naders kan vinden … Nou, half uurtje naarstig zoeken later … niets gevonden, tot mijn verbazing eigenlijk. Wel bevestiging gevonden van het overlijden van dit levenloze kind, als ook van de geboorte van vader Antonius Josephus, op 24 oktober 1898 in Dreumel. Maar geen trouwakte en verder ook geen andere akten meer van geboren, danwel overleden, kinderen … niets. Deze nog wel gevonden, maar dat zou zomaar niet de vrouw van Antonius Josephus Elsen kunnen zijn. Een schamel en zeer pover resultaat, helaas.

 

 

AKTE No.3 : De 49-jarige en ongetrouwde Johanna van Lent overlijdt in Dreumel, op 24 januari 1938. Ze is een dochter van Jan van Lent en Helena Snepsen, die trouwden op 19 september 1877, ook in Dreumel.

AKTE No.4 : Allebei haar ouders, te weten Nicolaas van Sonsbeek en Geertrui den Holder, zijn al overleden als zijzelf overlijdt. Hendrina van Sonsbeek, 76 jaar oud, echtgenoote van Hendrikus de Rijk, overlijdt op 23 februari 1938, te Dreumel. Zij trouwden op 9 februari 1887. Onderstaande akten staan in hun individuele persoonlijke dossiers opgeslagen. (DA = Dood Akte, AG = Aangifte Geboorte).

 Een aantal krantenartikelen die over Dreumel gaan of met Dreumel te maken hebben ▼

Registerblad 3 van het Dreumels dodenregister 1938.

AKTE No. 5 : Middels deze akte wordt het overlijden bijgeschreven in het dodenregister van Dreumel van Antoon Gerlag, op 2 april 1938. Hij is weliswaar 64 jaren oud mogen worden, maar is niet en nooit getrouwd. Zijn broer, Leonardus Gerlag, doet aangifte van zijn overlijden, mede omdat hun ouders, Jacobus Gerlag en Wilhelmina Adriana van der Hoef al zijn overleden. Jacobus Gerlag overlijdt in Dreumel, op 15 april 1893 al en Wilhelmina Adriana van der Hoef op 14 januari 1926, zij het in Tiel. Zij is 71 als ze overlijdt en is dan maar liefst  33 jaar weduwe geweest.

Zij trouwden op 26 mei 1871 in Culemborg, waar Wilhelmina Adriana van der Hoef(f) (17 jaren jong op hun trouwdag) werd geboren. Gerlach schreef je toen nog met ‘ch’. Jacobus Gerlach was toen 25.

De noodzaak om al te trouwen op haar 17e was mogelijk, en zeer waarschijnlijk, zeker niet in de laatste plaats aanwezig omdat zij beviel van een zoon, genaamd Josephus, op 27 april 1871. Een maand éérder dan ze trouwde (moest trouwen?) met Jacobus Gerlach. 

Ik heb deze Culemborgse geboorteakte nu meerdere keren –letter voor letter- door gelezen, maar, alhoewel er wordt geschreven dat ‘… binnen deze gemeente, is geboren een kind van het mannelijk geslacht UIT ZIJNE HUISVROUW …’ kan ik alsmaar nergens de naam van Jacobus Gerlach op deze akte ontdekken. Dus wiens huisvrouw was Wilhelmina Adriana van der Hoeff dan op dat moment?

Elske van Beem verricht deze aangifte. Zij is vroedvrouw en zal ongetwijfeld aanwezig geweest zijn tijdens de bevalling. Maar is zeer uitdrukkelijk natuurlijk niet de vader van het aangegeven kind. Anders zou ze/hij wel als vroedman vernoemd zijn!

Jacobus Gerlach wordt pas de vader, nadat hij met Wilhelmina Adriana van der Hoeff trouwde en tegelijkertijd –zie blauwe kader op hun trouwakte hierboven- het kind erkend als het zijne. Dat wordt dan nog bijgeschreven in de marge van de geboorteakte van Josephus.

AKTE No.6 : Johannes Wilhelmus van Oorschot is pas 56 jaar oud, als hij in Dreumel overlijdt, op 9 april 1938. Op zijn akte van overlijden worden niet alleen zijn ouders vermeld, zijnde Hermanus Theodorus van Oorschot en Petronella van Beers, maar ook dat hij echtgenoot was en is van Eli(s)(z)abeth Maria Jansen. Maar ik heb daar geen akte van in zijn dossier staan en dat betekent bijna altijd dat ze elders, dus niet in Dreumel, zijn getrouwd. Even zoeken … Het Gelders Archief is weer zeer behulpzaam … Ze zijn in Tiel getrouwd en wel op 10 juli 1918. Toen had Elizabeth Maria Janssen nog een achternaam met twee ss-en.

AKTE No.7 : Theodorus Zondag trouwt op 29 april 1908 met Adriana Elisabeth Heesakker, hier in Dreumel. Zij is ook in Dreumel geboren, op 20 april 1876 en ze is zodoende ‘al’ 32 als ze trouwt. En haar echtgenoot dan ‘al’ 46 zowaar. Theodorus is overigens niet in Dreumel geboren, maar in Wamel, op 24 januari 1862.

Even tussendoor : 

Tijdens het samen stellen van elk verhaal op deze website, sla ik ongelofelijk vaak alles op wat ik op de site zet. Per item moet eerst alles op m'n eigen computer opgeslagen worden, waarna het website-samen-stel-systeem het dan weer moet uploaden van mijn computer. De geüploade afbeelding kan ik dan weer uit een bepaalde online map in mijn verhaal slepen en telkens sla ik alles wat ik tot dan aan toe heb geplaatst, op. Per individueel item. Maar ziet u op die bovenstaande afbeelding hoe dicht Opslaan en Publiceren naast elkaar staan.

Zodoende klikte ik, toen ik de geboorteakte van Theodorus Zondag op wilde slaan, per abuis op publiceren en ... kwam het tot dan aan toe verhaal ineens al op m'n openbare site te staan. Is dat publiceren eenmaal begonnen, dan kun je er niets meer aan doen om het te stoppen. Er wordt ook niet eerst een vraag aan je gesteld of je wel zeker weet dat je al wilt publiceren ... zodat je nog met nee had kunnen reageren.

Flink balen, want er had nog niet eens één controle plaats gevonden. Mocht u het te vroeg gepubliceerde verhaal al tot u genomen hebben en u constateert dat er fouten in staan, dan hoeft u me niet te mailen, want het komt allemaal goed. 

Als ik met alles klaar ben en alles wèl 3x gecontroleerd heb. Dank voor uw geduld.

 


AKTE No.8 : Zijn vrouw, volgens de akte heet ze Maria, maar volgens de trouwakte, Alemie van Weerdenburg, overlijdt op 22 april 1920 en was Hendrikus van Doornik, vanaf toen tot 18 april 1938, 2 uur ‘s nachts, weduwnaar. Op laatst genoemde datum overlijdt hij zelf, in Dreumel. 

Zijn ouders, Johannes van Doornik en Maria Theresia de Kleijn waren al overleden. Zijn zoon, Peter/Petrus van Doornik verricht de aangifte van het overlijden van zijn vader. 

 


AKTE No.9 : Een geheel normale akte van overlijden. Van Petronella Maria Smulders, die sterft op 22 april 1938. Dochter van Gerardus Smulders en Wilhelmina Schonenberg. Maar dan … de getuige, te weten Wilhelmina Maria Josephina Antonia Smulders. Géén zus van Petronella Maria, maar wat is de relatie dan?

Ik heb wel een persoonlijk dossier van de getuige, die blijkt een dochter te zijn van … daar gaan we, zoveel voornamen weer … Arnoldus Johannes Smulders en Aleida Helena Catharina Johanna Weijn. Zij werd in Dreumel geboren op 11 mei 1908 en ze moet in 1939 nog jarig worden en is derhalve inderdaad 29 jaar jong nog. Maar wat is haar relatie met de overledene, Petronella Maria Smulders.

Zijn hun vaders broers wellicht?

Gerardus Smulders, vader van de overledene, is een zoon van Jan Smulders en Arnolda ten Biesen.

Arnoldus Johannes Smulders, vader van de getuige, is een zoon van  oh … Gerardus Smulders en Wilhelmina Schonenberg !

Conclusie : De getuige, Wilhelmina Maria Josephina Antonia Smulders doet aangifte van het overlijden van haar tante, de zus van haar vader.

Een ander probleempje doet zich nog wel steeds voor. De overledene is, volgens haar akte van overlijden, 66 jaar als ze overlijdt. Maar ze werd geboren op 22 juli 1861. Ze overlijdt op 22 april 1938 en daar zitten toch echt 77 jaren tussen, niet 66! Ik houd het op een onopzettelijke dwaling van onze gerenommeerde gemeente secretaris van Rossum. Die deze informatie -dus- niet zelf heeft gecontroleerd in zijn archieven, maar zeer waarschijnlijk geheel af gaat op wat de getuige te melden heeft. Dus een echte dwaling is het nauwelijks.

AKTE No.10 : Is de akte van overlijden van Willem Appeldoorn, die op 71-jarige leeftijd in Dreumel overlijdt, op 24 april 1938. Ik heb een geheel nieuw persoonlijk dossier voor hem moeten maken, aangezien hij geheel, en tot nu toe, onbekend was tot deze akte het daglicht zag. Hij is dan ook niet in Dreumel geboren en alle andere gebeurtenissen die bekend moeten worden gemaakt bij een burgerlijke stand, vonden niet plaats in Dreumel. Hij werd in Zuilichem geboren in 1938 minus 71 jaren = rond 1867. Even zoeken weer. 

Hij wordt niet in 1867 geboren, maar in 1866 ▲ ... op ▼ 27 juni 1866.

AKTE No.11 : Maakt plaats … voor zeer waarschijnlijk de oudste overledene in 1938. En voor wat nog heel veel andere voorafgaande en volgende jaren betreft ook, trouwens. Ik heb nog niet verder gekeken in de nog resterende akten van 1938, maar weet inmiddels uit ruime ervaring dat er slechts weinigen 94 jaar oud worden. Zoals Geertruida van Ooijen, die op deze leeftijd in Dreumel overlijdt, op 3 augustus 1938. Zij wordt even oud als Petronella Appeldoorn en Jacobus Roes, die ook beide 94 werden. Let wel, dit zijn de aller-enige drie mensen die dat gehaald hebben, vanaf dat ik begonnen ben met de registratie van ontelbaar veel akten vanaf 1811. 

Een beetje jammer dat Geertruida van Ooijen geen Dreumelse was, maar een Appelternse. Zal ik eens rond 1938-94 = 1844 gaan zoeken naar haar geboorteakte? Ja, doe ik … Nee, niet in 1844. Ook niet in 1843 ! 1842 ook niet !! 1845 ? Nee, ook al niet ?!! 1846 … ook niet. Hier klopt iets niet !!

Dit is haar Dreumelse akte van overlijden ▼. Geboren te Appeltern … staat er toch duidelijk …

Overleden in 1938 … 94 jaar oud geworden … geboortejaar = rond 1844.

De oudste vermelding op de website van het Gelders Archief ► zoek naar ene Kuijpers samen met/naar ene van Ooijen ► levert deze allereerste melding op:

Maar wat daar wèl mee te maken heeft is dit …. als je van Ooijen maar als van Oijen schrijft en Jan Kuijpers als Johannes Kuijpers.

Jeetje, zomaar toch nog alles gevonden. De aanhouder …. 

Hun trouwakte van 2 juni 1865. Te Dreumel.

Twee uittreksels uit de geboorte-registers van ▲ Dreumel en Appeltern ▲, weergevende de twee geboortedata van het echtpaar.

Geertruida van Oijen wordt geboren op 22 augustus 1843, in Appeltern, maar … is een kind van de nog ongehuwde Catharina de Klein. 

Catharina trouwt uiteindelijk met de aangever van deze geboorte, te weten Jan van Ooijen, die op de trouwakte laat vast leggen dat hij Catharina als zijn kind erkent.

En zo word je (Geetruida van Ooijen dus) geboren op 21 augustus 1843, maar niet/nergens bijgeschreven in de alfabetisch tafel van dat jaar, omdat je een onwettig kind bent. Na het trouwen van wat haar moeder al was en haar vader zou worden (die dat eigenlijk ook al was), wordt er nog wel in de marge van haar geboorteakte het volgende geschreven: 

“Bij huwelijksacte den 9 Augustus 1843 voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Appeltern verleden tussen Johannes of Jan van Ooijen en Catharina de Kleijn, is het kind in nevenstaande acte vermeld, erkend en gewettigd. Nijmegen, den 9 Augustus 1844. De Griffier bij de Regtbank van het Arrondissement Nijmegen”

Klein, bijna verwaarloosbaar, foutje nog in de aantekening in de marge. Jan van Oijen en Catharina de Klein/Klijn/Kleijn trouwen niet in 1843, maar in 1844. 

Wat een ongelofelijk lang traject voor alle informatie boven water is, zeg. Maar … beter lang bezig zijn en alles vinden dan even lang of langer bezig zijn en … niets vinden. Eind goed, …

Even wat versnapering in de kranten zoeken, na deze twee lange avonden durende zoek- en vindactiviteiten om toch nog zoveel mogelijk boven NAP te krijgen over Geertruida van Ooijen en consorten …

Herinnert u zich die vier akten nog, akten no. 9 t/m 12, die ik ver naar boven al liet zien:

AKTE No.12 : Een heel uitzonderlijke akte en dat is het leuke als je niet van tevoren gaat spieken wat er zoal op alle akten te zien zal zijn. Dan kom je dit soort steeds motiverende verrassingen tegen:

Johann Stefan Zenik, van beroep artist, oud 23 jaar, overlijdt te Dreumel, op 4 augustus 1938. Zijn vrouw, Elisabeth Johanna Galesloot, doet aangifte, op 5 augustus 1938. Zij is van beroep artiste.

Ik heb wat rond geneusd op internet, maar kan eigenlijk niets nuttigs of interessants vinden over deze twee personen. Daar laat ik het dan maar bij, alhoewel het best intrigeert wat deze mensen in Dreumel deden … waarom deze persoon op 23-jarige leeftijd overlijdt .. en waar deze artiesten allemaal al geweest zijn, vóór en nà Dreumel??

En dan … kom je in een krant van 5 augustus 1938 nog dit bericht tegen. Nu weten we toch iets meer over deze persoon en personen:

Na zonneschijn komt regen … en moeten we ons weer wijden aan de akten van overlijden. ▲ Dit zijn de volgende vier akten …

AKTE No.13 : Wilhelmus Marinus Bosch overlijdt op 8 augustus 1938, op 69-jarige leeftijd. Zijn ouders, Jan Bosch en Gerarda Luijpen, zijn dan al overleden, maar zijn echtgenote, Theodora Hermana Bos, nog niet. Zij wordt in Dreumel geboren op 28 februari 1882, dochter van Aaldert van den Bos en Maria van Hoften.

Theodora Hermana (Dora) van den Bos trouwt met Wilhelmus Marinus Bosch op 11 april 1910, waarbij opvalt dat hij dan al 41 jaar oud is en zij nog slechts 28. Het zou niet ongewoon zijn als er een geboorteakte zou zijn, niet al te lang na deze trouwdatum, waarop de geboorte van een kind zou worden genoteerd, maar die is er niet. Het zal ware liefde geweest zijn, vermoed ik. Mevrouw Bosch-van den Bos is overleden op 1 januari 1977.

AKTE No.14 : Willem van Oorsouw overlijdt in Dreumel op 14 augustus 1938. Volgens deze akte van overlijden zou hij 82 zijn geworden. Hij trouwt met Berdina Salet, ook in Dreumel, op 2 mei 1888. Hij is dan, stelt de trouwakte, 31 en Berdina 29. Willem is weduwnaar geworden op 1 maart 1926, de datum waarop Berdina Salet overleed. Zij is 67 geworden.

Het is al iets vaker voor gekomen, maar het blijft uitzonderlijk. Dat een vrouw aangifte komt doen, in dit geval Johanna Christina Verschuure, wiens relatie met de overledene of met zijn familie ik niet kan bepalen. Zij is nog slechts 32 jaren jong.

AKTE No.15 : Omdat deze overledene slechts 34 is geworden en al deze hier beschreven akten allemaal gedurende het 1938 opgesteld worden, is de overledene geboren nà het jaar (1912) waarin de –tot nu toe- laatste geboorteakten van Dreumel nog openbaar zijn. Ik heb dus geen geboorteakte van haar en heb haar akte van overlijden dan ook alleen toe kunnen voegen aan de persoonlijke dossiers van haar ouders. Te weten Jan Stensen en Grada Versteeg, vader en moeder van Jacoba Maria Stensen, die op 28 augustus 1938 in Dreumel overlijdt.

AKTE No.16 : Johannes Diels overlijdt op 10 september 1938. Weduwnaar van Hendrica Lamberta Loeffen, die al overleed op  20 november 1921. Zij trouwden op 12 november 1889, in Linden waar zij ook werd geboren, op 29 oktober 1859. Onderstaand hun Lindense trouwakte:

De geboorteakte van Henrica Lamberta, waarop opvalt dat haar vader van beroep landbouwer is en haar moeder … landbouweres. Beide zijn ze 25 als Henrica Lamberta wordt geboren. 

Ik wil weer graag verder met de krantenberichten over Dreumel en klik op een volgend zoek-resultaat van Delpher.nl. En zie dan dat Dreumel weliswaar in deze krant wordt vermeld, maar dat het bericht niet zichtbaar is vanwege een zwart gemaakt gedeelte van die pagina. Waarom dat is gedaan weet ik niet, maar ik weet zeker dat het niets met Dreumel te maken heeft. 

AKTE No.17 : Dit is een first. Een moeder die met haar voornamen niet alleen Anna Maria heet, maar ook nog Silvestra. Nog nooit eerder deze voornaam tegen gekomen. Haar achternaam is van Gemert en zij is de echtgenote van Johannes Arnoldus Kusters. Samen zijn zij de ouders van Wilhelmus Lambertus Gerardus Kusters, die op 17 september 1938 in Dreumel overlijdt. Slechts één dag jong.

Ik wil proberen wat meer te weten te komen over dit echtpaar, maar het Gelders Archief helpt daar deze keer niet bij. Dit is het enige zoek-resultaat wat ze -onderstaand- laten zien. Slechts de gegevens over de akte van overlijden, die ik hierboven ook al heb getoond.

WieWasWie.nl is behulpzamer en geeft informatie over de geboorte van moeder Kusters-van Gemert. Eigenaardig dat het Gelders Archief hier niet ook informatie over verstrekt, aangezien het toch een Gelderlandse gemeente betreft.

Meer gegevens zijn er niet, althans ik kan ze niet vinden. Blijft vaak vreemd en een mysterie waarom informatie van en over sommigen niet beschikbaar is, terwijl dat van zóvelen wèl aanwezig is. Ik kwam nog een vermelding tegen van een mevrouw die een bidprentje in haar verzameling heeft van Anna Maria Silvestra van Gemert. Ik heb haar online gevraagd om een kopie daarvan. Ben benieuwd !!

Op internetadres: https://www.genealogieonline.nl/bidprentjesverzameling_kerkhof_buuts/index.php/g/2900

(24-02-2018 : nog geen antwoord mogen ontvangen)

AKTE No.18 : Goh, wat herkenbaar ineens, die achternaam. Ik heb ooit eens een zeer uitgebreide PowerPoint presentatie samen gesteld, waarin ik zoveel mogelijk informatie samen heb gebracht over alle overledenen die op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad in Dreumel werden begraven. Hendrik Catrinus Schimmel is er daar een van, alhoewel zijn grafmonument niet meer bestaat. Hij overlijdt op 1 oktober 1938 en wordt op 4 oktober 1938 op dat kerkhof gegraven. Onderstaand een paar afbeeldingen uit die PowerPoint presentatie. Links een foto van Hendrik Catrinus Schimmel, waarbij ik moet bekennen niet meer te weten wie me deze foto erg lang geleden heeft geschonken.

Zijn ouders, vader Hendrik Schimmel en zijn moeder, Trijntje Pellen werden beide ook op dit kerkhof begraven.

Voor –nog- meer informatie zie :

 http://www.oldcows.com/Het-Protestantse-Kerkhof-te-Dreumel/DEC-16-PROT-KERKHOF-128-Hendrik-Catrinus-Schimmel/

AKTE No.19 : Hendrikus Leonardus Bouwmans overlijdt in Dreumel, op 3 oktober 1938. Hij werd geboren op 6 april 1873, ook in Dreumel, als zoon van Antonie Boumans en Theodora Hol. Theodora is de tweede vrouw van vader Antonie Boumans, die eerst getrouwd was met Hendrina van Deursen. Zij overlijdt op 26 november 1870, na in het huwelijk te zijn getreden met Antonie Boumans op 26 mei 1869. Het tweede huwelijk van Antonie Boumans, met Theodora Hol, vindt plaats op 22 november 1871. 

AKTE No.20 : Deze keer een overledene die zowaar werd geboren in Haarlem. Nu was het wegennet in Nederland -anno 1938- natuurlijk wel verbeterd, en zou je ook nog kunnen denken aan vervoer over het water. Maar de vraag blijft hoe Johannes Beukema, die in Dreumel overlijdt op 19 oktober 1938, toch in aanraking is gekomen blijkbaar met Arnolda van Oorsouw en besloten heeft om samen een bestaan op te bouwen in Dreumel. Ze trouwen ook in Dreumel, op 18 mei 1892. Ze zijn dan beide 23 jaar oud. 

Dat betekent dat Johannes Beukema ongeveer rond 1915 in Haarlem is geboren. Ik zou graag zijn geboortakte op willen zoeken, maar als ze in Haarlem ook geen openbare akten meer hebben na 1912 (zoals in Dreumel), dan kan ik die wens niet in vervulling doen gaan. Even kijken … Sterker nog, de geboorteakten van Haarlem gaan niet eens verder dan tot en met 1902.

Ze hebben aan mooi gezin opgebouwd door de jaren heen:

De onderste twee akten zijn de akten van ▲ overlijden van vader Johannes Beukema en ▲ Moeder Arnolda van Oorsouw.

Registerblad 7 van het Dreumels dodenregister, akte 21 tot en met 24. Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat we het totaal aantal overledenen van het vorige jaar gaan evenaren, of zelfs verbeteren. Maar we zullen zien. Soms zitten er verbazend lange perioden tussen de akten in en dat zou hier ook het geval kunnen zijn. 

AKTE No.21 : Mathijs van Deursen doet aangifte van het overlijden van zijn vrouw, Johanna van den Boom, op 7 november 1938. Dat is ook de datum waarop zij overlijdt. Beiden zijn dan 57 jaar oud. Johanna van de Boom is de dochter van Leonardus van den Boom en Geertruida Hoks en wordt in Dreumel geboren op 6 februari 1881. 

Zij en Mathijs van Deursen, die ook in Dreumel wordt geboren, op 13 maart 1881, besluiten om op 20 april 1910 te trouwen.

AKTE No.22 : Het valt een beetje op dat er niet zo heel veel echt-oude mensen overlijden tot nu toe. Ook Hendrik de Vree kunnen we scharen onder het best wel relatief grote aantal niet-zo-oude personen die overlijden. Hij is nog maar 68, als hij op 8 november in Dreumel overlijdt. Hij is de man van Johanna Maria de Haar. Geboren werd hij in Dreumel op 14 juli 1870: 

AKTE No.23 : Wordt uitgeschreven ten behoeve van het overlijden van Berdina Kooijmans, die op 10 november in Dreumel overlijdt. Nog steeds niet getrouwd, ondanks haar 57-jarige leeftijd. Haar akte van overlijden wordt dus niet alleen in haar eigen persoonlijke dossier gekopieerd, maar ook in dat van haar beider ouders, te weten Andries Gerrit Kooijmans en Johanna van (H)Eck.

De broer van de overledene, Hendrikus Kooijmans, doet aangifte van haar overlijden. Hij heeft daar alle tijd voor, want hij laat de gemeentelijk secretaris op de akte vermelden dat hij geen beroep heeft. Hij is 66 jaar jong nog. Vele andere ouderen werken dan nog steeds en tot op veel hogere leeftijden ook.

AKTE No.24 : Helaas het tweede levenloos geboren kind tot nu toe in 1938. Een zoontje of een dochtertje van Maria Anna Sas en Franciscus Antonius Alegondus Rijksen.

Nergens kan ik deze akte van overlijden in opslaan, behalve in een zojuist nieuw aangemaakt nieuw persoonlijk dossier voor de overledene zelf. Waar ook nooit meer meer informatie in zal komen. Maar ik bezit ook geen dossiers van de ouders, terwijl de achternaam Rijksen me bekend in de oren klinkt (Hoe stokdoof ik ook ben!). Het Gelders Archief geeft slechts deze informatie ten beste:

… en uiteraard ook van moeder Anna Maria Sas.

(▲Let op de data van de beide faillissementen▲. Ik weet ook niet of dit dezelfde firma betreft).

Met oprechte excuses voor al deze reclame-uitingen. Ik word er telkens –aangenaam- mee geconfronteerd als ik door àl die kranten aan het heen bladeren ben en af en toe laat ik me dan even gaan. Ooit, heb ik geloof ik al eens eerder geuit, ga ik alleen maar krantenadvertenties verzamelen. Maar, terug naar Dreumel …

Het achtste blad van het Dreumels dodenregister, akte 25 tot en met 28. In 1937 waren er slechts 25 overledenen en dat wordt helaas in 1938 overtroffen. Met hoeveel weet ik nog niet, maar de zeer nabije toekomst zal het ons leren. 

AKTE No. 25: Nóg een schilder van Lubeek, deze keer Wilhelmus Petrus van Lubeek. Hij doet op 21 november 1938 aangifte van het overlijden van zijn en Johanna Hendrika van Luijpen’s dochter, die slechts één jaar is geworden. Haar voornamen waren Helena Cornelia Wilhelmina en ik kan u helaas niet melden op welke specifieke datum zij werd geboren. In 1837, maar wanneer precies? Heeft het Gelders Archief hier nog iets nuttige aan toe te voegen? Nou, dat zou je in eerste instantie wel vermoeden als je alle gevonden resultaten op vraagt met als zoekopdracht ‘Wilhelmus Petrus van Lubeek’…

Maar alleen de allerbovenste is van belang, zij het niet van toegevoegde waarde, omdat die vermelding over het overlijden gaat, waar ik de akte al van heb laten zien. Nee, helaas niets naders, noch méér over te melden.

AKTE No.26 : Anna Maria Theodora Merks, ongetrouwd, overlijdt in Dreumel op 27 november 1938. Dochter van Derk Merks en Johanna van den Berg. De overledene wordt geboren op 7 juni 1862 en haar achternaam is gelijk aan die van de aangever, Derk Merks. Maar de voor- en achternaam van deze vader verandert plotseling als hij trouwt met Johanna van den Berg, op 12 mei 1847, in Ophemert. Waar de voorbedrukte akten nog niet waren door gedrongen en alles nog met de hand moest worden be- en geschreven. Een deel van deze trouwakte staat op één bladzijde en de rest op een volgende:

Weliswaar tekent hij deze akte zelf met Derk Merkx, maar zijn voornaam wordt als Theodorus genoemd in deze akte. En dat is niet anders op de huwelijksbijlage, waarop kond wordt gedaan van zijn geboorte, te Dreumel op 25 februari 1815 ! En Johanna van den Berg is op 29 oktober 1821 werd geboren. In Ophemert.

AKTE No. 27 : Is de de akte van overlijden van degene die op 1 na de oudste overledene is van 1938. Zij heet Johanna van Leeuwen, is 88 jaar geworden en is ongetrouwd gebleven. Dan heb je dus geen echtgenoot, die aangifte daarvan zou kunnen doen … geen kinderen die dat zouden kunnen doen ... en al heel lang geen ouders meer, die zulks nog hadden kunnen doen. Dus is Johannes Leonardus van den Berg, landbouwer en 49 jaar oud, de -toevallige?- aangever. 

Vader Jan van Leeuwen overlijdt in Dreumel op 6 februari 1888 en Helena Snepsen, zijn vrouw, was hem al 8 jaar eerder voor gegaan, op 10 oktober 1880. Johanna van Leeuwen werd geboren op 3 augustus 1850. Goh nu (2018) maar liefst 168 jaar geleden.

AKTE No.28 : Antonia Lamers en Hendrikus Luijpen trouwen in Dreumel, op 9 juni 1892:

Wat er verder nog in akten werd vast gelegd over hun levens, en dan nu alleen de geboorteakten en akten van overlijden. (DA = DoodAkte, AG = Aangifte Geboorte).

Antonia Lamers overlijdt op 70-jarige leeftijd, op 11 december 1938. Hendrikus Luijpen op 16 juni 1940.

▲▲▲

Zo … zijn we allemaal weer iets beter op de hoogte wat een motor-brandweer-spuit ook alweer is. De keus van de Dreumelse gemeenteraad is uiteindelijk gevallen op de firma Bikkers te Rotterdam !

AKTE No.29 : Gerardus Adams overlijdt in Dreumel, op 15 december 1938. Hij is getrouwd met Johanna Hoogmoet. Wéér verbaast het me uitermate dat ik verder geen informatie kan vinden zoals over wanneer of waar ze trouwden. Als Johanna Hoogmoet in Alphen is geboren, dan zijn ze zeer waarschijnlijk ook daar getrouwd en zou Het Gelders Archief dat behoren weer te geven. Zelfde als Johanna in Dreumel zou zijn geboren. De openbare akten van Alphen –gemeente Appeltern- en van Dreumel gaan tot en met 1932. Het zou kunnen dat Gerardus en Johanna nà 1932 zijn getrouwd, dàn is die akte niet openbaar. Maar dan is het toch niet geheel onwaarschijnlijk dat er minstens een geboorteakte zou zijn van Johanna. Maar … niet(s) te vinden ! Die van Gerardus Adams is er dan weer wèl: 

AKTE No.30 : Weer een vraag die voor altijd onbeantwoord zal blijven : Wat was de reden dat Petronella Kuijpers in Utrecht was, en daar kwam te overlijden op 10 december 1938 ?

Ze wordt geboren in Dreumel, op 6 februari 1878.

Ze trouwt on Dreumel, op 7 november 1906, met Johannes Marinus van Deursen.

Op 7 september 1907 doet vader Johannes Marinus van Deursen aangifte van de geboorte van een zoon. Op 6 september 1907. Michiel. Geboren in Dreumel.

Op 23 oktober 1908 doet vader Johannes Marinus van Deursen aangifte van de geboorte van een dochter. Op 22 oktober. Geertruida. Geboren in Dreumel.

Op 28 augustus 1908 doet vader Johannes Marinus van Deursen aangifte van het overlijden van zoon Michiel. Op 27 augustus 1908. Overleden te Dreumel.

Op 12 februari 1910 doet vader Johannes Marinus van Deursen aangifte van de geboorte van een zoon. Op 11 februari 1910. Michiel. geboren in Dreumel.

Op 22 september 1912 doet vader Johannes Marinus van Deursen aangifte van de geboorte van een dochter. Op 21 september 1912. Johanna. Geboren in Dreumel.

Het is wel heel wat vele jaren verder als moeder Petronella Kuijpers overlijdt in Utrecht, maar waarom dààr?

Alle akten worden, voorafgaand aan het openbaar worden, op een film gezet, waarop alle afbeeldingen van akten te vinden zijn. Op deze film vond ik ook de Utrechtse akte van overlijden van Petronella Kuijpers, akte no. 2088. Via de website van Zoekakten.nl. Deze film eindigt met bovenstaande afbeelding, alsnog gevolgd door deze:

(Dat blauwe rechthoekje, eigenlijk rond-hoekje, heb ik er op gezet, alles is verder zwart-wit).

► Internet : The Genealogical Society of Utah (GSU), established in 1894, does business as FamilySearch International, which is the genealogical arm of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Informally called The Mormon Church).

Zo is uiteindelijk FamilySearch tot stand gekomen, via deze organisatie.

Gijsbertus van den Berg was eigenlijk –op 4 dagen na- net geen 70 geworden, maar kan me zeer goed voorstellen dat ze die leeftijd toch op zijn akte hebben vermeld.

Elisabeth van Oorsouw wordt geboren op 2 januari 1875 en overlijdt op 22 maart 1939. Volgend jaar komen we haar akte van overlijden ongetwijfeld nog tegen. Helaas heeft dit 22 jaren durende huwelijk geen nakomelingen voort gebracht, althans niet die in Dreumel zijn geboren.

Met de akten ben ik nu bij en klaar. Maar dat kan nog -bij lange na- niet gemeld worden over de Dreumelse krantenberichten. Dus daar ga ik dan maar snel meer verder.

Ik ben door alle krantenberichten van Dreumel heen. Goh, dat waren er weer heel veel en zóveel dezelfde berichten in zóveel verschillende kranten. Maar je wilt er geen één overslaan, omdat je niet weet wat er geschreven wordt voor je het hebt bekeken en deels of meestal helemaal gelezen. En wie weet wat je aan potentieel belangrijke gebeurtenissen mis loopt, als je ze niet allemaal bekijkt. Maar goed, dat is achter de rug. 

Rest nog om dat andere –in dit geval zeer ónprettige- onderwerp nog even te tackelen. Duitsland's luidruchtige aanvoerder en wat de aanlopen voor de tweede wereldoorlog waren. Echter over een periode niet langer dan vanaf de laatste week 1938 tot en met de eerste week van 1939. Het is en ik wil niet anders. Toch nog een belachelijk groot aantal berichten … die ik zéker niet allemaal laat zien hier …

Meer dan genoeg weer laten zien over de onverkwikkelijke perikelen die zich afspelen in Europa en de rest van de wereld. Nog slechts 9 maanden zijn we aan het eind van 1938 verwijderd van een alles overheersende ramp, die wereldwijd kolossale gevolgen zal heben. Maar dat weten we inmiddels allemaal …

Een korte terugblik op alle afbeeldingen die een rol hebben mogen spelen in dit verhaal. Ga uit van een slordige 5 tot 10 handmatige activiteiten voor elke afbeelding van m'n computer in het verhaal verwerkt is ... noch even afgezien van minstens een soortgelijk, en meestal hoger, aantal handelingen om al die afbeeldingen eerst op m'n computer op te slaan en in een PowerPoint te krijgen ...

Heeft u zich, al nagels bijtend, afgevraagd waar nu toch eindelijk die alfabetische tafel blijft, die u alle overledenen van 1938 gaat melden. Nou, hier is ‘ie:

18-02-2018 : Naar aanleiding van dit bericht heb ik enkele navragen gelanceerd, bij personen waarvan ik hoopte dat ze me antwoord zouden kunnen geven, op de vraag over welke begraafplaats het gaat in bovenstaand artikel.

►Wilma van Oss wist te melden dat de huidige algemene begraafplaats pas in 1981 in gebruik werd genomen. En dat daaruit waarschijnlijk de conclusie getrokken zou kunnen worden dat hier het protestante kerkhof zou kunnen worden bedoeld, aangezien er anders wel R.K. bij zou hebben gestaan. (Dank, Wilma).

►Tremele.nl., voorzitter Jos van Koolwijk, ook nagevraagd, kon op deze vraag geen antwoord geven. “Alles” weet Tremele over Dreumel … geen hindernis wordt te hoog geacht om steeds meer te weten te komen over deze gemeente.

Maar op de vraag waar een essentieel en zeer belangrijk aspect van de samenleving, ook in 1938, waartoe begraafplaatsen en kerkhoven nou eenmaal gedoemd zijn, zich bevond in 1938, daar weet Tremele helaas geen antwoord op. Veldnamen te kust en te keur, zeer gedetailleerd en pràchtig beschreven, waarvoor chapeau. Zo jammer dat de locatie van die begraafplaats -ook bij Tremele- niet bekend is.

Maar … het huidige protestantse kerkhof had geen groene haag toen Evert Tap daar werd begraven in 1932 en de toegangsweg, het Kerkpad, was toen ook niet afgesloten. En dat is anno 2018 nog zo. En het R.K. kerkhof heeft wel een groene haag, maar geen toegangsweg en voor zover ik weet ook nooit gehad.

Dus …. mocht u hier nadere informatie over hebben, dan zou ik het zeer op prijs stellen als u me daarover kunt informeren.

► Email JDVDG@OUTLOOK.COM. Nu al veel dank. 

Geen slotwoorden, deze keer. Moet ook wel eens kunnen, immers. Ik heb het gevoel dat dit een nóg langere episode is dan vorige, maar houd me ten goede, ik weet het niet met zekerheid. Ik ga nu alles nauwkeurig controleren en dan op de website plaatsen en dan … over een dag of drie/vier, of komend weekend (het is nu maandagavond) publiceren. Alles op z’n tijd. En dan de bedoelde publicatie, zodat de eerdere per abuis publicatie geheel overschreven zal worden.

Dit is wat ik te zien krijg als ik het geheel heb gepubliceerd:

 

Terug naar boven