Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Een nieuw onderwerp om me op uit te kunnen leven. (West) Maas en Waal, zoals het in een aantal boeken in tekst & afbeeldingen wordt getoond. Van een bekende kreeg ik in de afgelopen maanden diverse boeken en boekjes, die Maas en Waal als onderwerp hebben. En alhoewel ik geenszins van plan ben om letterlijk alles wat in die boekjes staat over te nemen, is het wèl mijn voornemen om in ieder geval alle afbeeldingen, in die boeken, (als ze zich daarvoor lenen) in te gaan scannen en ze, met de daarbij behorende teksten, samen te brengen in een aantal afleveringen. Wellicht dat ik ook nog pogingen doe om additionele informatie toe te voegen, die met al die afbeeldingen, of met de personen die erop staan, te maken heeft. Dat valt nog te bezien, al naar gelang ik daar –wel of niet- voldoende gegevens over kan verzamelen.

Laat ik maar gewoon eens met een boekje beginnen om ervaring op te doen hoe dit aangepakt moet worden. (Alle originele foto-scans, die uit het boek stammen, hebben een geel sterretje in de linker bovenhoek. En zwart gekleurde teksten origineren NIET uit het gescande boekje !!).


                                                    ▼ Kaart 1 & kaart 2 ▼

 ▲Kaart 1 & ▼Kaart 2

 Hoofdstuk 1 : Tijden van weleer.

P.S. :  Indien opvolgende delen ook gereed zijn, worden hier de links geplaatst naar die desbetreffende delen.


Klik HIER voor Deel  2 ; Klik HIER voor  deel 3 ; Klik HIER voor deel 4 ;

Klik HIER voor deel 5  : Klik HIER voor deel 6.Klik HIER voor deel 7.


TERUG NAAR BOVEN